An Lab

An Lab

An Lab

An Lab

Tá An Lab ar fáil le haghaidh léirithe, ceolchoirmeacha, insealbhaithe, taispeántaisí ealaíne agus ócáidí eile. Deinimid freastal ar gach aois-ghrúpa tré mheán na Gaoluinne.
Breis eolais: lab.an.daingin@gmail.com nó glaoigh ar Áine ag 087/8546572