Ceolchoirm le Úna Keane

Una Keane

Ceolchoirm le Úna Keane

21 Deireadh Fómhair @ 8in in An Díseart

21 October @ 8pm in An Díseart

Cead isteach Entry: 10 euro/ 8 euro(lacáiste)
Tuilleadh eolais agus airthintí Fyrther info and bookings: lab.an.daingin@gmail.com


Is pianódóir agus cumadóir ó Bhaile Átha Cliath í Úna Keane. D'eisíodh a céad albam "AS I WAKE, STILL I DREAM" i mBealtaine 2017 agus ghnóthaigh sé léirmheasanna ceithre Réalta ón Irish Times agus an Sunday Times araon. Pléann an taifeadadh seo an slí go bhfuilimid faoi chomaoin ag gach éinne a chuaigh romhainn as gach a bhfuil ionainn mar dhaoine. Conas mar a réitíodar an bealach. An snáth idir na haimsirí caite, láithreach agus fáistineach. Ag deireadh thiar, is albam é faoi nascanna. .
Úna Keane is a Pianist + Composer from Dublin. Her Album "AS I WAKE, STILL I DREAM" was released in May 2017, and received 4 Star reviews from both The Irish Times & The Sunday Times. This record talks to the idea of how we owe who we are to all those who have gone before us. How they paved the way. The thread between past, present and future. It's ultimately a record about connection.
"The sheer beauty of Úna Keane's music is a testament to the wonderful mysteries of sound." John Kelly

"Consistently beautiful … the perfect dovetailing of shifting ambitions, present headspace and persistent creativity" Tony Clayton-Lea, The Irish Times ****
"As evocative as its title.. the motif of the 10 tracks lingers even after the final note has been struck" Lauren Murphy, The Sunday Times ****
"Úna's free-flowing minimalist compositions carry the listener to magical places…never forced, never hurried – these gorgeous motifs gently envelop you and provide comfort in a crazy world" Carl Corcoran, The Blue of the Night

Feile Rince Aonair / Solo Dance Festival

Rince Aonair

Feile rince Aonair/ Solo Dance Festival

27 - 29 Deireadh Fómhair, An Díseart

27 - 29 October in an Díseart


Feile uileghabhálach ar leith spreagtha ag an teanga Ghaeilge agus ag tréimhse chónaitheach Maria Svensson in Ionad Ealaíon An Lab. Bí ag faire nó glac páirt, le leirithe aonara ralaíontóirí [idir]naisiúnta agis aitiúla, agus ceardlainn ag an leaibháil is airde sa Daingean, Co. Chiarraí
Feile i gcomhpháirt le Nick Bryson de chuid Chompántas Rince Legitimate Bodies

Costas: Ticéad don bhfeile iomlán 35 euro
Áirithintí: lab.an.daingin@gmail.com

Rince Aonair dance festival

A unique and inclusive dance festival inspired by Irish language, Jeffrey Gormly's writing and Maria Svensson's residency in An Lab Arts Centre. Witness or participate with solo performances from (inter)national and local artists, workshops at the highest level in Dingle, Co. Kerry.
Festival in conjunction with Nick Bryson of Legitimate Bodies Dance Company.

Cost: Full Festival ticket 35 euros
Bookings: lab.an.daingin@gmail.com

Rince Aonair dance festival

Tinfeadh le Úna Ní Shé

Tinfeadh

Tinfeadh le/ by Úna Ní Shé

Aoine 22 Meán Fómhair idir 5i.n. - 11i.n.

Friday 22nd September idit 5 i.n. - 11i.n

Fad: 10 nóiméad (Ar lúb)/ Duration: Approx. 10mins (on a loop)


Scannán faoi dhá phíosa éadaigh ag análú agus iad crochta sa doras ag Mainistir Mhuc Rois, i gCill Airne. Tá ceangal déanta idir neamh agus talamh sa fiseán seo. Dhein Una feilt as síoda, snáth agus olann daite le plandaí agus d'fhill sí ar an mainistir chun scannánú a dhéanamh orthu san áit a spreag iad. Tá an fuaimrian bunaithe ar análú na n-éadach agus iad á mbogadh - le guth agus anáil Úna chomh maith le fuaimeanna ón nádúr. (Ceamaradóireacht: Kristi Collins) .

A film which features two pieces of 'breathing' fabric suspended from a doorway in Muckross Abbey in Killarney. There is a connection made here between heaven and earth. Úna created felt from silk, thread and wool coloured with plant dyes and brought them to the monastery to film them in the place that inspired them. The soundtrack is based on the 'breathing' of the fabric as it moves, with the voice and breath of Úna herself interspersed with the sounds of nature. (Camerawork: Kristi Collins)

An Moladh / The Proposal

Fiochan Filí

An Moladh The Proposal

Aoine 22 Mean Fomhair @ 6.30

Friday 22nd September @ 6.30

Fad: thart ar 30 nóiméad/ Duration: Approx. 30mins


Píosa gluaiseachta fileata á chur i láthair ag buíon daoine cróga tréitheacha ó chomharsanacht Chorca Dhuibhne agus iad treoraithe ag an ealaíontóir rince Maria Svensson atá ina Rinceoir Cónaitheach in An Lab. Déanann an píosa seo iniúchadh ar an gcoincheap de 'bheith ag a baile', ag baint feidhm as téacs, ceol agus gluaiseacht fhileata chun ceisteanna a chur fé cad is brí le bheith ag a baile nó an féidir coirpriú a dhéanamh ar a leithéid de rud/coincheap. Tá an píosa seo chomh mór céanna ina mholadh do agus leis na rinceoirí is atá sé ina mholadh don lucht féachana, toisc nach ligeann na ceisteanna dúinn staonadh ón machnamh riamh.

Tá tréimhse cónaitheach Maria Svensson in An Lab maoinithe ag An Comhairle Ealaíne agus Comhairle Contae Chiarraí. I gcomhair a thuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre, féach www.rootedbeing.net .

'The Proposal' first premiered at Féile na Bealtaine April 2017 and is back to An Lab for two more performances this summer. The poetic movement piece is performed by a group of courageous and gifted souls from the West Kerry locality. Crafted and guided by dance artist Maria Svensson, currently Dancer in Residence in An Lab. The piece explores the notion of 'belonging' using text, music and poetic movement, asking questions about what it means to belong and if it is possible to embody such a thing or idea.

Maria Svensson's residency in An Lab and thus this project is generously funded by the Arts Council and Kerry County Council. For more information about Maria and her work please see: www.rootedbeing.net

Oíche Ealaíontóirí

artists ag caint

Oíche Ealaíontóirí/ Artist's Night

Aoine 22 Meán Fómhair 8i.n.

Friday 22nd September 8pm

Áchur i lathair ag Brenda Ní Shuilleabháin/ Presented by Brenda Ní Shuilleabháin


Beidh ealaíontóirí áitiúla, Liam Ó Néill, Tomás Ó Cíobháin, Déirdre Nic Ginneá, Áine Ní Chíobháin, Zoe Uí Fhaoláin, Linda Ní hAiniféin agus tuilleadh nach iad i láthair. Tabharfaidh gach aon ealaíontóir isteach píosa NACH DÁ S(H)AOTHAR FÉIN É, agus míneoidh siad cad ina thaobh go mbaineann siad pléisiúr as an bpíosa seo. Fáilte roimh cách. .

Local artists, Liam O'Neill, Tomás Ó Cíobháin, Deirdre Nic Ginneá, Áine Ní Chíobháin, Zoe Uí Fhaoláin, Linda Ní hAiniféin will participate, among others. Each artist will bring a piece of work - NOT HIS/HER OWN, and they will explain why they are particularly attracted to it. All welcome.

Snámh na Saoirse le Roisín Sheehy

Snamh na Saoirse le Roisin Sheehy

Dráma nua-scríte le Róisín Sheehy, á léiriú ag An Lab
A newly written play by Róisín Sheehy, produced by An Lab Dréimire

Domhnach 24ú Meán Fómhair, Ionad an Bhlascaoid
Sunday 24th September, Great Blasket Island Centre

Líon beag suíochán le fáil ag an doras ar an lá. Ní bheidh táille ach cuirfear fáilte roimh shíntiúis dheonacha.

A small number of seats will be available on-site on the day. No charge but voluntary contributions welcome.


An chéad dráma ó pheann Róisín Sheehy ó Bhaile Eaglaise, Corca Dhuibhne, is ath-insint shamhailteach, fhileata é Snámh na Saoirse ar fhíor-scéal tragóideach a tharla ar an mBlascaod Mór sa bhliain 1909. Baintear leas as saothar an ealaíontóra Tomás Ó Cíobháin, ceol nua-chumtha le Gerry O'Beirne agus córéagrafaíocht le Maria Svensson, Rinceoir Chónaitheach in An Lab. Is í Áine Moynihan an Stiúrthóir. Tá an léiriú seo tiomnaithe do Dhomhnal Mac Síthigh, athair Róisín, a d'éag ar an 9ú Mheithimh sa Phortingéil.

Tá An Lab urraithe ag Ealaín na Gaeltachta agus tá tréimhse chónaitheach Maria Svensson urraithe ag an gComhairle Ealaíon agus Comhairle Chontae Chiarraí.

Snámh na Saoirse, the first play from the pen of Róisín Sheehy from Baile Eaglaise in Corca Dhuibhne, is a poetic and imaginative re-telling of a tragic story that unfolded on the Great Blasket Island in 1909. It features the work of artist Tomás Ó Cíobháin, newly composed music by Gerry O'Beirne and the choreography of Maria Svensson, Dancer in Residence at An Lab. It is directed by Áine Moynihan. This production is dedicated to the late Domhnal Mac Síthigh, father of the playwright, who died tragically in Portugal on June 9th of this year.

An Lab is funded by Ealaín na Gaeltachta and Maria Svensson's residency is co-funded by the Arts Council and Kerry County Council.

An Lab ar chamchuairt: Fíochán Filí, le

Fiochan Filí

Aine Moyniahn, Louis Mulcahy agus Doireann Ní Ghríofa
Deardaoin Meán Fómhair 28 Iúil @ 6.30i.n. /
Leabharlann na Cathrach, Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh
Thursday September 28 August @ 6.30pm
Saorchead isteach / Admission Free
City Library, Grand Parade, Cork.


Is sraith de sé léamhanna filíochta í 'Fíochán Filí' atá á eagrú ag An Lab, ionad ealaíne na Gaeilge sa Daingean, Co. Chiarraí. Saghas clár malartaithe is ea í mar cheiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge. Beidh na léamhanna leata amach thar 2017 ó Feabhra go Samhain. Tabharfaidh gach ceann den 6 ócáid filí Chorca Dhuibhne le chéile i dteannta filí cathracha i mBaile Átha Cliath, An Ghaillimh nó Corcaigh in aon mhórléamh amháin. Beidh trí chinn de na léamhanna sna cathracha thuasluaite agus trí chinn eile in Ionad An Lab sa Daingean agus iad scoite amach thar 2017.

'Fíochán Filí' ['Weaving Poets'] is a series of six poetry readings organized by An Lab Irish-language arts centre in An Daingean [Dingle]. The series of readings is a kind of exchange programme celebrating both the Gaeltacht-based, long-standing poetic tradition and the newer, urban-based growth of poetry in Irish. The readings will be spread out over 2017 from February to November. Each of the six readings will bring together poets from the West Kerry Gaeltacht with poets from one of the cities Dublin, Cork and Galway in one major reading. Three of the readings will take place in these cities, while the other three will be hosted in An Lab in An Daingean [Dingle].

Áine Moynihan

Áine Moynihan's bilingual first collection, Canals of Memory, was published by Doghouse in 2008. It was short-listed for the Strong Award for Best First Collection at the DLR Poetry Now Festival in 2009. Her work was included in Best Irish Poetry in English 2010 ed. by Matthew Sweeney, (Southword Editions) and in many periodicals and anthologies. She is the founder and Artistic Director of An Lab Theatre and Arts Centre in Dingle, Co. Kerry.

Louis Mulcahy

Is potadóir agus dealbhóir ceirmeach agus file é Louis Mulcahy. Tá trí leabhar filíochta dá chuid foilsithe ag an gcomhlacht foilsitheoireachta, An Sagart; ceann amháin, Dhá Chlog ag Bualadh, as Gaolainn agus dhá cheann as Béarla. Tá dánta leis foilsithe i roinnt irisí, Poetry Ireland Review, An Stinging Fly, The Shop, Stony Thursday, Boyne Berries agus Southward ina measc. Bhí sé ina stiúrthóir ar an Fhéile Bheag Filíochta ónar bhunaíodh í sa bhliain 2007 go dtí 2014.

Louis Mulcahy is a potter, ceramic sculptor and poet. Three books of his poetry have been published by An Sagart; one, Dhá Chlog ag Bualadh, in Irish and two in English. His work has featured in many journals including Poetry Ireland Review, The Stinging Fly, The Shop, Stony Thursday, Boyne Berries and Southword. He was director of An Fhéile Bheag Filíochta from it's foundation in 2007 up until 2014. .

Doireann Ní Ghríofa

Scríobhann Doireann Ní Ghríofa as Gaeilge agus as Béarla araon. I measc na nduaiseanna atá bronnta uirthi tá Duais Rooney do Litríocht Éireannach agus Gradam Filíochta Mhichíl Uí Airtnéide. Is é Oighear (Coiscéim, 2017) an leabhar is déanaí óna peann.

Doireann Ní Ghríofa writes in both Irish and English. Among the awards she has received are the Rooney Prize for Irish Literature and the Hartnett Poetry Prize. Her most recent collection is Oighear (Coiscéim 2017).

Ceolchoirm le Dréimire

Dreimire

Ceolchoirm / / Concert: Dréimire

Deardaoin Lúnasa 17 Iúil @ 8in / Thursday 17 August @ 8pm
Cead isteach / Entry 12 euro / 10 euro


Is meascán spleodrach de cheol uirlise dlúthfhite é Dréimire, a bhunaíodh sa Daingean ag Ben Janning (Dord) agus Mattie Barker (Giotár). Tá siad beirt aitheanta as a bheith mar chuid den ghrúpa Snagcheoil/Func Strange Attractor. I dteannta a chéile casann siad píosaí casta ceoil, a tharraingíonn ar réimsí éagsúla, leithéidí snagcheol agus Swing, chomh maith le ceol Laidineach agus ceol an Domhain Thoir. Thosnaigh an grúpa amach mar dís sara tháinig an ceoltóir il-uirlise Jon Sanders ar bord, a dheanann tionlacan orthu ar an Mandola.

Dréimire are an exciting blend of intricate instrumental music formed in Dingle Co. Kerry, by Ben Janning (Bass) and Mattie Barker (Guitar), who are known for their playing with Jazz/Funk group Strange Attractor. Together they play intricate pieces of music, touching on various genres, such as Jazz, Swing, Latin and Oriental. The group began as a duo before they were joined by multi-instrumentalist Jon Sanders, who accompanies them on Mandola.

Snámh na Saoirse le Roisín Sheehy

Snamh na Saoirse le Roisin Sheehy

Dráma nua-scríte le Róisín Sheehy, á léiriú ag An Lab
A newly written play by Róisín Sheehy, produced by An Lab Dréimire

Sath 19 & Luan 21 go Céad 23 Lúnasa @ 8in
Sat 19 & Mon 21 to Wed 23 August@ 8pm

Ticeidí ar fail sa Chaifé Liteartha nó ag an doras /
Tickets available from An Caifé Liteartha or on the door
Entry
12 euro / 10 euro
Áirithintí/Bookings: lab.an.daingin@gmail.com


An chéad dráma ó pheann Róisín Sheehy ó Bhaile Eaglaise, Corca Dhuibhne, is ath-insint shamhailteach, fhileata é Snámh na Saoirse ar fhíor-scéal tragóideach a tharla ar an mBlascaod Mór sa bhliain 1909. Baintear leas as saothar an ealaíontóra Tomás Ó Cíobháin, ceol nua-chumtha le Gerry O'Beirne agus córéagrafaíocht le Maria Svensson, Rinceoir Chónaitheach in An Lab. Is í Áine Moynihan an Stiúrthóir. Tá an léiriú seo tiomnaithe do Dhomhnal Mac Síthigh, athair Róisín, a d'éag ar an 9ú Mheithimh sa Phortingéil.

Tá An Lab urraithe ag Ealaín na Gaeltachta agus tá tréimhse chónaitheach Maria Svensson urraithe ag an gComhairle Ealaíon agus Comhairle Chontae Chiarraí.

Snámh na Saoirse, the first play from the pen of Róisín Sheehy from Baile Eaglaise in Corca Dhuibhne, is a poetic and imaginative re-telling of a tragic story that unfolded on the Great Blasket Island in 1909. It features the work of artist Tomás Ó Cíobháin, newly composed music by Gerry O'Beirne and the choreography of Maria Svensson, Dancer in Residence at An Lab. It is directed by Áine Moynihan. This production is dedicated to the late Domhnal Mac Síthigh, father of the playwright, who died tragically in Portugal on June 9th of this year.

An Lab is funded by Ealaín na Gaeltachta and Maria Svensson's residency is co-funded by the Arts Council and Kerry County Council.

An Lab ar chamchuairt: Fíochán Filí, le

Fiochan Filí

Pádraig Mac Fhearghusa agus Jackie Mac Donncha le hómos do/with a tribute to Josie Ó Guairim ó/from Seán Ó hÉanaigh. Satharn Lúnasa 26 Iúil @ 7in / Saturday 26 August @ 7pm
Saorchead isteach / Admission Free


Is sraith de sé léamhanna filíochta í 'Fíochán Filí' atá á eagrú ag An Lab, ionad ealaíne na Gaeilge sa Daingean, Co. Chiarraí. Saghas clár malartaithe is ea í mar cheiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge. Beidh na léamhanna leata amach thar 2017 ó Feabhra go Samhain. Tabharfaidh gach ceann den 6 ócáid filí Chorca Dhuibhne le chéile i dteannta filí cathracha i mBaile Átha Cliath, An Ghaillimh nó Corcaigh in aon mhórléamh amháin. Beidh trí chinn de na léamhanna sna cathracha thuasluaite agus trí chinn eile in Ionad An Lab sa Daingean agus iad scoite amach thar 2017.

'Fíochán Filí' ['Weaving Poets'] is a series of six poetry readings organized by An Lab Irish-language arts centre in An Daingean [Dingle]. The series of readings is a kind of exchange programme celebrating both the Gaeltacht-based, long-standing poetic tradition and the newer, urban-based growth of poetry in Irish. The readings will be spread out over 2017 from February to November. Each of the six readings will bring together poets from the West Kerry Gaeltacht with poets from one of the cities Dublin, Cork and Galway in one major reading. Three of the readings will take place in these cities, while the other three will be hosted in An Lab in An Daingean [Dingle].

Josie Ó Guairim: Ómós

Chuaigh an file Josie Joe Pheadair Ó Guairim ó Charna i gConamara ar shlí na fírinne gan choinne Mí Márta i mbliana. Bhí socrú déanta go mbeadh sé féin mar aoi-fhile ag an léamh seo in An Lab, ach faraor ní mar a shíltear a bítear. Mar ómós do Josie agus a shaothar beidh a dhlúthchara Seán Ó hEanaigh, Raidió na Gaeltachta inár dteannta chun labhairt fén bhfile agus cúpla dán leis a reic, rud a bheidh á dhéanamh ag an dá aoi-fhile eile ar an oíche chomh maith.

The poet Josie Joe Pheadair Ó Guairim from Carna in Conamara passed away unexpectedly in March this year. He had been invited as one of the guest-poets at this reading in An Lab, but alas that was not to be. As a tribute to Josie and his work, his close friend Seán Ó hEanaigh from Raidió na Gaeltachta will be with us to speak about the poet and read some of his poems, as will the two other guest-poets on the night.

Jackie Mac Donncha

File agus scríbhneoir próis is ea Jackie Mac Donncha as Cill Chiarán i gConamara. Tá cnuasach filíochta amháin, Gaineamh Séidte (Cló Iar-Chonnachta 2003), foilsithe aige go dtí seo. Bhain gearrscéal de chuid Mhic Dhonncha amach an phríomhdhuais sa chomórtas "Nuascéalaíocht" a d'eagraigh an nuachtán Foinse agus tá an scéal sin i measc na scéalta atá foilsithe sa leabhar Nuascéalaíocht. Foilsíodh nóibhille leis, 'Aileach', i 2010, agus cnuasach gearrscéalta, Bróga Johnny Thomáis, i 2012. Ghnóthaigh an cartún Cúilín Dualach, atá bunaithe ar ghearrscéal dá chuid, gradam I.F.T.A. amach sa bhliain 2005, anuas ar ghradaim ag Féilte san Iodáil, sa Spáinn agus sa Bhreatan Bheag..

Jackie Mac Donncha is a poet and prose writer from Cill Chiarán in Conamara. To date, he has published one collection of poetry, Gaineamh Séidte (Cló Iar-Chonnachta 2003). One of his short stories won the competition "Nuascéalaíocht" organized by the newspaper Foinse and that story was published as part of the collection Nuascéalaíocht. His novella Aileach was published on 2010 and a collection of short stories, Bróga Johnny Thomáis, in 2012. The cartoon Cúilín Dualach, which was based on one of his short stories, won an IFTA award in 2005, as well as prozes at festivals in Italy, Spain and Wales.

Pádraig Mac Fhearghusa

Rugadh Pádraig Mac Fhearghusa i mBéal Átha Fhinín in Iarthar Chorcaí i 1947. D'fhoilsigh an Clóchomhar a chéad leabhar filíochta, Faoi Léigear, i 1980. Ghnóthaigh na cnuasaigh Mearcair agus An Dara Bás príomhdhuaiseanna filíochta an Oireachtais i 1996 agus 2002 fá seach. I measc na leabhar eile uaidh tá Conradh na Gaeilge i gCiarraí (1995) agus Tóraíocht an Mhíshonais, méar ar eolas ar Freud agus Jung (1997). Geasa, 2011, an cnuasach filíochta is déanaí uaidh. Bhí sé ina bhunaitheoir ar Ghaelscoil Mhic Easmainn agus ar Ghaelcholáiste Chiarraí i dTrá Lí. Chaith sé tréimhse mar uachtarán ar Chonradh na Gaeilge, 2008-2011. Tá sé ina eagarthóir ar an míosachán liteartha Feasta.

Pádraig Mac Fhearghusa was born in Ballineen in West Cork in 1947. An Clóchomhair published his first book of poetry, Faoi Léigear, in 1980. His collections Mearcair and An Dara Bás both won the main poetry prize from An tOireachtas, in 1996 and 2002 respectively. Amongst the other books he has written are Conradh na Gaeilge i gCiarraí (1995) and Tóraíocht an Mhíshonais (1997), the latter a guide to the thinking of Freud and Jung. His most recent collection is Geasa (2011). He was one of the founders of the schools Gaelscoil Mhic Easmainn and Gaelcholáiste Chiarraí in Tralee. He was president of Conradh na Gaeilge from 2008 to 2011 and is the long-standing editor of it's literary monthly Feasta.

Cartlann / Archive

An Moladh / The Proposal

Fiochan Filí

An Moladh The Proposal

Déardaoin 13 Iúil @ 7in agus Aoine 21 Iúil @ 1in

Thursday 13th July @ 7pm & Friday 21st July @ 1pm

Cead isteach / Admission: 8 euro
Fad: thart ar 30 nóiméad/ Duration: Approx. 30mins


Píosa gluaiseachta fileata á chur i láthair ag buíon daoine cróga tréitheacha ó chomharsanacht Chorca Dhuibhne agus iad treoraithe ag an ealaíontóir rince Maria Svensson atá ina Rinceoir Cónaitheach in An Lab. Déanann an píosa seo iniúchadh ar an gcoincheap de 'bheith ag a baile', ag baint feidhm as téacs, ceol agus gluaiseacht fhileata chun ceisteanna a chur fé cad is brí le bheith ag a baile nó an féidir coirpriú a dhéanamh ar a leithéid de rud/coincheap. Tá an píosa seo chomh mór céanna ina mholadh do agus leis na rinceoirí is atá sé ina mholadh don lucht féachana, toisc nach ligeann na ceisteanna dúinn staonadh ón machnamh riamh.

Tá tréimhse cónaitheach Maria Svensson in An Lab maoinithe ag An Comhairle Ealaíne agus Comhairle Contae Chiarraí. I gcomhair a thuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre, féach www.rootedbeing.net .

'The Proposal' first premiered at Féile na Bealtaine April 2017 and is back to An Lab for two more performances this summer. The poetic movement piece is performed by a group of courageous and gifted souls from the West Kerry locality. Crafted and guided by dance artist Maria Svensson, currently Dancer in Residence in An Lab. The piece explores the notion of 'belonging' using text, music and poetic movement, asking questions about what it means to belong and if it is possible to embody such a thing or idea.

Maria Svensson's residency in An Lab and thus this project is generously funded by the Arts Council and Kerry County Council. For more information about Maria and her work please see: www.rootedbeing.net

PAPERPUFF PLAY agus/ and PAPERPOND PLAY

PaperPuff Play Paper Pond Play

Dhá eachtra ealaíne dos na rudaí beaga
Two art adventures for small people
Aoine agus Satharn, 14 - 15 Iúil @11rn
Friday & Saturday 14 - 15th July @ 11am

Costas: €5 an duine fásta an seisiún (uasmhéid de 2 leanbh an feighlí)Cost: €5 per adult per session (Max 2 children per carer)
Aoisghrúpa: 12 mí go 3 bliana / Age group: 12 months- 3 yrs


Eachtra ealaíne do dhaoine fíor-óga agus dóibhsean atá óg fós ina gcroí istigh. Roinnfidh Maria Svensson, Rinceoir Cónaitheach An Lab, agus an físealaíontóir Regina Carbayo comhshaothair a chruthaíodar mar chuid dá n-obair le BEAG i rith earraigh 2017. Tá idir spraoi agus léiriú ag baint leis an dá sheisiún.
Le linn PAPERPUFF PLAY (11rn, Dé hAoine) beidh na leanaí ag úsáid páipéar síoda ildaite, fuaimeanna agus gluaiseachtaí fad is atáthar ag insint scéil shimplí.
Le linn PAPERPOND PLAY (11rn, Dé Sathairn) beidh siad ag imirt le fuaimeanna agus gluaiseachtaí fad is atáid ag tarraingt ar phíosa mór páipéir. Caith éadaí compordacha atáthar sásta a bheith clúdaithe le dathanna spleodracha! .

An art experience for the very young ones and those still young at heart. Dancer in Residence at An Lab Maria Svensson invites visual artist Regina Carbayo to share work created in collaboration during their time with BEAG in spring 2017. Each of the two sessions is part performance part play.
In PAPERPUFF PLAY (11am, Friday) the children will use colourful tissue paper, movement and sounds while unfolding a simple story.
During PAPERPOND PLAY (11am, Saturday) they will explore sounds and movement while drawing on a big sheet of paper. Please wear comfortable clothes and be prepared to get them covered in vibrant colours!

Seoladh Albaim Seasta

Seasta

Seoladh Albaim / / Album Launch: Seasta

Satharn 29 Iúil @ 5in / Saturday 29 July @ 5pm
Saorchead isteach / Admission free


Pianadóir, amhránaí agus ceannródaí ceoil leictreonach í Seasta atá tar éis a cruthaíocht a dhíriú le déanaí ar cheol clasaiceach don bpianó. 'Siad an rince agus an ghluaiseacht croílar a cuid saothair ó thaobh mothúchán agus struchtúir araon. Ó Dhaingean Uí Chúis ó dhúchas, 'sí Mo Benison an pearsa a bhfuil an t-ainm cleite 'Seasta' uirthi. Beidh seoladh a halbaim nua sa Lab ar an 29ú lá de mí Iúil. Bígí ann!

Seasta is a pianist, singer and electronic music pioneer who has lately been focussing on classical music for the piano. Dance and movement are at the heart of her work, in terms of both emotion and structure. Originally from Dingle, Mo Benson is the person behind the alter ego Seasta. She will be launching her new album in An Lab on the 29th July. All welcome!

Taismigh Éascaíochta / Casualties of Convenience

Casulaties of Convenience

Taismigh Éascaíochta / Casualties of Convenience
Taispeántas Grianghrafadóireacht / Photographic Exhibition:
le/by Siobhán de Paor agus/and Jindřich Staněk

7 – 30 Meitheamh / 7 – 30 June
Agus iad bailithe leis an gcarn mór brúscair plaistigh a chothaigh féile bia an bhaile, thosnaigh grúpa beag gníomhaithe pobail sa Daingean feachtas chun úsáid soitheach plaisteach aon uaire a laghdú. Ní rabhadar ag súil leis an easpa eolais a léiríodh faoi géarchéim an truailliú plaistigh sa Daingean, baile a bhfuil a ghéilleagar ag brath cuid mhór ar chaomhnú a thimpeallachta mara.
Agus sinn ag glanadh tráígh amháin lá, cuireadh an cheist: an mbeadh athrú ar an easpa spéise dá mba rud é gur daoine seachas ainmhithe a bhí á chaitheamh i dtír agus iad tachtaithe nó múchta? B'shin mar a cuireadh síol an tionscadail seo, Taismigh Éascaíochta. Deonaigh dáréag ghníomhaí áitiúil a gcorp a nochtadh ar mhaithe le nochtadh an fhírinne faoi thruailliú plaisteach inár bhfarraigí. An tortha ealaíne ar seo ná cnuasach cumhachtach grianghrafanna a chuireann an matalang seo – atá tite amach inár bhfarraigí de bharr cultúr na héascaíochta – ina luí ar dhaoine ar shlí úr.

Against the mountains of plastic waste created at the town's food festival, a small group of community activists began a campaign to reduce disposable plastics in Dingle. In a town whose economy relies on the preservation of its marine environment, they did not anticipate the lack of awareness around the plastic pollution crisis.
On one beach clean, the question was asked, would people change their habits if it were humans washing up suffocated and strangled? Thus the Casualties of Convenience project was born. 12 local campaigners agreed to expose themselves to expose the truth about plastic pollution in our oceans. The result is a powerful collection that brings home in a new way the calamity that has befallen our oceans as a result of our culture of convenience.

'Idir / between places' le / by Kate Buckley

Idir

An Gailearaí Beag/ The Small Gallery

Iniúchadh pearsanta ar shaol caite idir dhá áit.

Déanainn an bailiúchán saothar seo iniúchadh ar an 'idirspás' a chónaím ann mar imirceach. Ar aon dul le gach éinne a mhaireann in áit eile seachas a áit dhúchais, uaireanta bím ag a baile ann agus uaireanta is stráinséir ann mé.

Thárla go raibh sé lárnach do chruthú an bhailiúchán saothar seo go ndéanfainn mé féin 'a chur', ag breith ar mo chuimhní agus ag léiriú mo shaol féin mar atá.

Cruthaíodh an saothar seo le ceithre bliana anuas – cuimsíonn sé léarscáileanna, leabhair agus píosaí líníochta a déanadh sa dá thír.

A personal exploration of life between two places.

This body of work explores the 'between space' I inhabit as a migrant. Like all who live away from their home place, sometimes I belong and sometimes I'm an outsider.

'Placing myself' became the key to this body of work, capturing my memory and presenting my reality.

This work has been created over the last four years- it includes maps, books, and drawings made in both countries.

27.04.17 @ 5.30in 'Mar Ná Beidh Ár Leithéidí Arís Ann le Deirdre Mc Kenna

Saothar Deirdre Mc Kenna

Oscailt Oifigiúil /
Official opening
Déardaoin 27 Aibreán @ 5.30in. Thursday 27 April @ 5.30pm.

'Mar Ná Beidh Ár Leithéidí Arís Ann / Our Likes Will Never Be There Again' le / by Deirdre MacKenna

Saothar ealaíona a spreagadh ón úrscéal cáiliúil An Béal Bocht le Myles na gCopaleen – Drochscéal ar an drochshaol.
Bailiúchán eitseála atá anseo a léiríonn cuid de na míreanna áiféiseacha san úrscéal aorach. Beidh 3 ghléas steiréascóip sa taispeántas atá ag déanamh fiosrú ar an gcaidreamh siombóiseach atá againn mar thír le tionscal na turasóireachta

Artwork inspired by the satirical novel An Béal Bocht by Myles na gCopaleen (Flann O'Brien) - A bad story about the hard life.
Along with the etchings there will also be 3 stereoscopes that explore the symbiotic relationship we have as a country with the tourism industry.

28.04.17 @ 7.30in 'KOLGA' le /by Myllyteattri

Idir

Déardaoin 28 Aibreán @ 7.30in. Friday 28 April @ 7.30pm.

Amharclann/ Theatre
Cead isteach / Admission: 12 euro

Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632.

Léiriúchán é Kolga atá curtha i láthair ag Myllyteatteri, compántas amharclannaíochta ó Helsinki san Fhionlann. Tá an léiriú seo bunaithe ar dhán de chuid an fhile Fhionlannaigh chomhaimseartha, Tommi Parko. Is í Miira Sippola an Stiúrthóir, bean atá ina cuairteoir rialta í ar an mBlascaod Mór agus ar An Daingean le fiche bliain anuas. Tá sé mar aidhm aici ina cuid saothair aigne an duine a chur i láthair ar an stáitse tré mheán choirp na n-aisteoirí, ceol agus íomhánna, maraon le loighic fhochomhfhiosach. D'éirigh go hiontach léi san a bhaint amach sa léiriúchán seo.

Tháinig ionspioráid an dáin ó áit arb ainm di 'Kolga ', ar imeall oirthear na hEorpa, áit stairiúil mar a bhuaileann an Mhuir Bhailt leis an míntír. Áit í a mheallann daoine ar thóir suaimhnis; mar is ionann le Corca Dhuibhne, atá ar imeall na hEorpa féin, agus atá mar thearmann do mhórán daoine. Tá brí agus atmaisféar faoi leith sa léiriúchán seo, le híomhánna a raghaidh i bhfeidhm ort agus dearadh solais agus fuaime a bhfanfaidh id' chuimhne ar feadh i bhfad.

Tugadh cuireadh do Kolga bheith páirteach in ócáid Duais Teresa Pomodoro i mBealtaine 2017. Feicfear é ag Féile na Bealtaine roimhe sin.

Kolga is a performance presented by Myllyteatteri (Mill Theatre) from Helsinki in Finland. The performance combines theatre and circus, jazz and folk music, to create a stage interpretation of a poem by contemporary Finnish poet, Tommi Parkko. Kolga is directed by Miira Sippola who has been a regular visitor to Dingle and the Great Blasket Island over the past twenty years. In her work, she aims to portray the human mind on stage by combining the physicality of the actors, music and visuality, with an unconscious logic. She has succeeded brilliantly in doing so in this production.

The poem is inspired by a place called Kolga, located on the eastern edge of Europe, a place rich in history. It is a place where land and the Baltic sea meet. Kolga is a place where one goes in search of peace. There are resonances here for the inhabitants of the Dingle peninsula, which is on the edge of Europe itself, and a sanctuary for many.

Kolga offers a meaningful and atmospheric production with striking imagery and memorable sound and lighting design - a state of mind on stage. Kolga has been invited to participate in the Teresa Pomodoro Prize event, in Milan, Italy in May 2017. Before that it will be seen at Féile na Bealtaine.

Domhnach @ 10.30rn: CEARDLANN / Sunday @ 10.30am: WORKSHOP Táille / Fee: 8 euro
Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632.

Tá Stiúrthóir Ealaíne Myllyteattri, Miira Sippola, agus cuid dá haisteoirí oilte i modhanna aisteoireachta Suzuki agus Teicnic Viewpoints, modhanna atá mar bhunús dá gcuid oibre. Modh fuinniúil isea Modh Suzuki, cumtha ag an stiúrthóir aitheanta Seapáineach Tadashi Suzuki agus a chuid aisteoirí. Cur chuige iar-nua-aoiseach don stáitse isea Viewpoints, deartha ag an stiúrthóir Meiriceánach Anne Bogart. Oileadh foireann Myllyteatteri leis na máistrí seo. Beidh ceardlann á thairiscint acu ag Féile na Bealtaine d'éinne gur spéis leo amharclannaíocht nó rince nó ceird an stáitse. Cláraigh roimh Déardaoin an 27ú Aibreáin.

The Artistic Director of Myllyteattri, Miira Sippola, and many of the actors of Myllyteatteri are trained in the Suzuki Acting Method and Viewpoints Technique which underpin their work. Suzuki Acting method is a physically rigorous method, designed by the well known Japanese director Tadashi Suzuki and his actors. Viewpoints Technique is a postmodern approach to stage, designed by the American director Anne Bogart. The Myllyteatteri crew has trained with these masters. They will offer a workshop at Feile na Bealtaine for any one interested in theatre, dance and stage art. Sign up by Thursday 27th April.

30.05.17 @ 2in An Moladh / The Proposal

Moladh

Domhnach 30 Aibreán @ 2in. Sunday 30 April @ 2pm.

Thuas Staighre/ Upstairs
Cead isteach / Admission: 8 euro
Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632.

Píosa gluaiseachta fileata á chur i láthair ag buíon daoine cróga tréitheacha ó chomharsanacht Chorca Dhuibhne agus iad treoraithe ag an ealaíontóir rince Maria Svensson atá ina rinceoir cónaitheach in An Lab. Déanann an píosa seo iniúchadh ar an gcoincheap de 'bheith ag a baile', ag baint feidhm as téacs, ceol agus gluaiseacht fhileata chun ceisteanna a chur fé cad is brí le bheith ag a baile nó an féidir coirpriú a dhéanamh ar a leithéid de rud/coincheap. Tá an píosa seo chomh mór céanna ina mholadh do agus leis na rinceoirí is atá sé ina mholadh don lucht féachana, toisc nach ligeann na ceisteanna dúinn staonadh ón machnamh riamh.

A poetic movement piece performed by a group of courageous and gifted souls from the West Kerry locality. Crafted and guided by dance artist Maria Svensson, currently dancer in residence in An Lab. The piece explores the notion of 'belonging' using text, music and poetic movement, asking questions about what it means to belong and if it is possible to embody such a thing or idea. The piece is as much a proposal to and by the performers as it is to the audience, as the questions never seem to let us stop pondering.

Maria Svensson Is cóiréagrafaí comhaimseartha gairmiúil, léiritheoir, taibheoir agus múinteoir le taithí agus spéis fadbhunaithe san oideachas Steiner í Maria Svensson. Tá céim BA le onóracha aici san Amharclannaíocht Rince ó Ardscoil Ceoil agus Rince Trinity Laban, Londain agus tá tréimhsí caite aici ag obair le Echo Echo Dance Theatre Company, Daghdha Dance Company, Dans i Värmland, chomh maith lena cuid oibre féin a léiriú in Éirinn, sa tSualainn agus sa Ríocht Aontaithe. Is í Maria stiúrthóir ealaíne ar an bhféile rince aonair Going Solo Together, a reachtáltar ina baile dúchais Örebro, sa tSualainn.
Tá tréimhse cónaitheach Maria Svensson in An Lab maoinithe ag An Comhairle Ealaíne agus Comhairle Contae Chiarraí. I gcomhair a thuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre, féach www.rootedbeing.net

Maria Svensson is a professional contemporary choreographer, producer, performer and teacher with long experience and interest in Steiner education. She holds a BA (Hons) in Dance Theatre from Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, London and has since worked with Echo Echo Dance Theatre Company, Daghdha Dance Company, Dans i Värmland and showcased her own work in mainly Ireland, Sweden and the U.K. Maria is artistic director of the solo dance festival "Going Solo Together" which takes place yearly in her hometown Örebro (SE).
Maria Svensson's residency in An Lab and thus this project is generously funded by the Arts Council and Kerry County Council. For more information about Maria and her work please see: www.rootedbeing.net.

30.05.17 @ 4in Na Ceithre hArda / The Four Corners le / by Siobhán de Paor

Moladh

Domhnach 30 Aibreán @ 4in. Sunday 30 April @ 4pm.

An Tigh Cruinn/ The Round House
Cead isteach / Admission: 8 euro
Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632.

Filíocht Taibhiúcháin as Gaeilge agus Béarla i dteannta gluaiseachta le fuaimrian. Is turas é seo timpeall cheithre chúinne na hEireann, ag tabhairt spléachadh ar chuid dos na tubaistí a thit amach inti. Agus seo á léiriú trí scéalta cheithre charactar, cuardaíonn an píosa comharthaí go bhfuil claochlú ag teacht. Tionlacan ceoil ó Chaitríona Murphy ar an kora (cruit Iarthar na hAifrice) agus an consairtín.

A performance of Irish and English spoken word interspersed with movement to soundtrack. This is a journey to the four corners of Ireland where we glimpse its tragedies. Illustrated in the stories of four characters, the piece seeks signs of transmutation. Accompanied by Caitriona Murphy on kora (West African harp) and concertina.

01.05.17 @ 12rn 'Cailleacha an Dúna' le/by Aisteoirí Bhréanainn

MCailleacha an Dúna

Luan 1 Bealtaine @ 12rn. Monday 1 May @ 12am.

Amharclann/ Theatre
Cead isteach / Admission: 7 euro
Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632.

Is gearrdhráma nua aimseartha é seo bunaithe ar shean-scéal béaloidis ón mBlascaod a bhfuil leagain dó ar fáil ó Pheig Sayers agus ón mBab Feiritéar. Scéal é ina bhfuil bean tí, ina haonar, á cosaint féin, i ndorchadas na hoíche, ar chailleacha feargacha an oilc. Fuair an chéad léiriú den dráma seo, a bhí mar chuid d'Éigse an Bhlascaoid sa bhFómhar seo caite, ard mholadh ón lucht féachana. Is í Marina Ní Dhubháin an léiritheoir. Is é Billí Mag Fhloinn atá i bhfeighil na gcultacha agus Máire Bhreathnach atá i bhfeighil an cheoil. Leanfaidh an dráma ar feadh ceathrú uair a chloig is beidh plé gairid ina dhiaidh.

This play is a modern presentation of the old folktale from the Blasket Islands which is based on versions from Peig Sayers and Bab Feiritéar. In this story, we see a housewife, alone at night, defending herself against scheming and raging hags. This play was first staged to great acclaim at Éigse an Bhlascaoid last autumn. Marina Ní Dhubháin is the director. Billí Mag Fhloinn designed and made the costumes and Máire Bhreathnach is the musical director. The play lasts a quarter of an hour and will be followed by a short discussion.

01.05.17 @ 12.30in Foinn, Rainn agus Suantraithe ón Anallód

feile 2017 cruitiri

Luan 1 Bealtaine @ 12.30in. Monday 1 May @ 12.30pm.

An Gailearaí Beag / The Small Gallery
Cead isteach / Admission: 10 euro
Ticéidí/ Tickets www.feilenabealtaine.ie 087 346 7632

Foinn, Rainn agus Suantraithe ón Anallód / Airs, Verses and Lullabies from Bygone Times le / by Helen Davies, Aibhlín McCrann agus / and Áine Moynihan.

Radharc ar cheol ré na seanchruitirí, fite fuaite le filíocht mhealltach an reacaire.

A taste of music from the era of the old harpists, intertwined with the enchanting poetry of the bard.

Tá seanaithne ar Helen Davies agus ar Aibhlín McCrann mar chruitirí den scoth in Éirinn agus thar lear. Is fada iad beirt ag seinm le chéile agus is iomaí tionscnamh cruite atá curtha i gcrích acu i gcomhpháirtíocht lena chéile idir leabhair ceoil a fhoilsiú agus imeachtaí cruite a reáchtáil. Bhí baint acu beirt le bunú Fhéile Idirnáisiúnta na Cruite, An Chúirt Chruitireachta a bunaíodh chun athghiniúint agus forbairt na cruite a thacú breis is triocha bliain ó shin. Is Breatnach í Helen Davies ó dhúchas a bhfuil dlúthbhaint aici le ceol Shaun Davey. Lonnaithe sa Danmhairg, oibrionn sí lena fear céile, an trumpadóir agus cumadóir Palle Mikkeloborg.

Is tráchtaire aitheanta cruite í Aibhlín McCrann. Ceapadh í le déanaí mar Chathaoirleach ar eagraíocht nuabhunaithe, Cruit Éireann, a bheidh mar chuspóir aici an rannpháirteachas a chothú le páirtithe leasmhara na cruite in Éirinn agus i gcéin.

File, aisteoir proifisiúnta agus stiúrthóir amharclainne í Áine Moynihan. Is fada í ag plé leis na healaíona mar chleachtóir agus mar eagraí imeachtaí cultúir náisiúnta agus idirnáisiúnta. Bhunaigh sí ionad chultúrtha An Lab sa Daingean chun deis a thabhairt d'aisteoirí agus d'ealaíontóirí an cheantair saothar ardchaighdeánach a chur i láthair tré mheán na Gaeilge. Tá leabhar filíochta dá cuid, Canals of Memory, foilsithe ag Doghouse Press.

Helen Davies and Aibhlín McCrann have long been recognized as excellent harpists in Ireland and abroad. They have been playing together for many years and have initiated many projects together, including publishing books of music and organizing harping events. They were both involved in founding the International Harp Festival, the gathering of harpists set up to revive and develop the harping tradition more than thirty years ago. Helen Davies, originally from Wales, is closely involved in the music of Shaun Davey. Based in Denmark, she collaborates with her husband, the trumpeter and composer Palle Mikkeloborg.

Aibhlín McCrann is a noted commentator on harping. She was recently appointed as Chairperson of a newly established organization, Cruit Éireann, which has the aim of increasing participation with stakeholders of the harping tradition in Ireland and abroad.

Áine Moynihan is a poet, theatre director and professional actor. She has long been involved in national and international cultural events both as a practitioner and as an organizer. She founded An Lab cultural centre in Dingle to create opportunities for locally based actors and artists to present high quality work through the medium of Irish. A book of her poetry, Canals of Memory, has been published by Doghouse Press.

03.03.2017 Seoladh Leabhair le an Dr. Billy Mag Fhloinn

An Lab

Seoladh Leabhair i gcomhar le Sacred Heart University / Book Launch in association with Sacred Heart University:

'Blood Rite, The Feast of St. Martin in Ireland' le/by Dr. Billy Mag Fhloinn,

á sheoladh ag /launched by Seán Mac an tSíthigh

Aoine 3ú Marta @ 7.30in / Friday 3rd March @ 7.30pm

Titeann an Fhéile Mhártain ar an 11ú Samhain, agus ba nós coitianta in Éirinn tráth ná fuil a tharraingt in onóir don naomh. Bean a' tí de ghnáth a dhein an marú, ar leic an dorais le titim na hoíche ar an 10ú, agus ligtí an fhuil titim ar an tairseach, agus i gceithre cúinne an tí. Uaireanta d'úsáidtí an fhuil chun muintir an tí a bhaisteadh ar an éadain. Chreidtí go raibh an fhuil seo beannaithe, agus gur choimeád sí daoine slán ón mbás, galar agus olcas i rith an gheimhridh. Bhiodh cosc ar rotha a chasadh ar an lá seo chomh maith, agus staon daoine ó aon saghas oibre le capall is cairt, tuirne nó muileann. Is iomaí finscéal a léiríonn an droththoradh a bhí ar dhaoine a d'imigh in aghaidh an naoimh, agus a chur roth ag casadh ar an 11ú. D'fhán na nósanna seo beo i bhformhór na tire go dtí an 20ú aois, agus in áiteanna áirithe san iarthar go dtí an 21ú. Baineann an íobairt seo le seanfhéile na Samhna, ach bogadh ar aghaidh é go dtí Lá 'le Mártain sna meánaoiseanna. Pléitear an t-ábhar suimiúil seo sa leabhar nua le Billy Mag Fhloinn, darbh ainm 'Blood Rite, The Feast of St. Martin in Ireland'. Seolfaidh an t-iriseoir is béaloideasóir Seán Mac an tSíthigh an leabhar sa Lab, An Daingean ar an 3ú Marta ar 7.30 in. Fáílte Roimh Chách.

Beidh an leabhar ar fáil i siopaí leabhar an Daingin, no ar www.tradition.

The Feast of St. Martin falls on the 11th of November, and used to be celebrated throughout most parts of Ireland in an unusual way. Householders, usually led by the woman of the house, would stand on the doorstep at sundown on the eve of the feast, and kill an animal or bird by slitting its throat with a knife. They used to then spill the blood on the threshold, and let drops fall from the dying animal in the four corners of the house. In some places, they would even anoint the members of the family on the forehead with the blood. This, they believed, kept people safe from disease, death and evil spirits during the coming winter. The custom persisted long into the 20th century in many places, and even into the 21st in some parts of the west. People also believed that it was wrong to turn wheels of any kind on St. Martin's Day, and that great punishments would fall on anyone who yoked a horse and cart, turned a spinning wheel, or worked a mill. The sacrifice and shedding of blood on this day was once part of the ancient festival of Samhain, but changed in the medieval period to the new date of November 11th. This fascinating topic is discussed in Billy Mag Fhloinn's new book, Blood Rite: The Feast of St. Martin in Ireland, which will be launched by journalist and folklorist Seán Mac an tSíthigh in An Lab, Dingle on March 3rd at 7.30pm. All are welcome.
The book is available in Dingle bookshops, or at www.tradition.ie

09.03.2017 Dráma agus Ceol

An Lab

Falla Trump: Dráma le leanaí Scoil Dhún Chaoin, scríte agus stiúrtha ag a múinteoirí Máire Ní Mhaoileoin agus Maryann Ní Laoithe,
Ceol Traidisiúnta le Ceoltóirí Óga an Bhuailtín faoi stiúir Bríd Donnelly,
agus Ava Ní Dhufaigh (pianó clasaiceach).

Falla Trump: A play by the children of Scoil Dhún Chaoin, written & directed by their teachers Máire Ní Mhaoileoin and Maryann Ní Laoithe,
Traditional Music with Ceoltóirí Óga an Bhuailtín directed by Bríd Donnelly,
and Ava Ní Dhufaigh (classical piano).

'Bhí sé de phribhléid agam bheith i láthair i Scoil Dhún Chaoin ar Oíche Ghobnait le déanaí nuair a cuireadh an léiriú de 'Falla Trump' ar stáitse don gcéad uair. Agus geallaim díbh gur chóir go mbeadh Oscar bainte amach acu! Táimid sa Lab thar a bheith sásta go bhfuil siad ag teacht chugainn ar an 9ú lá. Idir greann, Gaoluinn agus fiú blaiseadh den Spáinnis, is fiú go mór é d'fheiscint. Cuirfidh poirt bríomhara Ceoltóirí Óga an Bhuailtín méara bhur gcosa ag tapáil, agus samhlóidh sibh go bhfuil sibh sa Cheoláras Náisiúnta nuair a chloisfidh sibh Ava Ní Dhufaigh (10mb. d'aois) ar an bpianó. Ní fada go mbeidh sí ann.' (ÁM)

'It was a privilege to be in Scoil Dhún Chaoin on St. Gobnait's Night recently, when 'Falla Trump' was staged for the first time. They deserve an Oscar! We in An Lab are delighted that they are coming to us on the 9th. With humour, fine Irish and even a spot of Spanish, it's well worth seeing. The lively tunes of Ceoltóirí Óga an Bhuailtín will set your toes tapping, while you will think you are in the National Concert Hall when you hear Ava Ní Dhufaigh (10 years of age) on the piano. It won't be long until she's there! (ÁM).
Déardaoin 9 Márta @ 7.30 / Thursday 9 March @ 7.30 Doras: €8/5. Entry: €8/5

2/4.12.16 Other Voices Aíonna Speisialta Rúnda

Other Voices
Aíonna Speisialta Rúnda / Secret Special Guests Cé hiad? Más mian leat fáil amach, bí ann... Who are they? If you want to know, be there... Satharn 3 Mí na Nollag @ 3in / Saturday 3 December @ 3pm agus/and Domhnach 4 Mí na Nollag @ 3in / Sunday 4 December @ 3pm

5/6 12.16 Aisling ? i Halla na Feothanaí

Aisling ?

Léiriú stáitse ilmheánach, le príomh-ealaíontóirí na Gaeltachta ar chamchuairt go Corca Dhuibhne/ Theatre
Áirithintí / Bookings: ). Is féidir ticéid a cheannach ón gCaifé Liteartha sa Daingean, T: 066 9152204. Is iad seo a leanas na dátaí: Tuilleadh eolais ó Tomás Hardiman, 087 2660285. ________________________________________

Tá aoibhneas agus pléisiúr i ndán do mhuintir na Gaeltachta leis an seó uathúil Aisling? –tabharfaidh an seó cuireadh do phobail na Gaeltachta nascadh in athuair lena ndúchas agus lena n-oidhreacht. Tabharfar deis don bpobal dul i mbun machnaimh ar a dtimpeallacht trín seó samhailteach ilmheánach a bheidh curtha ar fáil in ionaid éagsúla. Músclófar na céadfaí agus na mothúcháin trín léiriúcháin, a bheidh curtha i láthair, d'aon ghnó, go neamh-thraidisiúnta, sa tslí agus a bheidh an stáitsiú féin; ar urláir an ionaid faoi mar a mbeadh imshuiteáil ealaíon ann. Is buaicphointe an mhór-léiriú ealaíne seo den Chlár Chomórtha Náisiúnta 2016 'An Teanga Bheo', le deis tugtha do scoth na gceoltóirí, na bhfilí, na scríbhneoirí, na bhfísealaíontóirí agus na gcumadóirí, le ceiliúradh a dhéanamh ar scéal na Gaeltachta le céad bliain anuas. Tá an ócáid chultúrtha seo coimisiúnaithe go speisialta agus curtha i láthair ag Ealaín na Gaeltachta le scoth na n-ealaíontóirí Gaeltachta:

Mairéad Ní Mhaonaigh, Amhránaí /Fidil
Seán Ó Flaithearta, Físealaíontóir / Dearthóir
Pól Ó Ceannabháin, Amhránaí /Cnaguirlisí
Méabh Ní Bheaglaoich, Mileoidean / Amhránaí
Ciarán Ó Maonaigh, Fidil / Ealaíontóir Stáitse
Johnny Óg Connolly, Mileoidean /Cumadóir
Úna Ní Fhlatharta Aisteoir/ Ealaíontóir Stáitse
Caoimhín Ó Fearghail, Píob Uilleann /Feadóg Mhór/ Basúcaí
Eoghan Mac Giolla Bhríde, Scríbhneoir/ Ealaíontóir Stáitse
Róisín Seoighe, Amhránaí /Damhsóir
Seán Cathal Ó Coileáin, Ealaín Ghrafach/ Teilgin
Eoghan Geoghegan, Aisteoir/ Ealaíontóir Stáitse

Is é Darach Mac an Iomaire atá mar coimeádaí agus mar stiúrthóir ar Aisling? Tá níos mó i gceist sa léiriú seo na ná oíche cheoil agus ealaíne den ard-chaighdeán, áfach – spreagfaidh agus dúiseoidh sé spiorad pobail i ngach lucht féachana Gaeltachta trí bheith mar nasc cruthaitheach leis an ionracas ealaíonta a thug inspioráid do cheannairí aislingeacha 1916.

Is líon teoranta léirithe den seó seo a bheidh ann – 2 cheann ar fad a bheidh in Halla na Feothanaí – agus moltar dóibh siúd go bhfuil suim acu a bheith I láthair ticéid a cheannach gan mhoill. Is féidir ticéid a cheannach ar líne don léiriú seo ag www.antaibhdhearc.com T: 091 563600. Tá praghas laghdaithe speisialta ar thicéid a cheannaítear go luath san am - €10 (móide €1.50 táille áirithinte). Is féidir ticéid a cheannach ag an ngnáth phraghas €15 / €10 ón gCaifé Liteartha sa Daingean, T: 066 9152204. Is iad seo a leanas na dátaí: Tuilleadh eolais ó Tomás Hardiman, 087 2660285.

17.12.16 @ 3in & @ 7.00 i.n. Ceardlann, Rince agus Comhrá le Fearghus Ó Conchúir

maria svensson

Ceardlann, Rince agus Comhrá le Fearghus Ó Conchúir /Workshop, Dance Performance and Conversation with Fearghus Ó Conchúir:

Satharn, 17 Mí na Nollag: Ceardlann @ 3in, Rince Beo @ 7.30in
Saturday 17 December: Workshop @ 3pm, Dance Performance @ 7.30pm.

Costas / Cost: ceardlann/workshop: 5 euro; Rince Beo / Dance Performance: 10 euro; an dá rud / both together: 12 euro.

Ceardlann uair a chloig go leith do lucht gluaiseachta ag úsáid ábhar 'The Casement Project' mar ionsparáid.

One and a half hour movement-based workshop using material from 'The Casement Project' as a starting point.

Rince beo, cóiréagrafaíocht agus comhrá le Fearghus Ó Conchúir, Stiúrthóir 'The Casement Project'.

Live dance, choreography and conversation with Fearghus Ó Conchúir, Director of 'The Casement Project'.


12.11.16 @ 8 i.n. Dhúisíos Ar Maidin: Tionscadal na nGormacha

Dhúisíos Ar Maidin

Satharn 12 Mí na Samhna @ 8in. Cead isteach 12 euro Saturday 12 November @ 8pm. Entry 12 euro

Amharclann/ Theatre
Áirithintí / Bookings: lab.an.daingin@gmail.com nó téacs chuig/or text 087 8546572.

Sa léiriúchán seo de chuid IMRAM agus mar chuid de An Fhéile Bheag Filíochta, féachfar anocht ar na gormacha sa cheol agus san fhilíocht. Gheobhaimid amhráin chlasaiceacha sa seánra seo ó Bessie Smith, John Lee Hooker, Blind Willie Mc Tell and Bille Holiday; is dánta de chuid Langston Hughes, Amiri Baraka (LeRoi Jones)agus a thuilleadh nach iad. Ó Muirthile is Gabriel Rosenstock na haistritheoirí agus na hoirfidigh a chuirfidh inár láthair na seoda seo i dteannta an Mary Ryan Blues Group le Dick Farrelly (giotár); Dave Fleming (dord) Tim Creedon (cnaguirlisí). Teilgfidh Margaret Lonergan físeanna gormacha ar an scáileán.

'The blues takes many forms... It is variously a feeling, a mood, a nameless threat, a person, a lover, a boss man, a mob, and, of course, the Devil himself… it can be used as both hex and counter hex, poison and antidote, pain and relief. Most importantly, the blues is both the cause of song, and song itself'. So wrote Edward Comentale in Sweet Air: American Popular Song.

Tonight, as part of An Fhéile Bheag Filíochta Poetry Festival, IMRAM explores both blues poetry and song. Here are classic blues songs by Bessie Smith, John Lee Hooker, Blind Willie Mc Tell and Bille Holiday; and poems by Langston Hughes, Amiri Baraka (LeRoi Jones) and others. Translated by poets Liam Ó Muirthile and Gabriel Rosenstock, they will be performed by the poets themselves and by the Mary Ryan Blues Group, featuring Dick Farrely on guitar; Dave Fleming on bass; and Tim Creedon on percussion. This performance will feature screen projections by Margaret Lonergan.

16.11.16 @ 8in Ensemble Éiriu

Eiriú Ensemble

Céadaoin 16 Mí na Samhna @ 8in. Cead isteach 10 euro Wednesday 16 November @ 8pm. Entry 10 euro
Amharclann/ Theatre
Áirithintí / Bookings: lab.an.daingin@gmail.com nó téacs chuig/or text 087 8546572.

Is banna iad Ensemble Éiriu a bhaineann casadh nua comhaimseartha as an gceol traidisiúnta Gaelach. Táid ag tabhairt fén mbóthar chun cheol a tarna n-albam, "Imbas", a chur ós comhair an phobail. Eisíodh "Imbas" go digiteach i mí an Mheithimh ach ní chuireadh amach é ar dhlúthdiosca agus vinil go dtí anois. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar an eisiúint fhisiciúil dhéanach beidh an banna de sheachtar ag tabhairt fé chamchuairt ar chúig cinn des na hionaid cheoil is uathaíocha agus is cluthara in Éirinn. Ar Céadaoin, 16ú Samhain, tabharfaidh siad a gceol go dtí An Daingean, baile a bhfidléara Jeremy Spencer, don gcéad uair agus iad ag seimint in An Lab. Éiriu Ensemble

Contemporary Irish trad innovators Ensemble Ériu are hitting the road to spread the good word – or in this case notes – of their stunning second album "Imbas". Released digitally in June, "Imbas" is now finally available on CD and vinyl, and to celebrate the belated physical release the 7 piece band will perform in five of Ireland's most unique and intimate venues across the country. On Wednesday 16.11.2016 they bring their music to the home of their fiddler Jeremy Spencer for the very first time, performing in the beautiful An Lab, An Daingean. Éiriu Ensemble ________________________________________
Moladh criticeoirí do Ensemble Éiriu / Critical praise for Ensemble Éiriu:

"They are an extraordinary band, big band, big line up, lots of instruments, lots of imagination, all sorts going on … they are something special." - John Kelly, RTÉ Lyric FM "Very developed, soulful and meditative music from an impressive musical intelligence." - Tony MacMahon.

""Intensely cerebral, Ensemble Ériú's second album captures the lateral-thinking septet as they continue to forge new ground." – ****Siobhán Long, The Irish Times

"Imbas is an Irish word that translates as "creative inspiration", and there's plenty of it striking in the hands of the seven-piece band"Release of the week – Nialler9

"Ensemble Ériu's distinctive sound constantly express the band's deep-rooted appreciation and love for traditional music while the band simultaneously seek to furrow new and intriguing paths in contemporary music circles." Mark Carry, Fractured Air

"On this exquisitely recorded collection, Ériu succeed where others have failed before by successfully entangling the repetition of Irish melodies with some of the tropes of contemporary, minimalist composition." – Ian Lamont, Totally Dublin

Gach Ceadaoin @ 10.30rn Ranganna sa Rince Cruthaitheach

maria svensson

Ranganna sa Rince Cruthaitheach /Creative Dance Classes:

Ranganna sa Rince Cruthaitheach do dhaoine fásta le Maria Svensson, gach Céadaoin, , 10.30rn – 12 meánlae. Ní ghá taithí. Chun clárú, glaoigh ar Maria ag 086 195 7817 nó tar ar an lá. Costas le haghaidh 8 seachtainí: €5 in aghaidh na ranganna. www.rootedbeing.wordpress.com

Creative Dance Classes for adults with Maria Svensson every Wednesday, 10.30am – 12 midday. No previous experience required. To register, call Maria at 086 1957817 or come on the day. Cost: €5 per class.

For more information about Maria and her work please visit her website: www.rootedbeing.wordpress.com


19.10.16 @10.30rn Ranganna sa Rince Cruthaitheach

maria svensson

Ranganna sa Rince Cruthaitheach /Creative Dance Classes:

Ranganna sa Rince Cruthaitheach do dhaoine fásta le Maria Svensson, ag tosnú Céadaoin, an 19ú Deireadh Fómhair, 10.30rn – 12 meánlae. Ní ghá taithí. Chun clárú, glaoigh ar Maria ag 086 195 7817 nó tar ar an lá. Costas le haghaidh 8 seachtainí: €40. www.rootedbeing.wordpress.com

Creative Dance Classes for adults with Maria Svensson starting Wednesday, 19th October, 10.30am – 12 midday. No previous experience required. To register, call Maria at 086 1957817 or come on the day. Cost for 8 weeks: €40.

Roinnt Saothair: Maria Svensson agus Steve Batts (Stiúrthóir Ealaíne Chomhlacht Rince Amharclainne Echo Echo i nDoire) Aoine 7ú Deireadh Fómhair 11am. Saorchead isteach. www.rootedbeing.wordpress.com

Sharing of Work: Maria Svensson and Steve Batts (Artistic Director of Echo Echo Dance Theatre Company, Derry) Friday 7th Oct. 11am. Entrance free.

For more information about Maria and her work please visit her website: www.rootedbeing.wordpress.com


'Ger Wolfe le Muireann Nic Amhlaoibh'

Ger Woulfe

Satharn 22ú Deireadh Fómhair @ 8in. Cead isteach 15/12 euro Saturday 22nd October @ 8pm. Entry 15/12 euro
Amharclann/ Theatre
Áirithintí / Bookings: lab.an.daingin@gmail.com nó téacs chuig/or text 087 8546572.

Ticeidí ar fail ó Caife Liteartha , Sráid an Dá Gheata Tickets on sale in An Caifé Liteartha from 11-6pm Monday to Saturday

Ó Chathair Chorcaí é Ger Wolfe ó dhúchas ach é ag cur faoi anois i gCarraig a' Phúca, idir Máigh Chromtha agus Gaeltacht Mhúscraí. Bíonn sé ag saothrú mar scríbhneoir amhrán, mar cheoltóir agus mar amhránaí. Tá seacht n-albaim cheoil nuachumtha eisithe aige le fiche bliain anuas, an cheann is déanaí ná 'I Have Been Loved'. Casann sé amhráin Gaeilge chomh maith agus tá meas mór aige ar an dtraidisiúin. Ceiliúrtha, smaointeach, agus neamhspleách, leanann Ger leis ag treabhadh a fhóid fhéin tré thírdreach cheol na hÉireann, gan aon aird aige ar nóisean ná ar fhaisean. Dílis dá cheird, insíonn sé a scéal féin, ina ghuth éagsúil féin. Is scríbhneoir liricí, file is cumadóir den scoth é Ger, a sheineann mórán gléasanna ceoil. Is ansa leis an guth daonna. Bíodh sé ina cheoltóir aonarach, nó i dteannta a chomrádaithe cheoil 'The New Skylarks', is ceoltóir é Ger atá ar a shuaimhneas leis féin agus leis an domhan uilig. Beidh a ochtú albam, 'The Lark of Mayfield', a tharraingíonn ar scoth a chuid saothair thaifeadta go dtí seo, a eisiúint in Earrach 2017. www.gerwolfe.com

Working as a songwriter, musician and performer, Ger Wolfe has released seven albums of original material over the last twenty years, his latest entitled 'I Have Been Loved'. Celebratory, reflective, independent in mind and nature, Ger continues to plough his own furrow through the Irish musical landscape, heedless of fad or fashion. True to the art of songwriting, he tells his own story as only he could, in his own unique voice. Ger is a fine lyricist, poet and composer all rolled into one, a multi-instrumentalist and a lover of the human voice. Whether as a solo performer or with any or all of his musical comrades 'The New Skylarks', Ger is a performer at ease with himself and the world. His eighth album, ' The Lark of Mayfield', a compilation drawing on his previous 7 releases, will be launched in Spring 2017. www.gerwolfe.com ________________________________________

29.10.16 @ 8 i.n. Scotia Ensemble

Scotia Ensemble

Satharn 29ú Deireadh Fómhair @ 8in. Cead isteach 12/10 euro Saturday 29th October @ 8pm. Entry 12/10 euro
(2 duine fásta/adults & 2 leanbh/children): €35.

Amharclann/ Theatre
Áirithintí / Bookings: lab.an.daingin@gmail.com nó téacs chuig/or text 087 8546572.

Ticeidí ar fail ó Caife Liteartha , Sráid an Dá Gheata Tickets on sale in An Caifé Liteartha from 11-6pm Monday to Saturday

Scotia Ensemble
Bunaíodh an grúpa seo de naonúr ceoltóirí gairmiúla lonnaithe i gCiarraí go luath i 2016. Tá forbairt an cheoil chlasaicigh agus oiliúint an cheoil i gCiarraí mar aidhm acu. Tá ceolchoirmeacha á chur i láthair acu i mbliana agus iad ag saothrú i dtreo Fhéile Cheol Aragail Scotia a thabharfaidh ceoltóirí óga agus ceoltóirí amaitéaracha le chéile ó áiteanna éagsúla timpeall an chontae. Anuas ar san, tá tionscnamh meantóireachta idir lámha ag an ngrúpa faoi láthair, a thugann deis do líon beag ceoltóirí óga den scoth ó Chiarraí cleachtadh a dhéanamh ina dteannta agus seinnt ar stáitse leo, sa tslí is go mbeidh taithí luachmhar á fháil acu. Seo an tarna sraith de cheolchoirmeacha acu agus cuirfidh siad clár cheol aragail i láthair ina mbeidh saothar Bach, Corelli agus Vivaldi le cloisint. www.facebook.com/scotiaensemble

Comprised of nine professional musicians based in Kerry, the Scotia Ensemble was set up in early 2016 with the aim of promoting classical music performance and music education throughout Kerry. This year they are presenting live performances and working towards a Scotia Chamber Music Festival that will bring young and amateur musicians together from various parts of the County. Additionally, the ensemble are currently running a Mentoring Initiative where a small number of gifted young Kerry musicians have the opportunity to rehearse and perform with them and gain invaluable experience. This series of concerts will be their second and will present a programme of Baroque music including pieces by Bach, Corelli, Vivaldi. www.facebook.com/scotiaensemble

'Thiar/Here'

Meitheal Eitseála

Taispeántas priontaí Exhibition of Prints
An Gailearaí Beag/ The Small Gallery

Taispeántas priontaí de chuid ealaíontóirí an Mheitheal Eitseála agus ealaíontóirí roghnaithe eile go bhfuil baint acu le Corca Dhuibhne.
An exhibition of recent prints by artists from Meitheal Eitseála and invited artists with connections to Corca Dhuibhne.

Ealaíontóirí comhpháirteacha /Participating artists:

Áine Ní Chíobháin, Dómhnal Ó Bric, Deirdre McKenna, Julie Beckett, Kate Buckley, Lisbeth Mulcahy, Michael Flaherty, Maria Simonds-Gooding, Niall Naessens, Rebecca Peart, Sandra Landers, Tomás Ó Cíobháin.

16.09.16 @ 7 i.n.Dervla O' Flaherty agus Áine Ní Chíobháin

Aine Ni Chiobhain and dervla o flaherty

Dhá Thaispeántas Ealaíne Two Art Exhibitions
An Tigh Cruinn / The Roundhouse:
Bálua le/by Áine Ní Chíobháin.
(Focal nua-chumtha a chiallaíonn solas ar an mbá)
(A made up word implying light in the bay)

Tionscnamh ealaíne is ea é seo mar gheall ar ghealas sa doircheacht. Feictear bláthanna na mara, cóiméid agus réalta, crainn dhraíochta, méarnáil ag glioscarnach fén uisce agus a thuilleadh. Tá na pictiúirí bunaithe ar an gcoincheap gur féidir linn sólás a bhaint amach nuair atá an saol bun os cionn agus nach gá ach na rudaí timpeall orainn a thabhairt fé ndeara. Machnamh is ea é seo ar an nádúr agus sinn ar fad ag ullmhú i gcomhar dhúluachair na bliana. .
This is an artistic project about light in the darkness. Maritime flowers, comets and stars, magic trees, phosphorescence sparkling under the water and more, are seen. The pictures are based on the concept that we can find solace in our chaotic lives through simply paying attention to our surroundings. This is a meditation on nature as we prepare to enter the dark time of the year. .

Ag Mapáil an Dorchadais / Mapping the Dark
le/by Dervla O'Flaherty.


Sa taispeántas líníochtaí agus pictiúirí péinteálta seo pléann Dervla le smaointe agus le téamaí a ghabhann le háiteanna, leis an tsamhlaíocht agus le rudaí anaithnide. Tá an saothar seo bunaithe ar thréimhsí taistil a thug sí san Ind, san Ungáir agus san Íoslainn. Nuair a tháimid in áit nua don gcéad uair tagann an tsamhlaíocht ar barra ag nascadh gnéithe coitianta le hábhair neamh-choitianta. Tá spéis ag Dervla sna slite a dheinimid léarscáiliú ar áiteanna nua.

In this exhibition of drawings and paintings Dervla deals with thoughts and themes relating to places, to the imagination and to things unknown. This material is based on periods she spent travelling in India, in Hungary and in Iceland. When we first encounter a new place imagination comes to the fore connecting the usual with the unusual. Dervla is interested in the ways in which we map out new places.

Míle Buíochas le / with thanks to: Tomás L. Ó Murchú, Eibhlín de Paor, Ealaín na Gaeltachta, Tomás Ó Cíobháin as a gcuid tacaíochta.

16.09.16 Maria Svensson

maria svensson

Cuireann an Rinceoir Cónaitheach nua í féin in aithne... Our new Dancer in Residence introduces herself...
Amharcalnn agus Thuas Staighre The Theatre and Upstairs

Físeán Samplaí Oibre @ 8in san amharclann le rince beo sa stiúideo thuas staighre.
Video of Samples of Work @ 8pm in the theatre, followed by live dance in upstairs studio.

Ealaíontóirí comhpháirteacha /Participating artists:

D'fhuair Maria a traenáil sa rince comhaimseartha ag TrinityLaban Acadamh Ceoil agus Rince, Londain agus tá sí ag obair mar rinceoir, cóireagrafaí, múinteoir, eagraí imeachtaí agus léiritheoir sa tSualainn, in Éirinn agus sa Bhreatain. Ó 2014 i leith tá Maria bunaithe i gCorca Dhuibhne, ag obair le scoileanna agus grúpaí éagsúla timpeall an chontae, ag múineadh rince chruthaithigh do dhaoine den uile aos-ghrúpa agus léibhéal cumais mar chuid dá cúraimí mar Rinceoir Cónaitheach ag Comhairle Chontae Chiarraí. Sa bhliain amach romhainn beidh Maria ag obair i bpáirt le An Lab, Comhairle Chontae Chiarraí agus an Chomhairle Ealaíona chun rince a chur chun cinn i gCiarraí tré ranganna, ceardlainn agus léiriúcháin a reachtáil.
Chun teacht ar tuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre tabhair cuairt ar a suíomh idirlín: www.rootedbeing.wordpress.com

Maria trained in contemporary dance at TrinityLaban Conservatoire of Music and Dance, London and has since worked as a dancer, choreographer, teacher, event organiser and producer in mainly Sweden, Ireland and the UK. Since 2014 Maria has been based in West Kerry working with schools and different groups around the county teaching creative dance to all ages and abilities as dancer in residence with Kerry County Council. This coming year Maria will be working in partnership with An Lab, Kerry County Council and the Arts Council to promote dance in Kerry through classes, workshops and performances.

For more information about Maria and her work please visit her website: www.rootedbeing.wordpress.com


Lón Anama - Amhráin 7 Ceol ag am lóin, Dé hAoine, 1 - 2 i.n.

lon anama

Lón Anama

Amhráin 7 Ceol ag am lóin, Dé hAoine

Friday Lunchtime Song & Music, 1 - 2pm

Clár do Mhí Lúnasa / Programme August 2016

Lúnasa / August 5: Pauline Scanlon & Donough Hennessy (amhráin/ songs)) + Deirdre Ní Ghrainbhéil(clairseach/ harp).

Lúnasa / August 12: Nuala Ní Chanainn (amhráin & fidil/ songs & fiddle) + Niamh Ní Chanainn (fidil/ fiddle).

Lúnasa / August 19: Méabh Ní Bheaglaíoch (amhráin & bosca / songs & accordion) + Matt Griffin (giotár/ guitar).

Lúnasa / August 26: Síle Denvir(amhráin & cláirseach/songs & harp harp).

Cead isteach / Entry: 7 euro / 5 euro.
Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch.

20.08.16 20.00h Rónán Ó Snodaigh

ronan o snodaigh and dreimire

Ronán Ó Snodaigh le tacaíocht ó Dréimire [Ben Janning & Mattie Barker] fb
Rónán Ó Snodaigh with support from Dréimire
Satharn, 20 Lúnasa
@ 8in, Amharclann An Lab
Saturday, 20 August @ 8pm, The Lab Theatre
Cead isteach / Entry:15/12 euro

Rónán príomh-amhránaí agus bodhránaí leis an mbanna Kíla, go bhfuil cáil orthu go hidirnáisiúnta as a manglam uathaíoch de cheol Gaelach agus roc-cheol, chomh maith le cumas tarraingt ar chultúr ceoil ar bith eile a thiteann isteach ina gcorcán cumadóireachta. Is fada iad aitheanta mar cheann de scoth-bhannaí cheol domhanda na hÉireann agus Rónán ar dhuine des na bodhránaithe is nuálaí agus is cruthaithí dá bhfuil ann. Thar na blianta le Kíla d'aimsigh Rónán dóthain ama chun cur lena chatalóg aonair, ag eisiú cúig albaim aonair agus fuaimrian amháin go dtí seo. Tá cáil amuigh air as a chur i láthair spleodrach, mealltach ar an stáitse.

Rónán is lead singer and bodhrán player with the band Kíla, internationally acclaimed for their unique blend of traditional Irish music and rock, as well as an ability to absorb just about any other musical culture into their writing pot. They have long been regarded one of Ireland best world music bands and Rónán one of the most innovative and creative bodhrán players. Throughout the years Rónán also found time to build his own solo catalogue, producing five solo albums and one soundtrack album to date. He has a well-earned reputation on the live circuit as a vibrant and magnetic live performer.

25.08.16 18.30h Na ceithre hairde / The four corners Siobhán de Paor

siobhan de paor

Na ceithre hairde / the four corners by Siobhán de Paor

Satharn, 20 Lúnasa @ 6.30in, An Tigh Cruinn
Saturday, 20 August @ 6.30pm, The Round House
Cead isteach / Entry:5 euro

Filíocht Taibhiúcháin i dteannta gluaiseachta le fuaimrian. Is turas é seo timpeall cheithre chúinne na hEireann, ag tabhairt spléachadh ar chuid dos na tubaistí a thit amach inti. Agus seo á léiriú trí scéalta cheithre charactar, cuardaíonn an píosa comharthaí go bhfuil athrú ag teacht.

A performance of spoken word interspersed with movement to soundtrack. This is a journey to the four corners of Ireland where we glimpse its tragedies. Illustrated in the stories of four characters, the piece seeks signs of transmutation.

Naomhóg na Tinte

Naomhóg na Tinte

Beidh céiliúradh á eagrú go luath ag An Lab dos na laochra a ghlac páirt i dtionscnamh 'Naomhóg na Tinte', Dómhnall Mac Síthigh, Breandán Ó Beaglaoich agus Breandán Ó Muircheartaigh ó Iarthar Dhuibhneach ina measc. Bhaineadar Santiago de Compostela amach le déanaí tar éis iomramh mara thar trí Shamhradh. Dáta le socrú. Fógrófar é ar ball.

An Lab will be organizing a celebration of the stalwarts who took part in the Naomhóg na Tinte project, Dómhnall Mac Síthigh, Breandán Ó Beaglaoich and Breandán Ó Muircheartaigh from West Kerry among them. They reached Santiago de Compostela recently after a sea voyage taken over three Summers. Date to be finalized. Watch this space.

13.07.16 20.00h Dhá Rince Aonair / Two Dance Solos

Dhá Rince Aonair

Dhá Rince Aonair / Two Dance Solos
Amharclann/ Theatre
Cead isteach / Entry:10 euro

Thaibhealaín fhileata thurgnamhach nua á cur i láthair ag beirt ealaíontóirí bunaithe i gCorca Dhuibhne.
Poetic and experimental new performance work presented by two West Kerry based artists.

Néalta Suain / Clouds of Sleep le/by Zoe Uí Fhaoláin

"Go mbeidh néalta codlata tré do néalta suain" (beannacht traidisiúnta Gaelach).
Tar éis blianta de neamhchodladh titeann rudaí aite amach; éiríonn teorainn doléir. Eascraíonn eolas as géarchéim. Roinneann Zoë a scéal, ag baint úsáid as rince, focail labhartha agus teilgeadh físeáin.

"May there be clouds of happiness in your clouds of sleep" (Traditional Irish blessing).
After years of insomnia, strange things happen; there is a blurring of boundaries. Out of crisis, comes learning. Using dance, spoken word and video projection, Zoë shares her story.

I gcomhair a thuilleadh faisnéise féach/ For further information: www.zoe-art.weebly.com

Nuair a leánn an sneachta, ritheann / When the Snow melts it Flows le/by Ilaria Delcane..

Nuair atá teagmháil an anama infheicthe
Nuair a foghlamaíonn an croí neamhliteartha scríobh
Nuair a léirítear fuaim do choirp
Is ansin agus ansin amháin a bheidh an sneachta saor chun reatha.
Is tabhealaíontóir í Ilaria Delcane a úsáideann meáin éagsúla leithéid físealaíon, drámaíocht, rince agus amhráin. Forbraíonn sí saghasanna éagsúla saothar, ach iad I gcónaí ceangailte lena turas pearsanta féin.

When the touch of the soul is visible
When the illiterate heart learns slowly how to speak
When the sound of your body is manifested
Then and only then the snow will be free to flow....
Ilaria Delcane is a performing artist using different media such as art, theatre, dance and songs. She develops different kinds of creations always connecting with her personal journey.


Lón Anama - Amhráin 7 Ceol ag am lóin, Dé hAoine, 1 - 2 i.n.

ean

Lón Anama

Amhráin 7 Ceol ag am lóin, Dé hAoine

Friday Lunchtime Song & Music, 1 - 2pm

Clár do Mhí Iúil / Programme July 2016

Iúil / July 15: Iarlaith Ó Murchú & Simon Hartridge(amhráin/ songs)) + Mark Crickard(fidil/ fiddle).

Iúil / July 22: Bernis Pháid Ní Mhuircheartaigh (amhráin/ songs) + Dave Clancy (giotár/ guitar).

Iúil / July 29: Muireann Nic Amhlaoibh (amhráin/ songs) + Gerry O'Beirne (giotár/ guitar).

Cead isteach / Entry: 7 euro / 5 euro.
Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch.

24.07.16 20.00h Seacht mBua an Éirí Amach

Seacht mBua an Éirí Amach Diarmuid de Faoite agus Naula Ni Chanainn

Seacht mBua an Éirí Amach le Pádraig Ó Conaire
Seven Attributes of the Easter Rising le Pádraig Ó Conaire

Domhnach, 24 Iúil @ 8in, Amharclann An Lab
Sunday, 24 July @ 8pm, The Lab Theatre
Cead isteach / Entry:10/8 euro

Léamh dátheangach ó Diarmuid de Faoite le tionlacan ceoil ó Nuala Ní Chanainn.
A bilingual reading by Diarmuid de Faoite with musical accompaniment from Nuala Ní Chanainn

'Seacht mBua an Éirí Amach' a scríobh Pádraic Ó Conaire; an tOchtú Bua a thug Seosamh Mac Grianna ar a shaothar ach is cinnte gur naoi n-inseacht a bheidh ag Diarmuid de Faoite sa léamh dhátheangach seo a chaithfidh solas ar chúlra na gcarachtar, ar chuid de mhórphearsa na scéalta agus ar réabhlóid an Chonairigh féin. Ceol álainn agus amhráin bríomhara na linne sin leis an amhránaí agus an veidhleadóir Nuala Ní Chanainn. Fíricí, bréaga agus deis agat do ladar féin a chur sa scéal. Beir leat do bhua.

When Michael Collins alighted on the quays in Dublin following his release from Frongoch, writer Pádraic Ó Conaire was there to greet him. His purpose: to flog his new draft collection of stories, Seacht mBua an Éirí Amach/ Seven Attributes of the Easter Rising, to a (formerly) captive readership! Diarmuid de Faoite – writer, actor, and translator of Seacht mBua an Éirí Amach – reads from his own draft of Ó Conaire's book (recently listed inThe Irish Times/Royal Irish Academy's 'Modern Ireland in 100 Artworks'), illuminating the stories with tales of his own. Diarmuid will be accompanied by singer and musician Nuala Ní Chanainn, who illuminates the tales beautifully with the song and music of the period.

09.07.16 18.30h Oscailt Oifigiúil

péintéireachta le Cathal Póirtéir

Rianta Siúil agus Raonta Sléibhe taispeántas péintéireachta le Cathal Póirtéir
Walking Routes and Mountain Ranges an exhibition of paintings by Cathal Póirtéir
á seoladh ag / launched by Carol Cronin

Satharn, 9 Iúil @ 6.30in, An Gailearaí Beag Saturday, 9 July @ 6.30pm, The Small Gallery
Rithfidh an taispeántas seo go dtí an 26ú Iúil. / This exhibition will run until the 26th July.

Is é seo an ceathrú taispeántais aonair ag Cathal Póirtéir le trí bliana anuas agus an chéad cheann aige sa Daingean. Díríonn bunús a chuid oibre ar áilleacht agus ar dhrámatúlacht na timpeallachta, go háirithe ar gharbhchríocha chósta an Atlantaigh in iar-dheisceart na hÉireann. Ó am go chéile, déanann sé pórtráidí de chairde i saol na litríochta agus an cheoil. Tírdhreachanna den chuid is mó a bhíonn aige agus is mar sin atá sa taispeántas seo 'Rianta Siúil agus Raonta Sléibhe'. Is léiriú iad na híomhanna atá anseo ar an dúil atá aige a bheith ag spáisteoireacht ar chnoic agus i ngleannta, i gcongar is i gcéin. Is iomaí tréimhse caite aige ag siúil sna raonta arda sin idir an Iodáil agus an Ostair nó idir an Spáinn agus an Fhrainc. Is minicí a bhfad é ar na slite siúil i gCorca Dhuibhne, in Iarthar Chorcaí agus i gCill Mhantáin, agus tá radharcann tíre agus farraige ó na ceantair sin uilig ar taispeáint aige anseo.
Péinteireacht réalach go maith a thagann ón ealaíontóir seo ach fágann a stíl phéinteireachta a rian agus a phearsantacht féin ar gach aon phíosa, idir a láimhseáil péinte, úsaid dathanna agus éifeacht na n-íomhanna ina n-iomláine.
Sa bhliain 2015, d'iarr teach foilsitheoireachta sa Spáinn air maisiú a dhéanamh do leabhar filíochta, Bean Árainn le Máire Áine Ní Dhireáin. Tharraing sé chuige gualach agus páipéar agus tá dhá cheann de na híomhánna sin le feiceáil anseo.

This is Cathal Poirtéir's fourth solo exhibition in the last three years and his first in Dingle. The essence of his work is the beauty and drama of the environment, particularly the ragged coastline of the Atlantic in south-west Ireland. He occasionally does portraits of his friends in the worlds of literature and music. He mostly concentrates on landscapes, and this is the case in this exhibition, 'Walking Routes and Mountain Ranges'. These images reflect his love of hiking in the mountains and valleys both at home and abroad. He has spent many periods walking in the high ranges between Italy and Austria and between Spain and France. Far more often he is found on the slopes of Corca Dhuibhne, West Cork and Wicklow. This painter is faithfully realist for the most part, but his style of painting – the handling of the paint, the use of colours and the effect of the images – leaves the clear mark of his personality on each piece. In 2015 a publishing house in Spain asked him to illustrate a poetry collection, Bean Árainn by Máire Áine Ní Dhireáin. For these works he used charcoal and paper and two of these images are included here.

04.06.16 20.00h Treelan

Treelan

Satharn 4 Mheitheamh @ 8in
Ceol agus Amhránaíocht/ Saturday 4 June @ 8pm. le Treelan
Cead Isteach / Entry: 12 euro, lacáistí / concessions 10 euro.

Is iad Treelan buaiteoirí dhamhnachtan camchuairte an Chomhairle Ealaíona i mbliana agus beidh siad ag casadh ar fud na hÉireann le linn Bhealtaine agus Mheithimh 2016 mar bholscaireacht dá n-albam nua-thaifeadta. 'Sé atá san albam seo ná taifead iontach de phíosaí nuacumtha ag Éamonn Cagney, Niwel Tsumbu agus Martin Tourish, ábhar a léiríonn rímháistreacht, cruthaitheacht agus taiscéalaíocht tras-genre an tríréid d'ardchaighdeán seo. Tá na seóanna beo dá gcuid gafach agus corraitheach agus tá idir rian na ceoltóireachta nuálacha, tionchair leathan agus an siúráil máistreachta a bhaineann leo le braith go láidir ar an albam nua. Is ball é Martin Tourish den sárghrúpa traidisiúnta Altan, 'sé Éamonn Cagney an cnaguirliseoir lámh-dhruma is fearr in Éirinn agus is duine de scoth-ghiotáirithe na hEorpa é Niwel Tsumbu. I dteannta a chéile tugann siad a lucht éisteachta ar thuras ceolmhar spreagúil beoga tré an iliomad stíleanna ceoil, an ceol Gaelach tobchumtha san áireamh. Agus a gcuid sceideal gnóthach idirnáisiúnta tugtha san áireamh, is ceolchoirm í seo nár cheart a chailliúint!

Treelan are winners of the Arts Council touring award and will be performing throughout Ireland and Northern Ireland in May and June 2016, to promote their newly recorded album. The album is an exciting recording of original new compositions written by Éamonn Cagney, Niwel Tsumbu and Martin Tourish, and showcases the virtuosity, creativity and cross-genre explorations of this high-calibre trio. Their live performances are electric and engaging, and their new album reflects the innovative musicianship, diverse influences and masterful touch that is their signature. Martin Tourish is a member of traditional supergroup Altan, Éamonn Cagney is Ireland's premier hand drum percussionist and Niwel Tsumbu is one of Europe's top guitarists. Together they bring their audiences on an uplifting and enlivening musical journey through many styles including Irish improvised music. With their very busy international schedules this is a concert not to be missed!

Treelan: Nascanna fiseáin / Links for video

"Enchantment"
"The Lodge"

Treelan: Nascanna ceoil / Links for music

"The Long Walk"
"Noble Call"

01.06.16 20.00h Pablo y Lola

Pablo y Lola

Satharn 11 Mheitheamh @ 8in
Ceol agus Amhránaíocht/ Saturday 4 June @ 8pm. le Pablo y Lola
Cead Isteach / Entry: 12 euro, lacáistí / concessions 10 euro.

Is ceoltóirí sa stíl traidisiúnta Airgintíneach iad Pablo y Lola ó Buenos Aires. Tar éis camchuairte fada ar fud Mheiriceá Theas i 2014 tá siad anois ag taisteal timpeall na hEorpa agus ceolchoirmeacha déanta acu i níos mó ná 60 láthair sa Phoirtingéal, sa Spáinn, sa Fhrainc, san Eilbhéis agus san Iodáil go dtí seo. Casann siad ceol sna rithimí traidisiúnta Airgintíneacha, leithéid Chacarera, Zamba, Cueca agus Carnavalito, chomh maith lena gcuid ceoil féinchumtha agus leaganacha d'amhráin iomráiteacha le cumadóirí clúiteacha óna dtír dhúchais, ar nós Mercedes Sosa agus Atahualpa Yupanqui. Ceoltóirí il-uirliseacha is ea iad, le béim ar ghnáth-uirlisí réigiúnacha Airgintíneacha, leithéidí an charango, an sikus, an samponia, an bombo legüero agus an giotár. Foth-uair, bíonn sé de nós acu tabhairt fé thaispeántaisí den rince traidisiúnta Airgintíneach ar stáitse...

Pablo y Lola are acclaimed Argentinian folk musicians from Buenos Aires. Following an extensive tour of South America in 2014, they are now journeying in Europe and have already played in more than 60 locations throughout Portugal, Spain, France, Switzerland and Italy up till now. Their repertoire includes traditional rhythms of Argentina like Chacarera, Zamba, Cueca and Carnavalito, as well as their own compositions and versions of songs by well-known composers from their homeland, such as Mercedes Sosa and Atahualpa Yupanqui. They are multi-instrumentalists concentrating on typical regional Argentinian instruments, such as the charango, sikus, samponia, bombo legüero and guitar. They have also been known to break into displays of traditional Argentinian folk dancing on stage...

Pablo y Lola Nascanna fiseáin / Links for video

""Chaca que Machaca""
"Cuestionario" ""Yo me Llamo Cumbia"

28.04.16 17.00h Suantraí na nDaoine Fásta / Lullaby for Adults

Exhibition installation of Lullaby for Adults

Taispeántas de shaothair le Angelika Kroeger agus Sheena Graham-George
An installation by Angelika Kroeger and Sheena Graham-George in An Lab, Sr. Eoin/An Mheall sa Daingean/John St./The Mall, Dingle

Seolfar an taispeántas ag Maire Uí Shithigh, ar an Déardaoin 28 Aibreáin @ 5.00
Exhibition will be opened by Maire Uí Shithigh, on Thursday 28 April @ 5pm


Sheena Graham-George & Angelica Kroeger: Suiteáil móide Solas, Fuaim agus Teilgean. Léamh Filíochta agus Tionlacan Ceoil: Bríd Ní Mhóráin agus Máire Breatnach. Leanann Suantraí na nDaoine Fásta ar aghaidh le scéal na gceallúnach, na láithreacha ina gcuirtí leanaí gan bhaisteadh ach an babhta seo, díríonn sé ar na daoine fásta iomadúla a cuireadh iontu.

Installation with Light, Sound and Projection by Sheena Graham-George and Angelica Kroeger. Poetry reading and musical accompaniment - Bríd Ní Mhóráin and Máire Breatnach. A continuation of the story of the ceallúnaigh, the unbaptised infant burial grounds, this exhibition focuses on the many adults buried within these sites.
Taispeántas saothair ag leanúint ar aghaidh go dtí deireadh na Féile
Exhibition of work continues the end of the festival

28.04.16 18.00h Ar an Imeall/ On the Edge by Lisbeth Mulcahy

Exhibition On the Edge by Lisbeth Mulcahy

Taispeántas de shaothair le Lisbeth Mulcahy
Exhibition of Work by Lisbeth Mulcahy Thuas Staighre Upstairs

Seolfar an taispeántas, ar an Déardaoin 28 Aibreáin @ 6.00
Exhibition will be opened , on Thursday 28 April @ 6pm


Saothar a bhaineann leis an muir is an tír - an chruinne agus an spás - san aimsir chaite, anois agus amach anseo.

Works which deal with living on the edge between Land and Sea - Planet Earth and Space - Past, Present and Future.

Taispeántas saothair ag leanúint ar aghaidh go dtí deireadh na Féile
Exhibition of work continues the end of the festival

28.04.16 19.00h Saol Eile by Elisa Feiritéar

Exhibition Saol Eile by Elisa Feiritéar

Taispeántas de shaothair le Elisa Feiritéar
Exhibition of Work by Elisa Feiritéar
An Gailearaí Beag The Small Gallery

Seolfar an taispeántas le Karina Feirtéar, ar an Déardaoin 28 Aibreáin @ 7.00
Exhibition will be opened by Karine Feirtéar, on Thursday 28 April @ 7pm


Ag an am seo táimid ag braith ar cibear-chúrsaí níos mó agus níos mó agus mothaím go bhfuil sé seo ag cuir athraithe móra ar an slí a bhfuil an duine ag maireachtaint sa saol as seo amach.

Work relating to cyber-anthropological behaviour and our increasing dependence on the internet.

Taispeántas saothair ag leanúint ar aghaidh go dtí deireadh na Féile
Exhibition of work continues the end of the festival

29.04.16 20.00h Pádraic Ó Conaire: Aiseirí

Dráma Padraic Ó Conaire

Dráma dhá-theangach le Diarmuid de Faoite
Bi-lingual drama with Diarmuid de Faoite
Amharclann Theatre
Cead isteach / Entry: €12


Seó aonair dhátheangach le Diarmuid de Faoite. Stiúrtha ag Paul Brennan. Buaiteoir Gradam Stewart Parker / BBC NI. Don gcéad uair le trí bhliana déag anuas, filleann Diarmuid de Faoite ar 'Phádraic Ó Conaire' mar chuid dá chomóradh pearsanta ar 1916. Sa seó seo cuirtear os cionn triocha caraictéirí os ár súilibh, ina measc siúd tá laoch na drámaíochta Mícheál Mac Liammóir, an file Austin Clarke, an gearrscéalaí Liam Ó Flatharta agus na reibliúnaithe Mícheál Ó Coileáin agus Éamonn de Valera. Nochtann sé údar 'Seacht mBua an Éirí Amach' dúinn, a shaol agus a shaothar … an greann, an grá, an brón agus an briseadh, bainfidh 'Pádraic Ó Conaire' deora gháirí agus ghoil asat.

Diarmuid de Faoite brings his multi-award winning, epic panorama on the life and times of writer Pádraic Ó Conaire back to the stage after 13 years as a personal commemoration of 1916. Described by the Irish Times as a "mesmerising one man show", 'Pádraic Ó Conaire' is peopled with over thirty characters, including theatrical genius Mícheál mac Liammóir, poet Austin Clarke, short story writer Liam Ó Flaherty and revolutionaries Michael Collins and Éamonn de Valera, all of whom offer hilarious and sometimes tragic accounts of their escapades with Ó Conaire through the rebellion, the troubled birth of the Irish Free State and beyond. This bilingual biography of the father of the modern Irish short story is accessible to both English and Irish speakers alike. An English synopsis of passages in Irish will be available to all, so no excuses!

30.04.16 12.30h An Eilifint sa GPO / The Elephant in the GPO

Dráma Padraic Ó Conaire

Dráma scríofa ag Simón Ó Faolain
Drama Written by Simon Ó Faoláin
Tosta Tosta Village
Cead isteach / Entry: Saor in Aisce


Tobshlua nó mír scoraíochta dátheangach gearr atá anseo a thugann léargas ar an réabhlóid cultúrtha in Éirinn sa thréimhse roimh Éirí Amach na Cásca 1916. Idir magadh is dáiríre agus lán go barra le giotaí óráidí, amhrán agus filíochta bunaithe ar obair Chonradh nma Gaeilge ón dtréimhse sin, ardaíonn an píosa seo ceisteanna fénár bhféiniúlacht mar Ghaeil sa lá atá inniu ann. Scríofa ag Simon Ó Faoláin, An Lab, le tacaíocht ó Oifig Ghaeilge Chomhairle Chontae Chiarraí.

'The Elephant in the GPO' is a short bilingual dramatic representation of the cultural and linguistic revolution in Ireland which led up to the Easter Rising of 1916. Moving between seriousness and humour and crammed with snippets and sections from speeches, songs and poetry based on the work of the Gaelic League in the cultural revival, this piece raises questions about our identity as Gaels in this day and age. Written by Simon Ó Faoláin, An Lab, with support from Oifig na Gaeilge, Kerry County Council.

30.04.16 14.00h Gan Imní

Dráma Padraic Ó Conaire

Seó dhá theangach
Part Irish part English show
Amharclann Theatre
Cead isteach / Entry:8 euro


Bí linn don seó dátheangach seo atá oiriúnach don gclann ar fad, le meascán de bheochan, ceol agus rince fite fuaite tríd. Is ag Féile na Bealtaine a léireofar an dráma seo - leath as Gaeilge agus leath as Béarla - don gcéad uair. Déanfar iniúchadh ar théama an chairdis agus ar na ceangail atá ag daoine difriúla timpeall an domhain ar fad. An féidir le cairdeas na beirte, Ruan agus Saoirse, maireachtaint ainneoin iad bheith i bhfad óna chéile? Páirteach sa léiriú seo de chuid Mr. Turners Travelling Theatre tá na haisteoirí Sinéad Ní Uallacháin agus Seán McGillicuddy.

Linking Irish and Guatemalan culture through our myths and legends, this fun and educational show - half in Irish, half in English - explores the theme of friendship and the inter-connectedness of people around the world. A Mr. Turner's Travelling Theatre Production starring Sinéad Ní Uallacháin and Seán McGillicuddy. Sponsored by Foras na Gaeilge. Proceeds to Hope Guatemala.

30.04.16 17.00h Is Liomsa na Camáin

Dráma le Malachaí Mac Amhlaoibh

Dráma le Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair, Corcaigh
Part Irish part English show
Amharclann Theatre
Saor Chead isteach / Entry:Free


Is gearrdráma nuascríofa le Malachaí Mac Amhlaoibh é Is Liomsa na Camáin, a bhuaidh duais 'Dráma na Féile' ag Féile Drámaíocht scoileanna na Mumhan. Léiríonn an dráma seo saol roinnt des na leanaí a mhair i dtionóntán i lár Bhaile Átha Cliath i rith Éirí Amach na Cásca. Taispeánann an dráma cuid d'eachtraí an Éirí Amach tré shúile na leanaí. Tá Rang 4 ó Ghaelscoil Uí Dhrisceoil, Gleann Maghair tar éis mórán gradam a bhaint amach leis an dráma seo.

This newly written short play by Malachaí Mac Amhlaoibh was awarded 'Play of the Festival' at the Munster Schools Drama Festival. Is Liomsa na Camáin, portrays the lives of some of the children who used to live in the tenements in Dublin city centre during the Easter Rising.

30.04.16 19.15h Ceithre Ghearrphíosa Rince

Ghearr phíósa Rince

Ceithre Ghearrphíosa Rince
Four Short Dance Pieces
Amharclann Theatre
Cead isteach / Entry:10 euro


Uimhir 1: Go Timbuctú is Thar n-Ais / To Timbuktu & Back.

Curtha i láthair ag mic léinn an Chúrsa Máistreachta sa Rince Traidisiúnta. Meascann an píosa seo rithimí cnagacha ó thraidisiúin rince na hÉireann, na hAfraice agus Cheap Bhreatainn agus pléann an caidreamh idir na rinceoirí. Cóireagrafaíocht: Catherine Young. Stiúrthóir Ceoil: Martin Schärer.

Performed by students on the MA course in Irish Traditional Dance. This piece blends percussive rhythms from Irish, African and Cape Breton dance traditions and explores the rhythmic interaction between the performers. Choreographer: Catherine Young. Music Director: Martin Schärer.

Uimhir 2: Néalta Suain / Clouds of Sleep le/by Zoe Uí Fhaoláin

"Go mbeidh néalta codlata tré do néalta suain" (beannacht traidisiúnta Gaelach).
Tar éis blianta de neamhchodladh titeann rudaí aite amach; éiríonn teorainn doléir. Eascraíonn eolas as géarchéim. Roinneann Zoë a scéal, ag baint úsáid as rince, focail labhartha agus teilgeadh físeáin.

"May there be clouds of happiness in your clouds of sleep" (Traditional Irish blessing).
After years of insomnia, strange things happen; there is a blurring of boundaries. Out of crisis, comes learning. Using dance, spoken word and video projection, Zoë shares her story.


Uimhir 3: Dinimic / Dynamic.

Cóiréagrafaíocht/Choreography: Deborah Hay, athchóiriú agus léiriú/Adaptation and Performance: Maria Svensson. Abair go...

Is breá liom thú a fheiscint fén tsolas seo.
Is cuid den Togra um Choimisiniú Léirithe Aonaracha (TCLA) é 'Dinimic / Dynamic' agus cuireadh i láthair é don gcéad uair ag Amharclann Nya in Örebro, An tSualainn i 2013.


What if?

I love seeing you in this light.
"Dynamic" is part of the Solo Performance Commissioning Project (SPCP) 2012 and was first performed at Nya Teatern in Örebro, Sweden 2013.


Uimhir 4: Nuair a leánn an sneachta, ritheann / When the Snow melts it Flows le/by Ilaria Delcane..

Nuair atá teagmháil an anama infheicthe
Nuair a foghlamaíonn an croí neamhliteartha scríobh
Nuair a léirítear fuaim do choirp
Is ansin agus ansin amháin a bheidh an sneachta saor chun reatha.
Is tabhealaíontóir í Ilharia Delcane a úsáideann meáin éagsúla leithéid físealaíon, drámaíocht, rince agus amhráin. Forbraíonn sí saghasanna éagsúla saothar, ach iad I gcónaí ceangailte lena turas pearsanta féin.

When the touch of the soul is visible
When the illiterate heart learns slowly how to speak
When the sound of your body is manifested
Then and only then the snow will be free to flow....
Ilaria Delcane is a performing artist using different media such as art, theatre, dance and songs. She develops different kinds of creations always connecting with her personal journey.


02.05.16 13.00h Muireann Nic Amhlaoibh & Gerry O'Beirne

Traditiona l music and Story telling at lunchtime

Luan 2ú Bealtaine 1in
Ceol agus Amhránaíocht/ Traditional Music and Song le Muireann Nic Amhlaoibh agus Gerry O Beirne

"Beir Mo Dhúthracht" Ceolchoirm fhíor-speisialta, á chur ar stáitse ag beirt cheoltóir aitheanta agus áitiúil, an t-amhránaí agus fliutadóir, Muireann Nic Amhlaoibh agus an cumadoir/amhránaí agus seinnteoir giotáir, Gerry O'Beirne. Cloisfear bailiúcháin d'amhráin thraidisiúnta áitiúla, chomh maith le píosaí nua-chumtha le Gerry a d'úsáideann liricí traidisiúnta le foinn úra. Anuas ar sin, beidh cúpla píosa úrnua le clos. Beidh na hamhráin ar fad in ómós do Chorca Dhuibhne.

A gem of a concert, performed by local celebrated artists, singer/flute player Muireann Nic Amhlaoibh and singer/songwriter and guitarist Gerry O'Beirne. The concert will comprise a collection of local traditional songs and will also showcase several compositions of Gerry's featuring traditional lyrics and new melodies, plus some original songs. All songs will be in praise of West Kerry.

19.02.16 @ 8 pm Gluaiseacht Triúir

gluaiseacht-triuir

Gluaiseacht Triúir / Movement of Three

Aoine 19 Feabhra @ 8in / Friday 19 February @ 8pm.
Cead isteach /Admission: 10 euro

Tráthnóna de thaibhealaíne fileata turgnamhach nua á cur i láthair ag triúr ealaíontóirí bunaithe i gCorca Dhuibhne.

An evening of poetic and experimental new performance work presented by three West Kerry based artists.

Néalta Suain /Clouds of Sleep le/by Zoë Uí Fhaoláin

Tar éis blianta de neamhchodladh titeann rudaí aite amach; éiríonn teorainn doléir. Eascraíonn eolas as géarchéim. Roinneann Zoë a scéal, ag baint úsáid as rince, focail labhartha agus teilgeadh físeáin. "Go mbeidh néalta codlata tré do néalta suain" (beannacht traidisiúnta Gaelach). I gcomhair a thuilleadh faisnéise féach: www.zoe-art.weebly.com
After years of insomnia, strange things happen; there is a blurring of boundaries. Out of crisis, comes learning. Using dance, spoken word and video projection, Zoë shares her story. "May there be clouds of happiness in your clouds of sleep" (Traditional Irish blessing) For further information see: www.zoe-art.weebly.com

Nuair a leánn an sneachta, ritheann / When the snow melt, flows le/by Ilaria Delcane

Nuair atá teagmháil an anama infheicthe
Nuair a foghlamaíonn an croí neamhliteartha scríobh
Nuair a léirítear fuaim do choirp
Is ansin agus ansin amháin a bheidh an sneachta saor chun reatha
Is tabhealaíontóir í Ilharia Delcane a úsáideann meáin éagsúla leithéid físealaíon, drámaíocht, rince agus amhráin.
Forbraíonn sí saghasanna éagsúla saothar, ach iad I gcónaí ceangailte lena turas pearsanta féin.

When the touch of the soul is visible
When the illiterate heart learns slowly how to speak
When the sound of your body is manifested
Then and only then the snow will be free to flow....
Ilaria Delcane is a performing artist using different media such as art, theatre, dance and songs.
She develops different kinds of creations always connecting with her personal journey.

'Dinimic / Dynamic' Cóiréagrafaíocht/Choreography: Deborah Hay, athchóiriú agus léiriú/Adaptation and Performance: Maria Svensson
Beidh Zoë agus Ilaria ag roinnt an tráthnóna leis an rinceoir Maria Svensson a léireoidh a hathchóiriú den bpíosa 'Dinimic / Dynamic' leis an cóireagrafaí Deborah Hay. (www.deborahhay.com) Abair go...

Is breá liom thú a fheiscint fén tsolas seo.
Is cuid den Togra um Choimisiniú Léirithe Aonaracha (TCLA) é 'Dinimic / Dynamic' agus cuireadh i láthair é don gcéad uair ag Amharclann Nya in Örebro, An tSualainn i 2013.
I gcomhair tuilleadh faisnéise fé Maria Svensson féach: www.rootedbeing.wordpress.com

Zoë and Ilaria will be sharing the evening with dance artist Maria Svensson who will perform her adaptation of "Dynamic" by choreographer Deborah Hay. (www.deborahhay.com) What if?
I love seeing you in this light.
"Dynamic" is part of the Solo Performance Commissioning Project (SPCP) 2012 and was first performed at Nya Teatern in Örebro, Sweden 2013.
For further information about Maria Svensson please see: www.rootedbeing.wordpress.com

04.12.15 @ 19.00 'Labhraíonn Fungie / Fungie Speaks' Le seoladh in An Lab

Labhraíonn Fungie / Fungie Speaks book cover

Tá dán nua foilsithe ag an bhfile Duibhneach Dairena Ní Chinnéide. Píosa aithrithiseoireachta as Gaelainn agus Béarla isea LABHRAÍONN FUNGIE - FUNGIE SPEAKS a dheineann ceiliúradh ar dheilf cáiliúil an Daingin. Tá sé eisithe mar eagrán teoranta sínithe ag Ponc Press atá ina litirphreas bunaithe i nDaingean Uí Chúis, le léaráidí ón ealaíontóir áitiúil Áine Ní Chíobháin. Sampla álainn atá sa leabhar ar fhoilsitheoireacht ealaíonta agus glacadh leis ag an Art Book Fair i mBaile Átha Cliath le gairid.

Is é seo an t-ochtú leabhar filíochta ó pheann Dairena. 'Sé dúirt Liam Carson, Stiúrthóir IMRAM fuithi: "Tháinig mise ar shaothar Dairena Ní Chinnéide don chéad uair is me ag amharc ar Ardán ar TG4. Baineadh siar asam nuair a chuala mé í ag léamh. Bhí sé soiléir ón dtús go raibh file fíor-láidir agus neamh-eaglach tagtha inar measc. Tá a cuid dánta ag tarraingt as tobar an dúchais agus tá an tseantraidisíuín, béaloideas agus stair áitiúil lárnach iontu – ach ní h-ionann sín agus a rá go bhfuil Dairena ag amharc siar; tá a saothar úrnua agus nua-aoiseach amach is amach. Tá na dánta snasta, críochnaithe, déanta. Níl focal amú le fáil iontu, tá siad teann, tá siad daingean ar na cosa, seasann siad ar an leathanach. Ach, más draíochtúil ar an leathanach í is draíochtúla fós beo ar an stáitse í Dairena. Tagann a saothar beo ar an ardán, meallann sí a lucht éisteacha leis an liodán iontach atá cruthaithe aici."

Fís ealaíontóir isea Áine Ní Chíobháin atá lonnaithe sa Daingean agus a chruthaíonn a píosaí ealaíne le hionspráid ón timpeallacht maguaird uirthi. Tá céim onórach aici ó Choláiste Ealaíne an Crawford, Corcaigh. Tá a cuid ealaíne i mbailiúcháin HETAC, CIT, Comhairle Contae Chiarraí. Roghnaíodh a cuid oibre mar chuid den RHA Annual & Impressions Biennale agus tá iliomad sparántachtaí, tionscadail agus tréimhsí cónaithe bronnta uirthi.

Seolfaidh an file Liam Ó Muirthile an leabhar maraon le taispeántas ó Dairena as Gaelainn agus as Béarla sa Lab, An Daingean, de hAoine 4ú Nollaig ag 7.00i.n.


05.12.15 @ 1.30 OV sa Lab Conor Walsh

An Lab

Is cumadóir íoslaghdach pianó agus leictreacústach ó Bhéal Átha na Muice, Co. Muigh Eo é Conor Walsh. Thosnaigh sé ag cumadhceoil agus é ina dhéagóir, ag cumadh píosaí gearra don bpianó ar shean-uirlis atá suite i seomra fáiltithe óstáin atá ann le céad bliain. Ag tógaint ionspráide ó thaobh tíre fiaine Muigh Eo in Iarthar na hÉireann, tá saothair Conor lom ach suaimhneasach, dubhach ach dóchasach. Tarraingíonn a aistí ceoil ar réimse seánraí ó íoslaghdach go IDM, ó Chopin go Tool agus cuirtear iad i gcompráid le ceol leithéidí Hauschka, Aphex Twin, Nils Frahm agus Philip Glass. Eisíodh a chéad EP, The Front, ar lipéad Ensemble Records i nDeireadh Fómhair i mbliana.

Conor Walsh is a minimalist piano and electro acoustic composer from Swinford, Co. Mayo, Ireland. He began composing as a teenager, writing short piano pieces on an old piano that sits in the reception room of a hundred year old hotel. Inspired by the wild Mayo landscapes in the West of Ireland, Conor's work is dramatically stark yet soothing, melancholic yet hopeful. His compositions draw from a variety of genre's that span Minimalist to IDM, Chopin to Tool and have been likened to the music of Hauschka, Aphex Twin, Nils Frahm and Philip Glass. He released his debut EP, The Front, on Ensemble Records in October 2015.

06.12.15 @ 2.30 OV sa Lab Skipper's Alley

An Lab

Is grúpa seachtair iad Skipper's Alley a bhfuil a leagan bríomhar den gceol traidisiúnta tar éis mórán molta a tharraingt ó chriticeoirí. Léimeann an grúpa ó amhránaíocht ar an sean nós le tionlacan cláirsigh go dtí dreasanna fiaine ríleanna, ag cruthú fuaime ar a ghlaoigh David Kidman 'scintillating' agus 'a model of tender delicacy' san iris ceoil The Living Tradition. Tharraing Skipper's Alley suntas ar dtús i 2013 ar bhuachaint Corn Loic Raison ag Festival Interceltique de Lorient sa Bhriotáin, gradam a bhí buaite cheana ag leithéidí Danú, Clannad, agus The Bothy Band. Sa leathbhliain chéanna sheol an banna a gcéad EP, dhéanadar a gcéad léiriú teilifíse (The Late Late Show) agus bhíodar mar ábhar clár speisialta uair a chloig ar Céilí House, RTÉ. Lean an grúpa lena ndul chun cinn i 2014 le seóanna sa Bhreatain, Mór-roinn na hEorpa agus turas Lá le Pádraig go Zambia, ag críochnú suas le heisiú a gcéad albam 'Skipper's Alley' ("gloriously three-dimensional. ★★★★"- The Irish Times).

Skipper's Alley are a 7-piece ensemble whose dynamic take on traditional Irish music has garnered wide critical praise. The group spring from harp-accompanied Sean-Nós songs to feral, unkempt sets of reels, creating a sound that is both "scintillating" and "a model of tender delicacy" (David Kidman, The Living Tradition).Skipper's Alley first came to prominence in the summer of 2013 after winning the Loic Raison Trophy at Brittany's Festival Interceltique de Lorient, an award previously won by such established acts as Danú, Clannad, and The Bothy Band. In the same six-month period, the group launched an EP, made their live television debut (The Late Late Show) and were the subject of an hour-long radio special on RTÉ's Céilí House. 2014 saw the band enjoy continued success with performances in the UK, mainland Europe and even a St. Patrick's Day tour in Zambia, all ending with the release of their critically-acclaimed debut album 'Skipper's Alley' ("gloriously three-dimensional. ★★★★"- The Irish Times).

11.08.15 @ 8 pm Ceolchoirm le Jon Sanders, Sive agus Te Kohikohinga Kohatu

jon Sanders

Kei raro i te kupu, Kei raro i te whenua /
Faoi bhun na bhFocal, Faoi bhun an Talaimh /
Under the Words, Under the Ground

Ceolchoirm le meascán comhaimseartha de cheol na hÉireann agus ceol Maori ón Nua Shéalainn. Bí ag súil le heilimintí de shnagcheol agus func á mheascadh leis an dá thraidisiún dúchasach sa cheolchoirm seo le Jon Sanders (giotár, bouzouki, ukelele), Sive (guth agus giotár) agus Te Kohikohinga Kohatu, banna 5 phíosa ó Taranaki sa Nua Shéalainn.

Concert featuring a contemporary mixture of Irish music and Maori music from New Zealand. Expect elements of jazz and funk to infuse the two native traditions in this concert with Jon Sanders (guitar, bazouki and ukelele), Sive (Voice and guitar) and Te Kohikohinga Kohatu, a 5 piece band from Taranaki, New Zealand.

Máirt 11 Lúnasa / Tuesday 11 August @ 8pm. Ticéidí/Tickets: 15 euro.

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Sraith de léiriúcháin beo am lóin a thugann spléachadh ar litríocht Gaeilge Chiarraí ón 17ú go dtí an 20ú chéad, ag meascadh sleachta léite agus a n-aistriúcháin le ceol agus amhránaíocht. Cuirfear mór-scríbhneoirí Chiarraí ina steillebheatha inár láthair arís sa tsraith seo de cheithre sheó.

A series of live lunch-time productions highlighting Kerry's Irish-language literature from the 17th to the 20th century, mixing the original texts and their translations with music and song. The major writers of Kerry will be brought to life once more in this series of four shows.

Aoine/Friday 14 Lúnasa/August@ 1 - 2pm:
Scríbhneoirí an Bhlascaoid / The Blasket Island Writers
Aoi-cheoltóir/Guest musician: Áine Uí Laoithe (bosca ceoil/accordion).

Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch
D'fhéadfadh Imeachtaí a bheith lasmuigh le linn dea-aimsire / performances may be held outdoors in good weather.
Poetry in Irish with English translations and/or introduction

19.08.15 & 20.08.15 ag 8.00 i.n. Dráma Faoi Scáth

Faoi Scáth

Faoi Scáth
Dráma le Patricia Burke Brogan, aistrithe ag Helen Ní Shé, á cur i láthair ag Aisteoirí an Lab. "Léiriú cumhachtach cumasach thar a bheith ceannródaíoch atá anseo, ar scéal a éilíonn deora agus gáire araon orainn ón gcéad nóiméat de, is é suite i dtigh níocháin Mhagdalaine sna seascaidí" (Ceaití Ní Bheildiúin).
Níl an dráma seo oiriúnach do leanaí (moltar 15+).
Is oth linn nach féidir freastal ar chathaoireacha rotha don léiriúchán seo.

A play by Patricia Burke Brogan, translated by Helen Ní Shé and staged by Aisteoirí an Lab. "Faoi Scáth is a powerful moving production, innovative in its delivery. The story, set in a Magdalene Laundry in the nineteen sixties, draws both tears and laughter from the outset" (Ceaití Ní Bheildiúin).
This play is not suitable for children (15+ advised).
We regret we cannot provide wheelchair access for this production.Céadaoin 19 agus Déardaoin 20 Lúnasa [Wednesday 19 and Thursday 20 August] @ 8pm.

Ticéidí/Tickets: 15 euro.

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Sraith de léiriúcháin beo am lóin a thugann spléachadh ar litríocht Gaeilge Chiarraí ón 17ú go dtí an 20ú chéad, ag meascadh sleachta léite agus a n-aistriúcháin le ceol agus amhránaíocht. Cuirfear mór-scríbhneoirí Chiarraí ina steillebheatha inár láthair arís sa tsraith seo de cheithre sheó.

A series of live lunch-time productions highlighting Kerry's Irish-language literature from the 17th to the 20th century, mixing the original texts and their translations with music and song. The major writers of Kerry will be brought to life once more in this series of four shows.

Aoine/Friday 21 Lúnasa/August@ 1 - 2pm:
Filí an Fichiú Aois / the 20th Century Poets
Aoi-cheoltóir/Guest musician: Mark Crickard (bheidhlín/violin).

Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch
D'fhéadfadh Imeachtaí a bheith lasmuigh le linn dea-aimsire / performances may be held outdoors in good weather.
Poetry in Irish with English translations and/or introduction

17.07.15 Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Sraith de léiriúcháin beo am lóin a thugann spléachadh ar litríocht Gaeilge Chiarraí ón 17ú go dtí an 20ú chéad, ag meascadh sleachta léite agus a n-aistriúcháin le ceol agus amhránaíocht. Cuirfear mór-scríbhneoirí Chiarraí ina steillebheatha inár láthair arís sa tsraith seo de cheithre sheó.

A series of live lunch-time productions highlighting Kerry's Irish-language literature from the 17th to the 20th century, mixing the original texts and their translations with music and song. The major writers of Kerry will be brought to life once more in this series of four shows.

Aoine/Friday 31 Iúil/July @ 1 - 2pm:
Litríocht na nDaoine / The Oral Tradition.
Aoi-cheoltóir/Guest musician: Méadhbh Ní Bheaglaoich (bosca ceoil/accordion).

Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch
D'fhéadfadh Imeachtaí a bheith lasmuigh le linn dea-aimsire / performances may be held outdoors in good weather.
Poetry in Irish with English translations and/or introduction

27.07.15 - 31.07.15 Campa Shamhradh Scéalaíochta agus Scríbhneoireachta Cruthaithí Don Aos Óg

Story-telling Summer Camp

Campa Shamhradh Scéalaíochta agus Scríbhneoireachta Cruthaithí do leanaí á reachtáil go dátheangach ag Áine Ní Ealuaighte agus Sharon Ní Chonchúir.

Story-telling Summer Camp helping children create their own stories through words and images directed bilingually by Áine Ní Ealuaighte and Sharon Ní Chonchúir.
Luan/Monday 27 – Aoine/Friday31 Iúil/July, 10am – 2.30pm: leanaí d'aois/children aged 7 – 12.
Costas/Cost: 120 euro.

8.07.15 & 9.07.15 ag 8.00 i.n. Dráma Faoi Scáth

Faoi Scáth

Faoi Scáth
Dráma le Patricia Burke Brogan, aistrithe ag Helen Ní Shé, á cur i láthair ag Aisteoirí an Lab. "Léiriú cumhachtach cumasach thar a bheith ceannródaíoch atá anseo, ar scéal a éilíonn deora agus gáire araon orainn ón gcéad nóiméat de, is é suite i dtigh níocháin Mhagdalaine sna seascaidí" (Ceaití Ní Bheildiúin).
Níl an dráma seo oiriúnach do leanaí (moltar 15+).
Is oth linn nach féidir freastal ar chathaoireacha rotha don léiriúchán seo.

A play by Patricia Burke Brogan, translated by Helen Ní Shé and staged by Aisteoirí an Lab. "Faoi Scáth is a powerful moving production, innovative in its delivery. The story, set in a Magdalene Laundry in the nineteen sixties, draws both tears and laughter from the outset" (Ceaití Ní Bheildiúin).
This play is not suitable for children (15+ advised).
We regret we cannot provide wheelchair access for this production.


Céadaoin 8 agus Déardaoin 9 Iúil [Wednesday 8 and Thursday 9 July] @ 8pm.
Ticéidí/Tickets: 15 euro.

13.07.15 - 17.07.15 Campa Shamhradh Scéalaíochta agus Scríbhneoireachta Cruthaithí Don Aos Óg

Story-telling Summer Camp

Campa Shamhradh Scéalaíochta agus Scríbhneoireachta Cruthaithí do leanaí á reachtáil go dátheangach ag Áine Ní Ealuaighte agus Sharon Ní Chonchúir.

Story-telling Summer Camp helping children create their own stories through words and images directed bilingually by Áine Ní Ealuaighte and Sharon Ní Chonchúir.

Luan/Monday 13 – Aoine/Friday 17 Iúil/July, 10am – 2.30pm: leanaí d'aois/children aged 4 – 7 . Costas/Cost: 120 euro.

17.07.15 Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Ríocht na bhFocal / Kingdom of Words

Sraith de léiriúcháin beo am lóin a thugann spléachadh ar litríocht Gaeilge Chiarraí ón 17ú go dtí an 20ú chéad, ag meascadh sleachta léite agus a n-aistriúcháin le ceol agus amhránaíocht. Cuirfear mór-scríbhneoirí Chiarraí ina steillebheatha inár láthair arís sa tsraith seo de cheithre sheó.

A series of live lunch-time productions highlighting Kerry's Irish-language literature from the 17th to the 20th century, mixing the original texts and their translations with music and song. The major writers of Kerry will be brought to life once more in this series of four shows.

Aoine/Friday 17 Iúil/July @ 1 - 2pm:
Na Baird Ghaelacha / the Gaelic Bards.
Aoi-cheoltóir/Guest musician: Deirdre Ní Ghrainbhéil (cláirseach/harp).

Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee.
Tabhair lón libh / bring your own 'brown bag' lunch
D'fhéadfadh Imeachtaí a bheith lasmuigh le linn dea-aimsire / performances may be held outdoors in good weather.
Poetry in Irish with English translations and/or introduction

30.04.15 6-9 pm Organized KAOS

Feile na Bealtaine

Ceardlann Scileanna Sorcais do dhaoine fásta agus déagóirí le Organized KAOS/
Circus Skills Workshop for adults and teenagers with Organized KAOS.

Déardaoin 6pm – 9in / Thursday 6pm – 9pm.
Saor in aisce ach clárú / No charge, but registration necessary
(lab.an.daingin@gmail.com; 087 3315664).

Is grúpa sorcais iad Organized KAOS a bhunaíodh i nDeisceart na Breataine Bige dírithe ar thraenáil a thabhairt do dhaoine óga agus iad a ngríosadh chun páirte níos mó a ghlacadh sa phobal. Ach is í a bpríomh-sprioc agus iad i mbun seó ná craic, iontas agus gliondar a chruthú lena scileanna iontacha gleacaíochta, tine agus cleasanna sorcais eile. Tá seónna stáitsithe acu go hidirnáisiúnta chomh fada ó bhaile leis an tSín. Beidh siad ag glacadh páirte i Lá na bPáistí i bPáirc an Bhaile Dé Satharn, 2in – 4in, leis.

Organized KAOS are a circus group founded in South Wales focussed on training young people and encouraging greater social participation. But their main objective in performance is fun and excitement, which they generate with their amazing displays of acrobatics, aerobatics, fire shows and other circus skills. They have performed internationally as far afield as China. They will also be performing at Children's Day in the Town Park on Saturday, 2pm – 4pm.

30.04.15 @ 7i.n. Aogán Ó Muircheartaigh

Feile na Bealtaine aogan o muircheartaigh

Léamh Filíochta le / Poetry Reading with Aogán Ó Muircheartaigh

Déardaoin @ 7in / Thursday @ 7pm Cead isteach / Entry: €5

Léamh filíochta le hAogán Ó Muircheartaigh óna cheathrú chnuasach, Os Cionn Talún, a bheidh á sheoladh ar an oíche le ceol ó Mark Crickard. Is fada cáil ar Aogán Ó Muircheartaigh mar scríbhneoir. Ag Oireachtas na Gaeilge sa bhliain 1987, is air a bhronnadh Duais an Ríordánaigh—mórghradam na filíochta Gaeilge—agus níl aon laige tagtha ar a chumas ó shin. Tá scil ar leith aige i saothrú na teanga. Ní hamháin go bhfuil sé sáite i stair agus sánas na bhfocal féin ach tá cluas íogair aige do ghaol na bhfocal dá chéile. Bítear go minic ag léamh faoi chnuasaigh nua dánta agus ní eisceacht é seo, an cnuasach nua dánta is éirimiúla fós ó pheann intinne an údair. Fíonn sé línte na véarsaíochta le chéile, le misneach agus crógacht dhomhain liteartha, gan trácht ar an ngreann a shníonn tríothu. Maidir leis an sraithdhán teidil—an bard sa bharda ar ais ó chaol a dhroma trí cheobhrán a athbheochana.

A poetry reading by Aogán Ó Muircheartaigh from his fourth collection, 'Os Cionn Talún', which will be launched on the night. Music will be by Mark Crickard. Aogán Ó Muircheartaigh has long been renowned as a writer. He was awarded the Seán Ó Ríordáin Prize at the Oireachtas in 1987 – the main prize for poetry in Irish – and has not looked back since. He has an exceptional skill in working the language. Not only is he well-versed in it's history and etymology, but he also has an ear sensitive to the relationships between words. This new collection is the most intellegent yet from the pen of the author. He interweaves the lines of poetry with a deep literary courage, not to mention the humour which runs through them. The title-series of poems presents us with the bard in the ward returning from the flat of his back through the vapours of his revival.

30.04.15 @ 8pm The Light Within

Feile na Bealtaine ron rosenstock

Scannán/ Film 'The Light Within'

Déardaoin @ 8in / Thursday @ 8pm Cead isteach / Entry: €5

Scannán, 35 neomad. Tá cáil idirnáisiúnta ar Ron Rosenstock mar ghrianghrafadóir. Tírdhreacha loma is fearr leis, bíodh na radhairc sin i Maracó nó i Maigh Eo. Tá an domhan siúlta aige ar thóir an tsolais. Níl aon ghaol aige le Gabriel Rosenstock ach is fada comhoibriú ealaíonta eatarthu. Leabhar ilteangach uathu (Gaeilge, Spáinnis, Béarla agus Seapáinis) is ea The Invisible Light, haiku agus grianghrafanna. Is é atá sa DVD The Light Within ná grianghraif de chuid Ron agus haiku i nGaeilge le Gabriel. I nGaeilge a chloistear na haiku agus tagann aistriúchán Béarla ar an scáileán. Fear as an Afraic Theas (an tiománaí a bhí ag an laoch Steve Biko, dála an scéil) a chuir fuaimrian leis an DVD, is é sin Eugene Skeef, ceoltóir agus cumadóir atá lonnaithe faoi láthair i Londain. Eatarthu, tá seoid sholasmhar cruthaithe ag Ron, Eugene agus Gabriel, eispéireas machnamhach a nochtann an solas agus an ciúnas ionainn féin.

Film, 35 minutes. In response to the sublimely beautiful nature photography of American master photographer Ron Rosenstock, Eugene Skeef, the widely acclaimed South African composer and musician based in London, has created a breathtaking soundscape to complement the images. Internationally renowned poet Gabriel Rosenstock, contributes sensitive, finely honed haiku, in Irish and English, to this unique multimedia project.

01.05.15 @ 1pm 'The Tale of the Ancient Lights' le Riuchi

Feile na Bealtaine ruichi

Seó 'The Tale of the Ancient Lights'le Riuchi

Aoine @ 1in / Friday @ 1pm Cead isteach: Daltaí saor in aisce, daoine fásta €8.
/ Entry: Students free, adults €8.

Insíonn an seó seo scéal lán de dhraíocht, áilleacht agus uamhain fileata a mheallann sprid an pháiste ionainn uilig. Meascann an píosa seo, a leanann 45 neomad, sorcas, rince agus draíocht ar thuras nua-aimseartha tré fhinscéal ársa ón Oirthear. Oiriúnach do gach aois.

This show tells a story of magic, beauty and poetic amazement that invites the child-like spirit in all of us. Lasting 45 minutes, it is a solo performance combining circus, dance and magic in a modern journey through an ancestral legend. Suitable for all ages.

Best Production Galway Fringe Festival 2014
Best Lighting Design Galway Fringe Festival 2014

"Nothing and I mean nothing could have prepared me for the spectacle that was The Tale of the Ancient Lights. In all, this really was a show like no other as, for all but a fleeting moment; it led this 26 year old cynic to almost believe in magic again." Nerdgeist

01.05.15 - 04.05.15 Crainn/'Trees ' le Dora Baumann

Feile na Bealtaine dora Baumann

Taispeántas/Exhibition le Dora Baumann

Ag oscailt Aoine @ 5in /Opening Friday @ 5pm

Taispeántas de "crainn" déanta as ábhair éagsúla ag Dora Baumann. Tógadh Dora ar fheirm bheag san Eilbhéis agus seo an chéad uair di ag taisteal lena cuid saothair is a bheith páirteach i bhFéile na Bealtaine.

Dora Baumann's exhibition is of "Trees" made out of a variety of materials. Dora comes from a farm in Switzerland and it is her first time travelling with her work and exhibiting at Feile na Bealtaine.

01.05.15 - 04.05.15 Ealaín Cré /Ceramic Art by Lucy Dolan

Feile na Bealtaine Lucy Dolan

Taispeántas/Exhibition le Lucy Dolan

Ag oscailt Aoine @ 5in /Opening Friday @ 5pm

Deireann an ealaíontóir go ndúisíonn a hobair an buíochas is an tuiscint a bhraitheann sí don dúlra is an sprid atá ann, chomh maith lena hoscailte is atá sí chun dlúthchaidreamh a dhéanamh lena timpeallacht. Faigheann sí a hionspráid óna hoidhreacht Ghaelach féin chomh maith le cultúir ársacha na cruinne. Baineann a cuid saothair feidhm as siombailí uilíocha a dhéanainn nasc eadrainn agus idir saíocht is críonnacht na sinsear. Comhshnaidhmeann Lucy cleití, miotail, cnámh, adhmad agus buachlocha le tréithe nádúrtha na cré.

According to the artist her work "evokes the gratitude and appreciation she feels for the natural world and the spirit within it, and illustrates her openness to commune with her environment". She takes inspiration from her own Irish indigenous heritage as well as ancient cultures from around the world. Her work utilizes universal symbols connecting us back to age- old wisdom and teachings. Lucy incorporates feathers, metals, bone, wood and semi precious stones with ceramics, embellishing the natural qualities of the clay.

01.05.15 - 04.05.15 Ealaín Talún ó Chiarraí Thiar is i gcéin /Land Art from West Kerry and beyond. le Gerry Barry

Feile na Bealtaine Gerry Barry

Taispeántas/Exhibition le Gerry Barry

Á oscailt ag Peter Stanton, Aoine @ 5.30in /
Opening by Peter Stanton, Friday @ 5.30pm.

Is ealaíontóir, Ciarraíoch fir agus céimí de chuid na hOllscoile Náisiúnta Ealaíne agus Deartha i mBáile Átha Cliath é Gerry Barry. Tá sé ag saothrú i ngort na healaíne talún le blianta fada. Baineann sé úsáid as meáin orgánacha chun insealbhaithe eipiceacha a chruthú atá suite i dtírdhreach ha hÉireann, go mór mór timpeall ar a dhúthaigh féin, Caisleán Ghriaire. Ag baint feidhm as carraigeacha, uisce, gaineamh agus tírdhreachtú, cruthaíonn sé ealaín a d'fhéadfadh go mairfidh sé lá nó deich bliana. Rómhairtear pátrúin ciorclacha agus claiseanna éadoimhne a líonann le huisce fearthainne agus screamhuisce chun go nochtar pátrún an ealaíontóra. Cruthaítear na hinsealbhaithe seo chun suí go sochma i measc na ndúl atá féin ina saothair ealaíne a bhíonn ag síor-chlaochlú gan stad gan staonadh.

Gerry Barry is a Kerry artist and graduate of the National College of Art and Design, Dublin. He has worked in the Land Art tradition for many years. He employs organic media to create epic installations on Ireland's landscape, particularly in and around his homeplace of Castlegregory. Using rocks, water, sand and landscaping, he creates artwork that can last for a day or a decade. Circular patterns and shallow troughs are dug, filling with ground water and rain, which reveal the artist's chosen pattern. The installations are meant to co-exist with the elements of nature, which are themselves an ever-changing work of art.

01.05.15 - 04.05.15 Glórtha ón gCillín / Guthan on Chladh Bheag / Voices from the Cillín.

Feile na Bealtaine brid ni mhorain

Taispeántas//Exhibition Máire Breathnach, Sheena Graham-Georger, Angelica Kroeger, Meg Bateman agus Bríd Ní Mhóráin

Ag oscailt Aoine @ 6.30in /Opening Friday @ 6.30pm

Taispeántas saothair chomhoibrithigh trítheangach (Gaeilge, Gàidhlig, Béarla) na n-ealaíontóirí Máire Breathnach (Ceoltóir/Cumadóir), Sheena Graham-Georger (Físealaíontóir), Angelica Kroeger (Scannanóir/Dearthóir Fuaime), Meg Bateman (Aistritheoir/File) agus Bríd Ní Mhóráin (File). Seoladh 1 Bealtaine ar 6.30 i.n. Ar oscailt gach lá óna 12 go dtí 5 i.n. Léamha Filíochta: Dé hAoine, 1 Bealtaine ar 7 i.n. (mar chuid den Seoladh) agus Dé Domhnaigh, 3 Bealtaine ar 3 i.n. Le tacaíocht ó : Colm Cille Éirinn agus Alba.

Trilingual (Irish, Scot's Gaelic, English) exhibition of the collaborative work of Máire Breathnach (Musician/Composer), Sheena Graham-George (Artist), Angelica Kroeger (Filmmaker/ Sound Designer), Meg Bateman (Translator/Poet) and Bríd Ní Mhóráin (Poet). Launch Friday 1st May – 6.30pm, Open daily: 12 - 5 p.m. Poetry Readings: Friday 1st May – 7pm (as part of the Opening Event) Sunday 3rd May – 3pm. Supported by: Colm Cille Éirinn agus Alba.

02.05.15 @ 4in Imlé

Feile na Bealtaine imle

Scannán//Film Imlé

Satharn @ 4in / Saturday @ 4pm Cead isteach Saor in Aisce / Entry Free

Is cur síos é Imlé ar an éifeacht mistéireach, doiléir, diamhair a thagann ar an spiorad daonna idir a 2 agus a 6 ar maidin, i rith an ama seo, nuair a thagann claochlú gan choinne le tionchar an diabhail orthu siúd a éiríonn ina mbeatha i rith an taca seo. Seo togra de chuid Cian Mac Cárthaigh, láithreoir/bainisteoir le Raidió na Life & dord giotáraí le Wild Promises, tá ceoltóirí leis an meon céanna tar éis teacht le chéile ina measc tá Fergal Moloney (Wild Promises), an file agus ceoltóir Marcus Mac Conghail, Pearse McGloughlin (Idiot Songs), MC Muipéad agus roinnt aíonna speisialta. Tá spioraid Imlé le cloisint ar an EP seo. Tá siad ag tnúth go mór le tús a chur le IMLÉ leis an EP seo agus na hamhráin a chasadh beo den chéad uair riamh amharclann Lab ag Féile na Bealtaine.

'Imlé' is a word that describes the mystical effects of the hours between 2 – 6am on the human spirit and the unexpected, devilish and transformative effects they can have on the people who come alive at these times. Brought together by Cian MacCárthaigh, presenter/manager with Raidió na Life & bass player with Wild Promises, are a group of these kindred spirits that include vocalist Fergal Moloney (Wild Promises), Poet &musician Marcus Mac Conghail, Pearse McGloughlin (Idiot Songs), MC Muipéad and many other special guests. Their EP reflects the spirit of Imlé and they are looking forward to debuting these songs in the Lab Theatre at Féile na Bealtaine.

02.05.15 @ 7in Díoltas na Cuimhne /The Revenge of Memory: Tionscadal Marina Tsvetaeva.

Feile na Bealtaine Marina Tsvetaeva

Tionscadal Marina Tsvetaeva

Satharn @ 7in / Saturday @ 7pm Cead isteach / Entry: €10

Ba i Ré Airgid litríocht na Rúise a bhláthaigh Marina Tsvetaeva (1892-1941). Le linn Réabhlóid na Rúise a mhair sí agus a scríobh sí. Sa bhliain 1941 agus arm na Gearmáine ag réabadh rompu sa Rúis, chroch sí í féin. Tá paisean fíochmhar go smior ina cuid filíochta agus patrúin cheoil phreabarnacha. Léifidh Elaine Feinstein, duine de na sáraistritheoirí atá aici, leaganacha Béarla anocht agus cloisfear leaganacha Gaeilge ón Duibhneach dílis, Dairena Ní Chinnéide, draoithe ceoil á dtionclacan, Steve Cooney (giotár), Seán Mac Erlaine (sacsafón, cláirnéid, uirlisí leictreonacha) móide íomhánna is grianghraif chartlainne ar scáilean le Margaret Lonergan a bhainfidh an anáil dínn. Buíochas le IMRAM agus Liam Carson don tionscadal seo.

'I clang – blare – clap / I snarl, I shoot sparks'. So wrote Marina Tsvetaeva (1892 – 1941), one of the greatest poets of Russia's Silver Age. She lived and wrote through the Russian Revolution and the Moscow famine which followed. Tsvetaeva's poetry is noted for its fiery passion and pulsing musical patterns. Her poems will be read in English by Elaine Feinstein, one of the foremost translators of her work, and in Irish by Dairena Ní Chinnéide. They will be accompanied by musicians Steve Cooney (guitar) and Seán Mac Erlaine (saxophone, clarinet, electronics) and by stunning visual projections featuring archive photographs, art and film created by Margaret Lonergan.

04.05.15 @ 12 meánlae Nuala Ní Chanainn

Feile na Bealtaine Nuala ni chanainn

Ceolchoirm / Concert

Luan @ 12 meánlae / Monday @ 12 midday Cead isteach / Entry: €15

Meascán cheol veidhlín agus amhráin a d'fhoghlaim Nuala thar na mblianta, anseo sa bhaile óna h-athair Tomás Ó Canainn, i Meiriceá leis na Mariachis ( ó Mheicsiceó), sa bhFrainc le Footsbarn Travelling Theatre Co., sa Ghaillimh, agus ar an mbus go BÁC (leis na cluasáin uirthi!). Idir foinn mhalla, Tango, Jazz, amhráin Edith Piaf agus amhráin ar an sean nós. Beidh a deirfiúir Niamh Ní Chanainn ag seinim veidhlín in éineacht léi.

An eclectic mix of music and song from violinist and singer Nuala Ní Chanainn, gathered over the years, here at home from her father Tomás Ó Canainn, in America with the Mariachis ( from Mexico), in France with Footsbarn Travelling Theatre Co., in Galway, (and on the Bus to Dublin, headphones on!) Traditional Airs, Tango, Jazz, songs of Edith Piaf, and more. Nuala's sister Niamh Ní Chanainn will join her on violin.

12.03.15 @ 2.30 - 4.30 Lá na nÓg -

La na nÓg Dingle Film Festival 2015
Lá na nÓg
Déardaoin 12ú Márta /Thursday 12th March, 2.30 - 4.30pm. Ticéidí / Tickets: 5 euro.

'Béirín Beag Buí'
Formáid / Format: 7 neomad / daite / Éire / 2014 / DVD Stiúrthóir / Director: Niamh Lawlor.

Is scannán suantraithe do pháistí óga é Béirín Beag Buí. Déanta le puipéadóireacht, scáthanna agus gnáth-scannánaíocht, tá an scéal simplí seo curtha i láthair ag Púca Puppets le cúnamh ó FISD/Físín agus Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath. Baineann sé le deacracht codlata, ach thíos ar san leis an idir-eatarthu, an ré thaibhsiúil atá ann idir dhúiseacht agus codladh. Téann an béirín beag buí go dtí ríocht na dtaibhreamh. Cuirfidh an scéal seo an leanbh ar a shuaimhneas: téann siad ar aistear scéalaíoch samhlaíoch agus tagann siad slán ar maidin.
Chomh maith leis an scannán a fheiscint, beidh deis ag na páistí bualadh leis an mbéirín beag buí é fhéin agus a bheith rannpháirteach i gceardlann simplí mar fhreagra air. Beidh fáilte rompu a mbéiríní nó 'cairde speisialta' eile a thabhairt leo agus a gcuid pitseamaí a chaitheamh más mian leo.

Béirín Beag Buí is a lullaby film for children of 3-6 years. It is made with rod, strings and shadow puppets as well as live action, and is produced by Púca Puppets with the assistance of Dingle International Film Festival Físín Award and Dublin County Council. The film is about difficulties sleeping and about the magical world between sleep and waking. The story invites children to relax and embark on a journey of imagination and stories which will bring them safely to morning.
In addition to seeing the film, children will have a chance to meet the little yellow bear and to respond creatively to the film in a simple workshop activity with their accompanying adults. They are welcome to bring their own teddies or other 'special friends' along and to wear their pyjamas if they like.

'BB agus Bella'
Formáid / Format: 10 x 5 neomad / daite / Éire / 2014 / DVD
Stiúrthóir / Director: Kealan O'Rourke.

'BB agus Bella' bunaithe ar an gcéad teidí a labharann Gaeilge agus díríonn sé ar pháistí réamhscoile a spreagadh le Gaeilge a labhairt tré úsáid a bhaint as uimhreacha, dathanna agus cruthanna. Is cailín cúig bliana d'aois í Bella. Tá cónaí uirthi lena tuismitheoirí i dtigín beag gleoite. Freastalaíonn sí ar an naíonra agus is breá leí bheith ag siopadóireacht lena hathair. Tugann sí cúnamh ag a baile, tá suim mhór aici i leabhair agus is breá leí a bheith ag gléasadh suas, ach níos mó ná aon rud eile, tá grá aici dá teidí BB.

'BB and Bella' is a pre-school series based on the first toy teddy bear to speak Irish. It focusses on encouraging young children to speak Irish through the use of numbers, shapes and colours. Bella is a five year old girl who lives in a lovely little house with her parents. She attends the naíonra and loves to go shopping with her father. She helps out at home and has a love of books and of dressing up, but more than anything else she loves her teddy, BB.

14.03.15 @ 3.30 pm Clár Gaeilge / Irish language Programme

Clar gaeilge Dingle Film Festival 2015
Clár Gaeilge / Irish language Programme
Sathairn 14ú Márta /Saturday 14th March, 3.30 pm
Ticéidí / Tickets: 7 euro.

'It Came From Connemara'
Formáid / Format: 60 neomad / daite / Éire / 2014 / Digiteach
Stiúrthóir / Director: Brian Reddin
Foireann/Cast: Roger Corman, James Brolin, Don Wilson, Corbin Bernsen, Alexandra Paul.

Scéal stiúdió scannáin Roger Corman i gConamara. Nuair a bhain an déantóir scannán 'B' clúiteach Éirinn amach thug sé leis a cháil a dheimhníonn áit bhuan dó i stair na scannánaíochta. Ba é Roger a chuir Coppola, Scorsese, Nicholson agus De Niro os comhair an phobail i gcéaduair. Nuair a cloistear an t-ainm Corman ritheann na focail 'íseal-bhuiséad', 'cultas' agus 'craic' leis an té a gcloiseann. Agus b'shin iad na tréithe a bhain leis na scannán a dhéan sé in Éirinn. Bhain conspóid leis an tréimhse a chaith sé sa tír, agus é ag cur as dos na ceardchumainn agus do lucht critice scannán araon. Shocraigh sé teacht go hÉirinn sna 1990idí agus stiúdió a oscailt ann. Bhí na céadta ag obair i stiúdió Corman i gConamara thar na blianta agus dhéanadh beagnach 20 scannán ar fad i gConamara le criú agus aisteoirí as Éirinn. Ach ní raibh a fhios ceart riamh cén sórt scannán a bhíodh á taifeadadh ann... go dtí anois. .

When legendary film producer Roger Corman arrived in Ireland, he brought with him an unrivalled career which guaranteed him a place in cinema history. This was the man who launched the careers of Coppola, Scorsese, Nicholson and De Niro. The name 'Corman' meant low-budget, but it also meant 'cult' and - crucially - it meant fun. His Irish films were designed to deliver just that. His short time making movies in Conamara would be marred by controversy as he managed to upset both the unions and the tastes of cinephiles. He released almost 20 feature films, all shot in Conamara by Irish crews with Irish actors. With unique access to Corman and his archive of Irish films, along with behind the scene stills and footage, this documentary tells the whole story of what came from Conamara during those five gloriously gruesome years.

'Rince'
Stiúrthóir / Director: Medb Johnstone
Leiritheoir / Producer: Clodagh Ní Bhric
Formáid / Format: 8 neomad / Daite / Éire / 2014 / Digiteach

Sraicfhéachaint ar shaol theaghlach rinceoirí in Iarthar na hÉireann. Nochtaíonn an mháthair an cumas iomaíochta atá go smior iontu agus í ag réiteach dinnéir.

A snapshot of the lives of a family of dancers in the west of Ireland. While preparing dinner their mother brings to light their competitive edge.

'Cas Timpeall'
Stiúrthóir / Director: Glen Gannon
Leiritheoir / Producer: Mike Gluckian
Foireann/CastJoe Obidoh, Sinéad Dolan
Formáid / Format: 11 neomad / D&B / Éire / 2014 / Digiteach

Tá Vincent ag strácáil leis an saol ach, fé dheireadh, leanann sé na treoracha óna SatNav pearsanta draíochta go dtí áit níos fearr

Life is tough for Vincent. But with the help of a SatNav and some magical realism, will he find his place in life?

14.03.15 @ 5 pm Outsider/Insider Péintéireacht le / paintings by Eddie Cahill

Eddie Cahill paintings
Déardaoin 12ú Márta /Saturday 14th March,5.00 pm

Outsider/Insider
Péintéireacht le / paintings by Eddie Cahill
á seoladh ag / launched by Tomás Ó Cíobháin
le fáiltiú fíona with wine reception.
i gcomhpháirt le Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin in association with Dingle International Film Festival

Deartháir Martin Cahill, príomh-phearsa an scannáin 'The General' isea Eddie Cahill. Chaith sé 21 bliain i bpríosúin agus is ann a shaothraigh sé a chuid ealaíne mar bhealach féinléirithe. D'athraigh a shaol ina iomlán nuair a fhreastal sé ar rang ealaíne in aghaidh a thola fé stiúir Brian McGuire i bPríosúin Phort Laoise le linn a thréimhse dheireanaigh ann. Is tré seo a nochtadh mianach ar leith a bhí ann i ngan fhios dó féin agus thosnaigh sé ag péinteáil 20 uair sa ló, gan chodladh ach cúpla uair a chloig ar maidin agus é ag seachaint aon chumarsáid le príosúnaigh eile.

Nuair a scaoileadh amach é ar dheireadh, thug sé a dhrom don gcoirpeacht agus dhírigh isteach ar a shaol ealaíne. Tá na gnúiseanna óga folmha léirithe ina chuid pictiúirí bunaithe ar dhaoine gan dídean a chasadh air ar na sráideanna. Ina chuid saothair déanainn sé iarracht aird a tharraingt orthu siúd atá ligthe i ndearúd. Díríonn a ealaín go príomha ar dhaoine a bhfuil a mothúchán múchta ag an slí a chaith an saol leo - dramhaíl ruaigthe an tsochaí, mar a feictear dó iad. Bhí roinnt taispeántas aonair ag Eddie Cahill cheana féin a thuill ardmholadh ó léirmheastóirí.

D'oibrigh sé leis an Art Squad i mBaile Átha Cliath agus ar roinnt tionscnaimh eile i dteannta dhaoine le deacrachtaí foghlama.

Beidh Eddie i láthair ag an seoladh agus rannpháirteach i seisiúin C&F i dteannta an ealaíontóra Frank 'Lucas' Quigley, tar éis léiriú an scannán 'The Outsiders' fén mbeirt acu i bpictiúrlann an Phoenix ag 6pm ar an Satharn. Beidh stiúrthóir an scannáin, Mark McLoughlin, ina chathaoirleach ar an seisiúin..

Brother of Martin Cahill, subject of the movie 'The General' , Eddie Cahill spent 21 years in prison and it was there that he cultivated a means of expressing himself through art. His life changed dramatically when he unwillingly attended an art class by the artist Brian McGuire in Port Laoise Prison during his last sentence. This opened the door on an undiscovered passion and he began painting compulsively 20 hours a day, working right through the night and only sleeping for a few hours in the morning, avoiding contact with other prisoners.

When he was last released, he turned his back on crime and dedicated his life to the pursuit of his art practise. The young vacant faces he paints are mostly inspired by homeless people he met in the street. With his work he tries to draw attention and light to forgotten people. His work has been mainly focussed on people with muted senses, what he sees as the forced detritus of society. Eddie Cahill has already had a number of solo shows which have been very well received by critics. He has also worked with Art Squad in Dublin and on a number of projects with people with learning difficulties.

Eddie will be present at the launch and will also participate in a Q&A session along with the artist Frank 'Lucas' Quigley following the screening of 'The Outsiders' about the two artists in the Phoenix Cinema at 6pm on Saturday. The film's director, Mark McLoughlin, will chair the session.

07.03.15 Seoladh Album nua le Inni-K agus Ceolchoirm

Inni-K

8.00 i.n. Seoladh CD agus Ceolchoirm Ticeidí /Dingle Album launch of INNI-K 's new indie-folk album

Ticéidí:12 euro / 10 euro
ar fáil ag eolas@anlab.ie nó glaoch ar 087-3315664

Tickets 12 euro / 10 euro
Available from eolas@anlab.ie or by calling 087-3315664

08.02.15 @ 8in Ceolchoirm/Concert le Laoise kelly (cláirseach/ harp) agus Tiarnán Ó Duinnchinn (píóbaí uilinne/ uileann pipes)

Laoise kelly and Tiarnan Ó Duinnchinn

Laoise Kelly (cláirseach) agus Tiarnán Ó Duinnchinn (píobaí uilinne) ag seimint ceoil i dteannta a chéile le dhá bhliain anuas. Tá an comhcheangal seo idir dhá cheann d'uirlisí comharthacha na hÉirinn lán de cheol agus sians na staire. Casann Laoise agus Tiarnán as stór ceoil bainte ó réimse leathan de phoirt rince agus foinn malla Gaelacha ag síneadh ó rincí sciobóla Ultacha go dtí polcaí na Mumhan agus ó foinn as lámhscríbhinní na naoiú haoise déag go dtí píosaí cumadóireachta comh-aimseartha.
Bhí Tiarnán ina bhall bunaidh den mbanna Dorsa. Dhéan sé camchuairt fhairsing i dteannta Moya Brennan as Clannad ó 1997 go 2001 agus eisíodar dhá albam: 'Whisper to the Wild Water' agus 'Two Horizons'. Bhuaigh sé Bonn Ór Uí Riada sna píobaí uilinne sa bhliain 2013.
Bhí Laoise ina ball bunaidh den mbanna traidisiúnta 'Bumblebees' lena thaifead sí dhá albam agus lena dhéan sí camchuairteanna i gcéin is i gcóngar. Sa bhliain 1999 thaifead sí a céad albam aonair, 'Just Harp', albam a d'fhuair mórchuid molta ó chriticeoirí. Tá cruitireacht Laoise le cloisint ar níos mó ná 50 albam i dteannta ceoltóirí iomráiteacha, leithéid The Chieftains, Sharon Shannon, John Hoban, Dónal Lunny, Matt Molloy agus Mary Black.

Laoise Kelly (harp) and Tiarnán Ó Duinnchinn (uilleann pipes) have been duetting for 2 years. The combination of two of Ireland's emblematic instruments is charged with musical history and sound. Laoise and Tiarnán play a repertoire taken from the wide spectrum of Irish dance music and airs from Ulster barn dances to Munster polkas and from 19th century manuscripts to modern compositions.
Tiarnán was one of the founding members of the group Dorsa. He toured extensively with Moya Brennan of Clannad from 1997-2001 and recorded two albums, 'Whisper to the Wild Water' and 'Two Horizons'. He won the Seán Ó Riada gold medal for the uilinn pipes in 2013. Laoise was a founder member of the traditional group 'Bumblebees' with whom she recorded two albums and toured extensively. In 1999 she recorded her first solo album 'Just Harp' to critical acclaim. Laoise's harp playing features on over 50 albums with acclaimed artists including The Chieftains, Sharon Shannon, Dónal Lunny, Matt Molloy and Mary Black.

17.01.15 Seoladh cnuasach nua filíóchta le Simon Faoláin

An Lab

Beidh fáilte roimh chách sa Ghailearaí in An Lab ar Satharn 17 Eanáir ag 3in, tráth a sheolfaidh focail Paddy Bushe agus ceol Mark Crickard cnuasach nua filíochta Fé Sholas Luaineach le Simon Ó Faoláin. Seo an triú chnuasach iomlán ó pheann an Fhaolánaigh foilsithe ag Coiscéim,agus an chéad phéidhre théis an-mholadh so deo a thuilleadh ó léirmheastóirí. Tá scata duaiseanna buaite ag a chuid filíochta agus tá na dánta a bhuaigh Duais Fhoras na Gaeilge i 2013 agus i 2014 i measc a gcomhdhánta sa chnuasach nua seo.

All will be welcome in the Gallery at An Lab on Saturday 17th January at 3pm when the words of Paddy Bushe and the music of Mark Crickard will launch Fé Sholas Luaineach, a new collection of poetry by Simon Ó Faoláin. This is Ó Faoláin's third full collection published by Coiscéim, with the previous two receiving considerable critical acclaim. His poetry has won many prizes and the poems which won the Foras na Gaeilge Prize in both 2013 and 2014 are among those collected in the new book.

Taispeántas / Exhibition

Niki Purcell Very Berry

Feast saothair reatha le / current work by Niki Purcell

'Sé atá i Feast ná sraith reatha pictiúirí de chuid an ealaíontóra Éireannach Niki Purcell a cheiliúrann grá an ealaíontóra don aoibhneas inite, bíodh canta méith císte nó lán doirne de phónairí nua-phioctha agus iad díreach scaoilte as a bhfaighneoga i gceist.
Is sraith pictiúirí dána agus bríomhara é seo a chuireann gliondar ar an tsúil agus iad ag iarraidh breith ar phléasúir agus croílár eispearas an bheadaí tré mheán céadfach, tadhlach an pheint oladhatha. Baineann na pictiúirí le sásamh na gcéadfaí; a n-aidhm ná breith ar mheandar dúile agus aoibhnis.

Feast is the current series of works by Irish artist Niki Purcell, the works celebrate the artist's love of edible delights, be it a lush slice of chocolate cake or a handful of broad beans freshly picked & shelled from her garden. These works are a series of bold & energetic paintings that delight the eye, a visual indulgence that try to capture the pleasure & essence of a gourmet experience using the tactile and sensual medium of oil paint. The paintings are concerned with gratification of the senses; their aim is to capture a moment of desire and delight.

Bhain Niki Purcell amach céim onórach ó CNED agus tá breis agus 20 bliana caite aici ag obair mar ealaíontóir. Teaspáineadh a cuid oibre go forleathan go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ag an Venice Biennale, an Hugh Lane, an Guinness Hopstore agus an Gealarai an RHA, chomh maith le áiteanna eile nach iad. Tá a saothair le fáil i mórchuid bailiúcháin tabhachtacha, Bailiúchán Náisiúnta an OOP ina measc.

Niki Purcell graduated from NCAD with an honours degree and has worked as an artist for over 20 years, exhibiting extensively nationally and internationally in the Venice Biennale, the Hugh Lane, The Guinness Hopstore and the RHA Gallery among others and her work can be found in many important collections including the OPW National collection.

06.12.14 Mise, Subhó agus Maccó ag teacht go Gaillimh.

mise subhó agus macco

06/12/14
Mise, Subhó
agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson
An Taibhdhearc, An tSráid Láir, Gaillimh, Éire,


Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

06/12/14
Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

An Taibhdhearc, Middle Street, Galway

Aisteoirí An Lab's production of this brilliant tragi-comic play by Biddy Jenkinson will be performed in Galway. Don't miss it!

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

Tuilleadh eolais ó/Further Information from An Taibhdhearc, Middle Street, Galway:
Guthán/Phone: Fón: +353 91 563 600
Ticeidí ar líne/on-line booking:http://antaibhdhearc.ticketsolve.com/;

14.11.14 @ 7.30 i.n. Ceolchoirm agus Seoladh Albaim Nua: 'Zoukelele' le Jon Sanders is a Bhanna

Jon Sanders

Beidh 'Zoukelele', an triú albam aonair ó fhear an ukulele is an bouzouki, Jon Sanders, á sheoladh sa Lab le ceolchoirm saor in aisce. Tá sean-aithne ar Jon i gCorca Dhuibhne, ceoltóir ildánach ilstíleach a chaith blianta fada ina chónaí anseo ina bhall gníomhach de phobail cheoil na háite. Tá manglam meisciúil idirnáisinta de stíleanna le clos ar an albam nua, ó Thuaisceart na hAfraice go dtí an Araib agus ó sheascainn abhann na Mississippi go dtí na tíortha Ceilteacha agus Oirthear na hEorpa. Á thionlacan ar an oíche beidh Craig Denham ar an bpianó is an piana-cháirdín, Jeremy Spencer ar an bhfidil agus Martin Schaerer ar cnaguirlisí. Ag seoladh an albaim ar an oíche beidh an cumadóir Dhuibhneach Rachel Holstead agus cuirfear gloine fíona ar fáil tar éis na ceolchoirme sa Ghealaraí. Fáilte Roimh Chách!

Bouzouki and ukulele maestro Jon Sanders will launch his third album 'Zoukelele' in An Lab with a free concert. Jon is well known in West Kerry as a talented multi-stylistic musician, having spent many years living in the area and taking part in its musical life. The new album features an intoxicating international cocktail of styles, from North Africa to Arabia, from the swamps of the Mississippi to the Celtic homelands and onwards to Eastern Europe. Accompanying him on the night will be Craig Denham on piano and piano-accordion, Jeremy Spencer on fiddle and Maertin Schaerer on percussion. West Kerry composer Rachel Holstead will launch the album and wine will be served after the concert in the Gallery. All Welcome!

6.11.2014 @ 8 i.n. Ceolchoirm le Muireann Nic Amhlaoibh agus Griogair Labhruidh

Muireann Nic Amhlaoibh agus

Muireann Nic Amhlaoibh
Is ceoltóir agus amhránaí í Muireann Nic Amhlaoibh ó Dhún Chaoin i gContae Chiarraí. Is sár-fhliútadóir agus príomhámhránaí í leis an ngrúpa traidisiúnta aitheanta Danú. Is minic í le clos agus le feiscint ar raidió is ar teilifís. I measc a halbam aonair tá Réalt na Maidine (2002), Fáinne an Lae (2006) agus Ar Uair Bhig an Lae (2012). I 2008 thaifid sé an t-albam Dual i dteannta Julie Fowlis, Ross Martin agus Éamonn Doorley a mheascann ábhar Gaelach ó Éireann agus Alban is a léiríonn na nascanna is na difríochtaí idir an dá chultúr. Muireann Nic Amhlaoibh was raised in Dún Chaoin in County Kerry. She is an accomplished flute player and lead vocalist with the acclaimed traditional Irish group Danú. She can often be heard or seen on radio and television. Amongst her solo albums are Réalt na Maidine (2002), Fáinne an Lae (2006) and Ar Uair Bhig an Lae (2012). In 2008 she recorded the album Dual with Julie Fowlis, Ross Martin and Éamonn Doorley, a record which mixes traditional Gaelic material from Ireland and Scotland and explores the similarities and differences between the two cultures.

Griogair Labhruidh
Duine de chlann Labhruidh ó Bhallachullis é Griogar Labhruidh, dream a bhfuil cháil an cheoil amach orthu i nGarbhchríocha na hAlban. Píobaire agus amhránaí den scoth é i sean-stíl Earra Ghàidheal agus cainteoir dúchais i gcaniúint an cheantair úd. Is minic é ag pórseáil i sean-leabhraibh agus cairtlainn ag tabhairt ábhar traidisiúnta dearúdta Earra Ghàidheal chun solais arís, ach is cumadóir aitheanta é chomh maith. Tá dhá albam eisithe aige go dtí seo; an t-albam aonair Dail-riata agus Guaillibh a Chéile le Dominic Mac Giolla Bhríde, albam a chíorann na nascann idir an dá thraidisiúin Gaelach beo. Griogair Labhruidh is one of the Labhruidh family from Ballachullis, a family well-known for their musical prowess in the Scottish Highlands. He is a piper and singer in the old Argyle style, and a native speaker of the Gaelic dialect of that area. He frequently unearths forgotten traditional musical material from Argyll in archives and other sources, but is a fine composer in his own right. He has thus far released two albums; the solo album Dail-riata and, with Dominic Mac Giolla Bhríde, Guaillibh a Chéile, which examines the links between the two living Gaelic traditions.

25.26.27 09 14 Mise, Subhó agus Maccó ag teacht go Baile atha Cliath.

mise subhó agus macco

7.30in 25/26/27 Mean Fómhair 2014
Mise, Subhó
agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson
The New Theatre, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath,


Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

7.30pm 25/26/27th September.
Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

The New Theatre in Temple Bar in Dublin

Aisteoirí An Lab's production of this brilliant tragi-comic play by Biddy Jenkinson will be performed in Dublin. Don't miss it!

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

Tuilleadh eolais ó/Further Information from The New Theatre, Temple Bar Dublin:
Guthán/Phone: Fón: 01 6703361
Ticeidí ar líne/on-line booking:www.thenewtheatre.com;

19.09.2014 17.00h - 23.00h Oíche Chultúir in AN LAB

Oíche Cultúir

Úna Ní Shé - Saothair / Works

Tigh Cruinn /Round House:

Taispeántas de photaí feilte eicea-ruaimnithe le plandaí agus de líníochtaí. Beidh Ceardlann oscailte in eice-ruaimniú le hÚna óna 6.30 go dtí a 7.30
Exhibition of felt pots eco-dyed with plants and of drawings. Una will give an open workshop on eco-dying from 6.30 until 7.30

IdirÁite

Gailearaí Beag / Small Gallery:

Saothair nua leis na healaíontóirí Andrew Duggan, Nuala Ní Fhlathúin agus Eoghan Mac Giolla Bríde le Olwen Fouéré agus Siobhán Dempsey. Dianfhiosrúcháin ar thírdhreach na Gaeltachta agus bailiúchán Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann.
Newly commissioned works by Andrew Duggan, Nuala Ní Fhlathúin and Eoghan Mac Giolla Bríde with Olwen Fouéré and Siobhán Dempsey. These works interrogate Gaeltacht landscapes and the collection of the National Gallery of Ireland.adóir Siobhán Dempsey.


Mossy Donegan - Grianghrafadóireacht / Photography

Stiúdió Thuas Staighre / Upstairs Studio:

Súil géar leanúnach ar a bhaile dúchais is an ceantar maguaird á léiriú tré ghrianghrafanna fhear an Daingin.
Mossy's photographs are the result of a constant sharp-eyed observation of his native Dingle and the surrounding area.

7.30 Cuimhne / Memory - Dhá Ghearrscannán / / Two Short films

san amharclann /In the theatre:

'Baile do Bhí / A Home that Was' le /by Zoë Uí Fhaoláin

Gearrscannán íogair machnamhach fé anáil chuairt file ar an mbaile tréigthe mar a d'fhás sé aníos agus tógtha timpeall ar an 'Baile do Bhí'
A perceptive and meditative short film inspired by a poet's visit to the derelict house where he grew up and shot around the 'Home that Was' as it now is.

'Scenes of the Father' le / by Noel Ó Briain

Cuimhní fileata ar athair mar a chonaic é tré shúile garsún dhá bhliana déag d'aois agus á tabhairt chun cuimhne aige breis agus seasca bliana níos déanaí.
A poetic and filmic memoir of a father as seen through the eyes of a twelve year old child and recalled by an adult over sixty years later.

8.30 Léamh Filíochta Dátheangach le Tionlacan Ceoil / Bilingual Poetry Reading with Musical Accompaniment

8.30in, Stiúdió Thuas Staighre / 8.30pm, Upstairs Studio I gcomhpháirt le / in co-operation with

Aos Cró

Thomas McCarthy le / with Gábor Péli (giotár / guitar) Rugadh agus tógadh Thomas McCarthy i gCeapach Choinn i gContae Phort Láirge. Thosnaigh sé amach ag foilsiú dánta agus é ina fhothchéimí. Bhí sé ag buachaint duaiseanna ó aois luath, Duais Patrick Kavanagh nuair nach raibh sé ach 24 bliain d'aois. Bhí an criticeoir Denis O'Driscoll den tuairim gur b'iad McCarthy agus Paul Muldoon na filí is tabhachtaí dá nglúin. Siad mórthéamaí buana an Chárthaigh ná cúrsaí polaitíochta agus cúrsaí clainne. Tá ocht gcnuasaigh filíochta agus dhá úrscéal foilsithe aige. 'Sé atá i dteideal-sraith a leabhar is déanaí, The Last Geraldine Officer, ná sraith dánta próise as Béarla agus Gaolainn atá mar chuid, mar dhea, de dhialann Éireannaigh atá ina oifigeach in airm na Breataine le linn an Tarna Cogadh Domhanda
Thomas McCarthy was born and raised at Cappoquin Co. Waterford. He began to publish poems while still an undergraduate and won awards at an early age, including the Patrick Kavanagh Award when he was just 24. Considered by the critic Dennis O'Driscoll to be, along with Paul Muldoon, the most important Irish poet of his generation, McCarthy is a poet primarily concerned with politics and family. He has published eight collections of poetry and two novels. His latest book The Last Geraldine Officer features a sequence of prose-poems in English and Irish, consisting of the campaign diary of an Irishman serving as an officer in the British army of the Second World War.


Rugadh Gábor Péli san Ungáir i 1985 ach tá sé ag maireachtaint in Éireann le tamall. Bhain sé amach céim sa cheol ag Scoil Cheoil Chorcaí. Casann sé an giotár clasaiceach agus bhain sé Duais James O'Brien, duais cáiliúil don uirlis sin, sa bhliain 2011. Agus é i mbun a chuid staidéar ceoil, dírigh Gábor isteach ar chúrsaí cumadóireachta agus stiúradh thar na réimsí eile.
Gábor Péli was born in Hungary in 1985 but has lived in Ireland for some years. He holds a Bmus degree from CIT Cork School of Music. He plays the classical guitar and won the James O'Brien Prize, a prestigious prize for recital on that instrument, in 2011. During his musical studies Gábor concentrated in particular on conducting and composition.

1,8,15,29, Lúnasa, 1 - 2 i.n. Lón Anama

ean

Lón Anama

Filíocht 7 Ceol ag Am Lóin, 1 - 2in gach Aoine

Lunchtime Poetry & Music every Friday, 1 - 2pm

Clár do Mhí Lúnasa / Programme for August 2014

Lúnasa / August 1: Bríd Ní Mhóráin (file / poet) + Máire Breathnach (bheidhlín / violin).

Lúnasa / August 8: Mícheál Ó Ruairc (file / poet) + Bríd Donnelly (feadóg mhór / flute).

Lúnasa / August 15: Pádraig Mac Fhearghusa (file / poet) + Gábor Péli (giotár / guitar)

Lúnasa / August 22: Simon Ó Faoláin (file / poet) + Mark Crickard (bheidhlín / violin).

Lúnasa / August 29: Louis Mulcahy (file / poet) + Stephanie Holstead (pianó / piano).

Cead isteach / Entry: 5 euro / 3 euro. Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee. Tabhair lón libh / bring your own lunch.
Beidh an fhilíocht as Gaeilge le haistriúchán / míniú as Béarla. The readings will be in Irish with explanations in English

Domhnaigh 10ú Lúnasa, 24ú Lúnasa.

mise subhó agus macco

8pm Domhnaigh 10ú Lúnasa, 24ú Lúnasa.
Mise, Subhó
agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson in An Lab

Táille: €10

Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

8pm Sunday 10th August, 24th August.
Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

Cost: €10

Aisteoirí An Lab's production of this brilliant tragi-comic play by Biddy Jenkinson will be returning to the stage again four times this Summer on the above dates. Don't miss it!

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

Tuilleadh eolais ó/Further information from An Lab:
Guthán/Phone: 087- 8546572.
r-phost/e-mail: eolas@anlab.ie

18.30h Seoladh CD "Entanglement" - Jeremy Spencer agus Seán Leahy

An Lab

Ar Aoine 11ú Iúil ag a 6.30in beidh a ndlúthdiosca nua, Entanglement, á seoladh ag na ceoltóirí traidisiúnta áitiúla Jeremy Spencer agus Seán Leahy in amharclann An Lab.

Beidh fáilte roimh chách agus saorchead isteach.

On Friday 11th July at 6.30pm local traditional musicians Jeremy Spencer and Seán Leahy will be launching their new CD, Entanglement, in the Lab theatre.

All are welcome and admission is free.

11 Iúil, 1 - 2 i.n. Lón Anama

ean

Lón Anama

Filíocht 7 Ceol ag Am Lóin, 1 - 2in gach Aoine

Lunchtime Poetry & Music every Friday, 1 - 2pm

Clár do Mhí Iúil / Programme for July 2014

Iúil / July 11: Dairena Ní Chinnéide (file / poet) + Eoin Duignan (píobaí uilinn / uileann pipes).

Iúil / July 18: Ceaití Ní Bheildiúin (file / poet) + Aoife Ní Ghrainbhéil (feadóg mhór / flute).

Iúil / July 25: Dómhnal Mac an tSíthigh (file / poet) + Breanndán Ó Beaglaoich (bosca ceoil / accordion).

Cead isteach / Entry: 5 euro / 3 euro. Tae agus caife saor in aisce / free tea and coffee. Tabhair lón libh / bring your own lunch. Beidh an fhilíocht as Gaeilge le haistriúchán / míniú as Béarla.

8pm Máirt 15 Iúil, Domhnaigh 27ú Iúil,

mise subhó agus macco

8pm Máirt 15 Iúil, Domhnaigh 27ú Iúil.
Mise, Subhó
agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson in An Lab

Táille: €10

Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

8pm Tuesday 15 July, Sunday 27th July.
Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

Cost: €10

Aisteoirí An Lab's production of this brilliant tragi-comic play by Biddy Jenkinson will be returning to the stage again four times this Summer on the above dates. Don't miss it!

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

Tuilleadh eolais ó/Further information from An Lab:
Guthán/Phone: 087- 8546572.
r-phost/e-mail: eolas@anlab.ie

28.06.14 @7 i.n. Port le Zoë Uí Fhaoláin agus Seisiún amhránaíochta

\ An Lab

Féile na Mara sa Lab
Port: Saothar ealaíne bheo spreagtha ag Cuan an Daingin, cumtha agus curtha i láthair ag Zoë Uí Fhaoláin. 'Sé atá sa phíosa seo ná cumasc álainn de scannán, gluaiseacht bheo agus fuaimrian le giotaí ó chuimhní pearsanta daoine go bhfuil ceangal ar leith ina saol acu leis an gcuan is a chaladhphort.

Seisiún amhránaíochta ina dhiaidh
28.06.14 @ 7 i.n. cead isteach: 8 euro/5 euro
mar chuid de Feile na Mara

Port: A live artwork inspired by Dingle harbour, made and performed by Zoë Uí Fhaoláin. This piece is a special combination of film, live movement and soundtrack featuring extracts from the personal recollections of people whose lives are connected to the harbour.

Followed by sea-shanties
28.06.14 @ 7pm Entry fee: 8 euro/5 euro
as part of Dingle Marine Festival30.05.14 @ 7.30 i.n. Baile do Bhí/A Home that Was á sheoladh ag Biddy Jenkinson

Baile do Bhí

Cuirfear fáilte roimh chách in An Lab ag 7.30in ar Aoine 30ú Bealtaine nuair a sheolfaidh an sár-scríbhneoir Biddy Jenkinson Baile do Bhí/A Home that Was, leabhar ilmheánach nua le dánta ó Simon Ó Faoláin, scannán le Zoe Uí Fhaoláin agus pictiúirí le Dominique Lieb, foilsithe ag Púca Press. Beidh ceol le Mark Crickard ann chomh maith.

All will be welcome in An Lab at 7.30pm on Friday 30th May when the distinguished writer Biddy Jenkinson will launch Baile do Bhí/A Home that Was, a new multi-media book featuring poems by Simon Ó Faoláin, film by Zoe Uí Fhaoláin and pictures by Dominique Lieb, published by Púca Press. There will also be music from Mark Crickard.

D'fhás an leabhar seo timpeall ar shraith dánta le Simon Ó Faoláin fén tigh inar chaith sé mórchuid dá óige ach atá anois ag titim as a chéile. Pléann na dánta le nádúr na cuimhne agus cumhacht an dúlra. Bunaithe ar na dánta tá priontaí líonóile agus adhmaid atmasféaracha ilshraitheacha cumtha ag Dominique Lieb agus gearrscannán íogair machnamhach déanta ag Zoe Uí Fhaoláin timpeall ar an 'Baile do Bhí' mar atá anois. Tá na dánta á léamh ag an údar le fáil ar an diosca céanna. Mar is dual le Púca Press, tá idir théacs agus léaráidí lámh-chlóbhuailte agus lámh-cheangailte, rud a fhágann gur píosa breá ceardaíochta agus ealaíne é cruth an leabhair féin.

This book grew up around a series of poems by Simon Ó Faoláin about the house where he spent much of his youth, but which is now falling apart. The series deals with the nature of memory and the power of nature. Based on the poems, Dominique Lieb has created atmospheric, multi-layered lino and wood-cuts while Zoe Uí Fhaoláin has made a perceptive and meditative short film around the 'Home that Was' as it now is. The poems read by the author are also featured on the disc.
As is usual with Púca Press, both text and illustrations are hand-printed and hand-bound, which means the book's form is in itself a fine piece of craft and art.


1.05.14 18.00h Seó Rince le Riuchi: 'The Tale of the Ancient Lights'.

an Lab

1.05.14 @ 18.00h Seó Rince le Riuchi: 'The Tale of the Ancient Lights'.

1.05.14 @ 18.00h Seó Rince le Riuchi: 'The Tale of the Ancient Lights'.
A dark silhouette is breaking in with malevolent intentions and a sharp sword. Four mysteriously illuminated spheres about to disappear from an ancient temple. Suddenly a scroll reveals itself in the room. As Riuchi starts to read, an old Master appears. THE TALE of the ancient lights tells a story of magic, beauty and poetic amazement that invites the child-like spirit in all of us.

This 45 minutes solo performance combines circus, dance and magic in a modern journey through an ancestral Asian legend. Suitable for all ages.

2.05.14 @ 1.00 pm Seoladh thaispeántas ealaíne Maggie Breen.

an Lab

2.05.14 @ 1.00 pm Seoladh thaispeántas ealaíne Maggie Breen.

For Maggie, painting is like excavating – it's a way to dig through the layers of earth, to sift through the hard things and recover treasures.

" I want to pare back to the centre of things, to present the essence" Maggie Breen

2.05.14 @ 3.00 pm Ceardlann Orla Breslin do leanaí, 7 – 10 bliana d'aois

Ar Gor

2.05.14 @ 3.00 pm Ceardlann Orla Breslin do leanaí, 7 – 10 bliana d'aois mar chuid de thaispeántas 'Ar Gor' atá oscailte i rith na Féile. Táille 5 euro.
Déanfaimíd ealaín bunaithe ar an taispeantas 'Ar Gor'. Tosnófaimíd le turas ar an taispeántas, ag fáil tuiscint ar cad tá ann. Sa dhara leath cuirfimíd ár smaointe féin in iúl tré mheán ealaíne éagsúla.
tel. 086 3993241

Work shop with Orla Breslin for children aged 7 -10 as part of the Ar Gor exhibition.
We will make art based on the 'Ar Gor' exhibition. First we will explore and think about the exhibition. In the second half we will express our own ideas using a variety of art materials. Cost 5 euro
tel. 086 3993241

2.05.14 @ 6.00 pm Seoladh thaispeántais saothair an Mheitheal Eitseála..

an Lab

2.05.14 @ 6.00 pm Seoladh thaispeántais saothair an Mheitheal Eitseála..
Go dtí seo, trí na taispeántais atá curtha ós comhair an pobal, tá Meitheal Eitseála ag tabhairt ealaíontóirí ghairimiúil agus leathghairimiúíl trí mhean an phriontáil atá bunaithe i gCo. Chiarraí agus níos faide ó bhaile le chéile. Cuireann an éagsúlacht agus réimse seo le gach taispeántas a eagraíonn Meitheal Eitseála agus bíonn an-éileamh ar an toradh. Bailiúcháin de shaothar nua atá sa taispeántas 'Dúil sa Dúch/ Passion for Print' ag fiosrú go físiúl cad é atá sa phriontáil a mheallann na healaíontóirí agus an éifeacht atá ag an bpróiséas priontála ar ár saol, chultúr agus teanga.

This show will be a collection of new work, visually exploring what makes each artist passionate about the print medium & the effect printing has had on life, culture & our language. Meitheal Eitseála / West Kerry Print Studio is an open access fine art print studio in Dingle. Previous exhibitions have brought together professional & semi professional artists based in Kerry, as well as artists from around the country working in the print media. It is this diversity & range that make each Meitheal Eitseála exhibition a unique & exciting display of work.

2.05.14 @ 6.45 pm Seoladh taispeántais ealaíne Kate Shelley agus Clodagh Murphy

Buried Treasure

2.05.14 @ 6.45 pm Seoladh taispeántais ealaíne Kate Shelley agus Clodagh Murphy

This exhibition is an interactive voyage of discovery, inspired by the Kit Williams book of the 70's. Kate & Clodagh will take you on a trail of art & adventure to find real buried treasure. The exhibition will hold cryptic clues that will lead one lucky detective to a unique item, a silver, bejewelled AMULATE, crafted by Kate. The hiding place will be somewhere on the Dingle peninsula.
Kate Shelley is a self taught artist & performer living on the Dingle Peninsula. Kate's art work is often humorous & inspired by vintage style, her love of performance & interest in science.
Website: www.facebook.com/kateshelleyart Clodagh Murphy studied scientific illustration at Middlesex university. Through intricate detail, colour and pattern, Clodagh's work shows the beauty we might overlook in everyday life.

03.05.14 @ 3 pm Ceardlann gluaiseachta le Eithne Ní Chatháin. Do dhaoine fásta / for adults. Saor in Aisce / Free

Ar Gor

03.05.14 @ 3 pm Ceardlann gluaiseachta le Eithne Ní Chatháin. Do dhaoine fásta / for adults. Saor in Aisce / Free Mar chuid de thaispeántas 'Ar Gor'
Tabharfaidh Eithne Ní Chatháin ceardlann spraoiúil, rithimiúil, cheolmhar ina mbeidh an bhéim ar shaoirse chruthaitheach a spreagadh trí ghluaiseacht. Ní ghá go mbeadh cumas speisialta ceolmhar ná eile ag na rannpháirthe, ach a bheith oscailte píosa spraoi a bheith acu agus féachaint cad a tharlóidh!

Eithne Ní Chatháin will give a fun, rhythmic, musical workshop in which the emphasis will be on creative freedom through movement. No special musical ability or other is needed, just an open mind and a willingness to see what may happen!

03.05.14 @ 4in Seoladh 'Síol', le Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh.

Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh

03.05.14 @ 4in Seoladh 'Síol', le Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh.
Beidh trathnóna ana speisealta ceoil ag tarlú sa Lab mar a seolfar CD úrnua Bernie Pháid, Síol. Meascán de cheol Gaelach agus ceol Apaláiseach a bheidh ansa le cuid de na ceoltóirí is fearr sa tír ina teannta. Sí an t-amránaí clúiteach Pauline Scanlon a sheolfaidh an CD.

Bernie Pháid will launch her second album Síol, in what promises to be a wonderful afternoon of music in The Lab. Hailing from West Kerry, with roots firmly planted in her tradition, Bernie reaches out to explore and find her voice in the hills of Appalachia. Her keen ear for songs that resonate and lift the soul will be a treat for all present. Joining her for this special event are some of the country's leading musicians: Donogh Hennessey (guitar), Pauline Scanlon (Vocals), Laura Kerr (fiddle), Martin Brunsden (Double Bass).

03.05.14 @ 5.30 pm Amharclann 24 uair

Drama 24 uair

03.05.14 @ 5.30 pm Amharclann 24 uair – Tionól scríbhneoirí, aisteoirí srl.
Buaileadh le chéile: Dé Sathairn 5.30-6.30 sa Lab (Sean-C.B.S). (Ar stáitse 5.30 Dé Domhnaigh)
Beidh caifé, comhrá agus caint Dé Sathairn ar a 5.30pm. Buailfidh na haisteoirí, stiúrthóirí, scríbneoirí le chéile. Rachaidh an scríbhneoir abhaile lena laptop. Rachaidh gach éinne eile abhaile. Buailfidh an fhoireann ar fad maidin Dé Domhnaigh i gcóir bricfeasta agus feicfidh sibh an scriopta nua!
Beidh cleachtadh ar siúl don lá ar fad ag ullmhú don dráma 10 nóiméad a bheidh ar stáitse DéDomhnaigh ar a 5.30. (Beidh 4dhráma ar fhad 10 nóiméad). Teagmháil : Marina Ní Dhubháin 087 7450129

3.05.14 @ 6.30 in Léamh filíochta Nuala Ní Dhómhnaill.

Nuala Ní Dhomhnaill - file

3.05.14 @ 6.30pm Léamh filíochta Nuala Ní Dhómhnaill. This reading will be accompanied by music from Mark Crickard. This event is Presented by Aos Cró in association with Féile na Bealtaine.
Rugadh Nuala Ní Dhónaill i St. Helens, Lancashire, Sasana le tuismitheoirí Gaeltachta sa bhliain 1952. Agus í in aois a cúig bhliana cuireadh thar n-ais í chun cónaithe lena haintín i gCorca Dhuibhne. D'fhuair sí a chuid oiliúna i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhí sí ina múinteoir Bhéarla in Ollscoil Theicniúil an Mheán-Oirthear, Ankara sa Tuirc sara d'fhill sí ar Chorca Dhuibhne chun luí isteach ar an bhfilíocht.
Tá tréimhse caite aici mar scríbhneoir cónaitheach i bhformhór inistitiúidí acadúla agus scríbhneoireachta na nÉireann agus bhí sí mar ollamh ar chuairt ag cúig ollscoileanna Meireacánacha, Notre Dame an cheann is déanaí. Bhí sí mar Ollamh Filíochta Éireann tráth (2002-5). A príomhchnuasaigh Gaeilge ná An Dealg Droighin (1981), Féar Suaithinseach (1984), Feis (1991) agus Cead Aighnis (1998).
Cnuasaigh dátheangacha le haistriúcháin Bhéarla iad Rogha Dánta (1984), Pharoah's Daughter (1990), The Astrakhan Cloak (1992), The Waterhorse (2000), The Fifty-Minute Mermaid (2008). I measc a saothar eile tá libretto, scripteanna scannáin agus leabhar aistí as Béarla, Selected Essays (2005). I láthair na huaire roinneann sí a cuid ama idir Baile Átha Cliath agus Datca sa Tuirc.

Nuala Ní Dhomhnaill was born in St. Helens. Lancashire, England to Irish-speaking parents in 1952. At age 5 she was sent back to Ireland to her aunt in Corca Dhuibhne. She was educated an University College, Cork , and taught English for five years at the Middle East Technical University, Ankara, before returning to the Kerry Gaeltacht, to dedicate herself to poetry. She has been Writer-in-Residence in most Irish academic and writing institutions and has taught, as visiting professor, at five different American universities, most recently Notre Dame. She was Ireland Professor of Poetry (2002-5).
Her main collections of poetry are : (in Irish only) An Dealg Droighin (1981), Féar Suaithinseach (1984), Feis (1991) and Cead Aighnis (1998). Dual language collections, with facing English translation are: Rogha Dánta (1984) Pharoah's Daughter (1990), The Astrakhan Cloak (1992), The Waterhorse (2000), The Fifty-Minute Mermaid (2008). She has also written a libretto, screenplays, and a book of essays in English Selected Essays (2005). She currently lives between Dublin, and Datca, Turkey.

03.05.14 @ 8.00 i.n. Mise, Subhó agus Macco

mise subhó agus macco

03.05.14 @ 8.00 i.n. Mise, Subhó agus Macco Mise, Subhó agus Macco
Dráma le Biddy Jenkinson in An Lab

Táille: €10

Scéal faoi thriúr atá gan dídean atá in Mise, Subhó agus Maccó ina bhfuil idir ghreann agus ghol. Tá an t-údar Biddy Jenkinson, file, gearrscéalaí agus drámadóir, ar dhuine de na scríbhneoirí Gaeilge is bisiúla dá bhfuil ann faoi láthair.

Drama written by Biddy Jenkinson
Directed by Áine Moynihan

Cost: €10

This play explores the lives of three eccentric characters who live on the fringes of society. It acts as a critique of the divisions the so-called Celtic Tiger economy has created by polarising social and economic inequalities in Ireland.

Tuilleadh eolais ó/Further information from An Lab:
Guthán/Phone: 087- 8546572.
r-phost/e-mail: eolas@anlab.ie

04.05.14 @ 3 pm Ceardlann dhéanamh leabhar le Sandra Landers.

Ar Gor

04.05.14 @ 3 pm Ceardlann dhéanamh leabhar le Sandra Landers. Do dhaoine fásta. Saor in Aisce / Free. Mar chuid de thaispeántas 'Ar Gor'.
Déan leabhar ar théama na huibh!

Workshop on hand made books with Sandra Landers, for adults , there is no charge for this workshop. Make a book with an egg theme with Sandra Landers!

04.05.14 @ 5.30 pm Amharclann 24 uair – léiriú na ngearrdrámaí.

Drama 24 uair

04.05.14 @ 5.30 pm Amharclann 24 uair – léiriú na ngearrdrámaí.
Buailfidh na haisteoirí, stiúrthóirí, scríbneoirí le chéile. Rachaidh an scríbhneoir abhaile lena laptop. Rachaidh gach éinne eile abhaile. Buailfidh an fhoireann ar fad maidin Dé Domhnaigh i gcóir bricfeasta agus feicfidh sibh an scriopta nua!
Beidh cleachtadh ar siúl don lá ar fad ag ullmhú don dráma 10 nóiméad a bheidh ar stáitse DéDomhnaigh ar a 5.30. (Beidh 4dhráma ar fhad 10 nóiméad). Teagmháil : Marina Ní Dhubháin 087 7450129

04.05.14 @ 7.00 pm Seó grinn as Gaeilge le Kevin McAleer.

Kevin Mc Aleer

04.05.14 @ 7.00 pm Seó grinn as Gaeilge le Kevin McAleer.
Is fear fiúntach agus réalt amach é Kevin McAleer. (Scríobhann sé a chuid fógraíochta féin…!) Is tionchar mór é do dhaoine a bhíonn ag plé le coimidé in Éirinn agus sa Bhreatain, ó Stewart Lee go-dtí David O' Doherty. Cuirtear é i gcomparáid le Beckett agus Flan O' Brien, (gan amhras). Anuraidh, mar dhúshlán, theastaigh uaidh seó as Gaeilge a chur ar stáitse. Mar sin, chuir sé snas ar a chuid Gaeilge nár úsáid sé ó bhí sé ar scoil. D'éirigh leis é seó a dhéanamh san fhéile Cat Laughs i gCill Choinnigh. Seans go bhfaca tú é ar stáitse ag Electric Picnic nó i nGaoth Dobhair..Bígí linn.

Kevin McAleer is a genius and a living comedy legend, and writes all his own publicity material as well. He has influenced and inspired a whole generation of comedians in Ireland and the UK, from Stewart Lee to David O'Doherty. His carefully polished scripts, with not a word out of place, have often been likened to Beckett and Flann O'Brien. Last year he decided to dust off his rusty O-level Irish and presented his show 'as Gaeilge' at the 'Cat Laughs' Festival in Kilkenny. He has since performed it at the Electric Picnic Festival, survived a night in Gweedore, and is now ready for the invasion of Munster. Bígí linn.

25.04.14 - 10.05.14 Ar Gor: Grúpthaispeántas ilmheánach ealaíne

Ar gor taispeántas

25.04.14 - 10.05.14 Ar Gor: Grúpthaispeántas ilmheánach ealaíne

Taispeántas isea Ar Gor / hatchery a léiríonn freagra deichiúr ealaíontóirí ar bhronntanas d'ubh geirge. Do cumadh na saothair ag baint úsáid as meáin éagsúla, roinnt saothair tréthoiseach san áireamh.

Multi-media group art exhibition

Ar Gor/ hatchery is an exhibition which reflects the response of 10 artists to a gift of a quail egg. The work is in a variety of media and includes several 3 dimensional works.

Tuilleadh eolais ó/Further information from An Lab:
Guthán/Phone: 087- 8546572.
r-phost/e-mail: eolas@anlab.ie

05.04.14 Filíocht agus Amhráin ó Mharcus Mac Conghail

mise subhó agus macco

Satharn /Saturday,5 / 4 / 2014 @ 8.30pm

Filíocht agus Amhráin ó Mharcus Mac Conghail as Ceol Baile a Chéad Chnuasach a seolfar ar an oíche. Curtha i Láthair ag Aos Cró i bpáirt le An Lab. Saorchead isteach, Mic Oscailte.

Marcus Mac Conghail performing poetry and songs from Ceol Baile, his first collection, which will be launched on the night.
Presented by Aos Cró in partnership with An Lab. Entry Free, Open Mic

Marcus Mac Conghail
Is Bleá Cliathach é Marcus a chuireann a chuid ama amú ar twitter. Tá leabhar dánta is amhráin dá chuid díreach foilsithe ag Coiscéim. Tá saothar leis foilsithe ag Feasta agus ag Dedalus Press agus craolta ag RnaG, RTÉ agus TG4. Tá amhráin a chum sé eisithe ag RnaG agus i mbliana ghnóthaigh amhrán nua leis an dara áit sa bhFéile Pan Cheilteach. Tá sé ag díriú ar albam ceoil a chur le chéile anois.

Tá Ceol Baile lán de cheol agus de bhaile: ceol raidió, ceol cathrach, ceol cóisire, rapcheol, ceol na bhfocal, agus an ceol is na hamhráin a bhaintear as an saol.
Tá sé lán de bhaile an linbh agus an tuismitheora, baile na samhlaíochta, bailte in Éirinn agus sa Spás, baile an ghrá, baile an dúnmharaithe, agus an bus abhaile.
Ach níl ansin ach blaiseadh den saol atá á shealbhú anseo. Tá an-ghealladh go deo faoin scríbhneoir seo, agus cuireann sé é féin in iúl le stíl shoiléir sholéite. Tá úire, téagar agus greann ag baint le dánta is amhráin Ceol Baile.

Nasc go clár Imeall fé Marcus agus Ceol Baile: http://www.youtube.com/watch?v=mopdJI-CjpM

Marcus Mac Conghail
Marcus is a Dubliner who wastes a lot of his time on twitter. His first book of poetry and songs has just been published by Coiscéim. His work has been published in Feasta and by Dedalus Press and has been broadcast on RnaG, RTÉ and TG4. Songs which he composed have been released by RnaG and this year one of his new songs won second place at the Pan-Celtic Festival. He is currently concentrating on putting an album of his music together.
Ceol Baile ('Home Music') is full of music and of home: radio music, city music, party music, rap music, word music and the music and song arising out of life.
It is full of the home of the child and of the parent, the home of imagination, homes in Ireland and out in space, the home of love, the home of murder and the bus home.
But this is only a taste of the life within the book. This writer shows great promise and expresses himself in a clear, readable style. The poems and songs in Ceol Baile are full of freshness, strength and humour.

Link to Imeall feature on Marcus and Ceol Baile: http://www.youtube.com/watch?v=mopdJI-CjpM

12.03.14 8.30 i.n. Derry O'Sullivan & Sello Moeketsi

Derry O Sullivan and Sello Moeketsi

Filíocht Ghaeilge ón bhFrainc agus ceol ón Aifric Theas
Curtha i Láthair ag Aos Cró i bpáirt le An Lab Irish-Language Poetry from France and Music from South Africa presented by Aos Cró in partnership with An Lab
Céadaoin / Wednesday, 12 / 3 / 2014 @ 8.30 pm
Saorchead isteach / Entry Free
Mic Oscailte / Open Mic

Derry O'Sullivan
Rugadh Derry O'Sullivan i mBeanntraí, Co. Chorcaí sa bhliain 1944. Ornaíodh ina shagart é sa bhliain 1969 agus é ina chónaí i bPáras na Fraince faoin tráth seo, áit atá sé ag maireachtaint ann riamh ó shin. D'éirigh sé as an sagartóireacht go gearr théis a órnaithe agus chaith sé blianta fada ina dhiadh sin mar theagascóir sa Sorbonne, in Institut Catholique de Paris, agus san Institut Supérieur d'Electronique de Paris. Is duine des na filí is suimiúla i measc filí reatha na Gaeilge é ó thaobh stíle agus an slí a chuireann sé a intleacht i ngleic lena abhár filíochta. Tá trí dhuais oireachtais bainte amach ag a chuid filíochta, Duais Sheáin Uí Ríordáin ina measc. Bhuaigh aistriúchán Bhéarla dá dhán cumhachtach 'Marbghin 1943: Glaoch ar Liombó' amach Duais Stephen Spender sa bhliain 2013. Tá an duais seo oscailte chuig gach teanga as gach tréimhse den stair. B'é Derry an chéad fhile beo a fuair an duais. Dánta de chuid Victor Hugo, Dante, Ovid and Rilke ab ea roinnt des na duaiseanna buacacha a d'imigh roimhe. 'Sé An bhfuil cead agam dul amach, más é do thoil é (Coiscéim, 2011) an cnuasach is déanaí uaidh.

Derry O'Sullivan was born in Bantry, County Cork, in 1944. He was ordained as a priest in 1969, by which time he was already living in Paris, his home to the present day. He left the priesthood not long after his ordination, and subsequently taught for many years at the Sorbonne, the Institut Catholique de Paris, and the Institut Supérieur d'Electronique de Paris. He is one of the most stylistically interesting and intellectually engaged poets writing in Irish today. He is three times winner of the Oireachtas prize, including Duais Sheáin Uí Ríordáin. An English translation of his powerful poem 'Marbghin 1943: Glaoch ar Liombó' was the winner of the Stephen Spender Prize in 2013. This prize is open to all languages and to every period of history; Derry was the first living poet to be presented with the award. Previous winning poems were by Victor Hugo, Dante, Ovid and Rilke. His latest collection is An bhfuil cead agam dul amach, más é do thoil é (Coiscéim 2011).

Sello Moeketsi

Rugadh Sello Moeketsi i Tembisa, bailecheantar mór i Johannesburg, An Afraic Theas. Bhí sé ina chónaí ann gur shroich sé triocha bliana d'aois, áit a d'fhorbair sé a stíl ceoil agus é ag obair i dteannta grúpaí amharclainne pobail, filí, aisteoirí, ealaíntóirí, rinceoirí agus scríbhneoirí. Is ceoltóir agus cumadóir tallanach é a thosnaigh amach ag seimint an orgáin agus an clairinéid lena a athair agus é óg. Lean a oideachas ceoil le staidéar ar an bpianó agus an sacsafón ag Dokay House, Institiúid ceoil aitheanta i New Town, Johannesburg, áit a chaith beirt dá laochra ceoil; Miriam Makeba and Hugh Masekela, tréimhse roimhe. I measc na gceoltóirí eile a raibh tionchar acu air bhí Chick Corea, Salif Kater agus John Coltrane. Bhí sé mar ball den iliomad grúpaí snagcheoil agus ceoil ilchultúrtha san Afraic Theas agus Botswana, Kariba, Just Friends and Imvelo ina measc. Tá sennte aige ar an teilifís san Afraic Theas agus ag a lán féilte san Afraci Theas, sa Bhreatain agus in Éireann. Eisíodh a albam is déanaí, Outside the Box, sa bhliain 2011. Léiríonn sé a thalann agus a thaithí, ag cruthú ceoil a meascann snagceol, func agus anam-cheoil Aifriceach ar shlí álainn.

Sello Moeketsi was born in Tembisa, a large township in Johannesburg, South Africa. The lived in Johannesburg until the age of thirty, where he developed his music style and worked with community theatre groups, poets, actors, artists, dancers and writers. He is a talented musician and composer who started playing organ and clarinet as a child under the tuition of his father. His music education continued when he took piano and saxophone at Dokay House, a renowned Music Institute, in New Town, Johannesburg which was previously attended by two of his musical heroes; Miriam Makeba and Hugh Masekela. Other musical influences include Chick Corea, Salif Kater and John Coltrane. He has formed part of many jazz and multi-cultural ensembles in South Africa and Botswana, including Kariba, Just Friends and Imvelo, appearing on South African television and playing at festivals in South Africa, Britain and Ireland. His latest album, Outside the Box, was released in 2011. It showcases his experience and talent, creating music that beautifully blends, jazz, funk and african soul.

Faigheann Aos Cró maoiniú ó
An Lab (iar-scoil na mBráithre Críostaí), Sráid Eoin, An Daingean, Co. Chiarraí.
An Lab, (former CBS), John St., Dingle, Co. Kerry.

Slí Isteach: Tá an slí isteach ón Meall dúnta faoi láthair de bharr damáiste stoirme. Slí isteach tríd na geataí ar Shráid Eoin amháin.
Access: The entrance from the Mall is currently closed due to storm damage. Entrance is through the gates on John Street only.

Breis eolais / Further Info: 087 3315664 / eolas@anlab.ie. / www.anlab.ie

Ranganna Rince Cruthaíocht le Zoe Ó Faoláin

An Lab

Le Zoë Uí Fhaoláin. Cúrsa deich seachtainí ag tosnú 20 Eanair 2014
Costas: €50 an páiste (Lacáiste do chlanna)
Gach Lúain
5 – 8 bliana@ 4 in
9-12 bliana@ 5:15 in
Bí cruthaitheach, fan aclaí agus bain sult as! >

Creative Dance Classes for Children
With Zoë Uí Fhaoláin.
Ten week course starting 20 January 2014
Cost: €50 per child (Discounts for siblings)
Every Monday
5-8 year olds @ 4 pm
9-12 year olds@ 5:15 pm
Be creative, keep fit and have fun!

Tuilleadh eolais ó/Further information from An Lab:
Guthán/Phone: 087- 8546572.
r-phost/e-mail: eolas@anlab.ie

21.12.13 19.00h Seoladh 'Dul ar Strae', Dlúthdiosca nua Walter & Co. (ceoltóirí AnnÓg

Walter and Co

Seolfar an dlúthdiosca 'Dul ar Strae' le Walter & Co. ag Philip King in An Lab ar an Satharn an 21ú Nollag ag 7 in. Is toradh an dlúthdiosca ar thréimhse a chaith na ceoltóirí óga seo de chuid na háite ag cumadh agus ag oibriú le Rónán Ó Snodaigh, a bhí mar cheoltóir cónaitheach in An Lab, maoinithe ag Ealaín na Gaeltachta i rith 2011/2012. Tá idir amhráin nuachumtha agus leaganacha Gaeilge d'amhrán aitheanta, comhaimseartha eile le fáil ar an ndlúthdiosca. Cuirfear sóláistí ar fáil ag an seoladh agus beidh an dlúthdiosca ar díol ar €5 an chóip, leis an airgead go léir ag dul chuig seirbhís comhairleorachta Cuan do dhaoine óga.
Fáilte Roimh Chách!

Grianghraf Walter & Co le Siobhán Dempsey.
Ó chlé: Sorcha Ní Bhriain, Conor O'Brien Shea, Dibí Ó Briain, Oisín Ó hEartáin, Gabi Juillet.

'Dul ar Strae', the new CD by Walter & Co. will be launched by Philip King at An Lab on Saturday, 21st December at 7 pm. This CD is the result of a period these young local musicians spent composing and working with Rónán Ó Snodaigh, who was Musician in Residence at An Lab, funded by Ealaín na Gaeltachta during 2011/2012. Both original compositions and Irish language versions of popular contemporary songs are included on the CD. Refreshments will be served at the launch and the CD will be available to buy for €5, with all proceeds going to Cuan counselling service for young people.
All are Welcome!

21.12.13 17.00h Dráma Parthas el Camphill agus a gcairde

Camphill Dingle Christmas drama

Léireoidh Cairde agus Pobal Camphill na drámaí meánaoiseacha seo. Is píosaí simplí iad a chuirtear cóiriú ceoil leothu. Sé atá sa Dhráma Párthais ná tableau gairid drámatúil le Dia an tAthair, An Aingeal, Ádamh, Éabha agus an tÁirseoir mar charactair, agus an scéal curtha i láthair ag Amhránaí na gCrann (níl an dráma seo oiriúnach do leanaí óga). Tar éis sos gairid beidh Dráma na Breithe Naofa á léiriú le Muire agus Seosamh, na tabharnóirí agus na haoirí ceolmhara anuas ó na cnoic. Cuirfidh na drámaí seo tús álainn éagsúil leis an Nollaig.

The Camphill Community and Friends of Camphill will perform these medieval plays. They are simple pieces set to music. The Paradise Play is a short dramatic tableau with God the Father, the Angel, Adam and Eve and the Devil, introduced by the Tree Singer (this play is not suitable for young children). After a short intermission the Nativity Play will be performed, featuring Mary and Joseph, the Innkeepers, the Angel and the singing shepherds down from the hills. These plays will usher in Christmas in a very special way.

4.10.13 ag 8pm Lá Fhilíocht Uile-Éireann/All Ireland Poetry Day.

learáidi

Biddy Jenkinson, File/Poet agus Mark Crickard, Veidhleadóir/Fiddler, á chur I láthair ag Aos Cró agus An Lab.
Biddy Jenkinson Bíonn sí ag scríobh mar gur maith léi bheith ag scríobh. Tá súil aici go mbainfidh an té a léifidh spraoí as a saothar. Ba pheaca é, dar léi, gruaim a chur ar dhuine ar bith. Táinrith, insint neamh omósach ar Tháin Bó Cuailgne an leabhar is deireanaí dá cuid. Coiscéim a d'fhoilsigh. Mic Oscailte d'fhilí na h-áite.

Open mic and invitation to local poets to read in language of choice. Saorchead isteach/Admission Free. Fáilte roimh cách/All welcome.

More Information: 087-8546572 .

20.09.2013 17.00h - 23.00h Oíche Chultúir in AN LAB

Oíche Cultúir

Fisfeis

Togra ealaíontóirí threoraithe is ea 'FísFeis', le mar choimeadaí. Togra lionsa meánach ó cheithre ealaíontóirí Gaeltachta agus iad ag freagairt do shaothar ó trí bhailiúchán Náisiúnta- An Gailearaí Náisiúnta, Cartlann Náisiúnta Griangrafadóireachta agus Gailearaí an Hugh Lane.

'FísFeis' is an artist led project of lens mediated works by four Gaeltacht based artists based on artworks from three National collections – the National Gallery, the National Photographic Archive and the Hugh Lane Gallery. The newly created works will be projected in and outside venues throughout the capital and the Gaeltacht regions.

Along with Duggan, other participating artists are dancer Eoin MacDonncha, singer Doimnic Mac Giolla Bhríde and visual artist, Bláithín Mac Donnell all of whose work will be filmed in diverse Gaeltacht landscapes by photographer Siobhán Dempsey.


Beidh an saothar nua ó na healaíontóirí á dteilgean taobh amuigh agus taobh istigh ionaid éagsúla ar fud an príomhchathair agus sa Ghaeltacht, Dé hAoine 20 Meán Fómhair. Is iad an damhsóir Eoin MacDonncha, an amhránaí Doimnic Mac Giolla Bhríde agus an fís-ealaíontóir Bláithín Mac Donnell ealaíontóirí an togra i gcuideachta Andew Duggan, saothar gach duine acu á dtaifead i láthair éagsúla Gaeltachta ag an ngriangrafadóir Siobhán Dempsey.

Initiated by Andrew Duggan at Courthouse Studios, FísFeis is an artist-led project developed and produced with Tomás Hardiman for Parzival Productions in collaboration with Ealain na Gaeltachta, Dublin City Council and Temple Bar Cultural Trust. Físfeis draws connections between National Institutions as 'keepers' of works with a 'Gaeltacht' topography.


Toibreacha Beannaithe Chorca Dhuibhne

Towards the end of 2011, a group of photo enthusiasts came together. Each with their own history; but all with the same purpose, to explore the places and the people who carry the traditions and stories of the holy wells.

Along the way, they met, among others, a poet, a historian, a mother of seven and a Monseigneur. This is their journey. Through time, history, place and through its people, to seek out the source of the enigmatic tales and traditions of Corca Dhuibhne's Holy Wells. For one night, come and share in their experiences in photographs, interviews, manuscripts and maps and become part of the journey.


Join us at An Lab from 5.00pm on Culture Night 2013.

Tháinig grúpa griangrafadoirí le chéile le griangrafadoir, i dtreó deireadh na bliana 2011. Bhí a scéal féin ag gach éinne sa ghrúpa; bhíodar go léir ar aon intinn, scéalta agus traidisiún na Toibreacha Beannaithe a bhailiú ós na daoine a thugann cuairt ar na toibreacha seo.

Ar an turas seo bhuail an ghrúpa le file, stairaí, máthair le seachtar cloinne, Monseigneur, feirmeoirí , seandálaí agus daoine nách iad. Seo scéal an ghrúpa, ag taisteal bothairín na smaointe, ag cuardach ábhair anseo agus is ansúd, bainteach le Toibreacha Beannaithe Corca Dhuibhne.

Beidh an seód luachmhar seo, idir griangrafanna, agallaimh, foinsi lámhscribhinní, léarscáil agus fís le fiscint aon oiche amhain – Oiche Culthura 2013, ar a 5.00. Buail isteach An Lab.

26.09.13: 8pm The Zingle Zingers

learáidi

"And of these fancys whole volumes are left, scarce ever to be made use of, but either in the ayre for kites or in the fire for singing pullets." Siad na "Fancys" lena ndéanainn an t-áirsitheoir Roger North tagairt thuas ná fantaisí grúpaí bíol, ceol a bhí an-tóir air i Sasana le linn an 17ú céad suas don mbliain 1660 nuair a thánig Searlas II i réim is gur thit an grúpa bíol as faisean go tobann.
'Sé ceol an tréimhse 'neamhfhaiseanta' seo ag an ngrúpa bíol a iniúchtar sa cheolchoirm seo, le formhór an cheoil a chasfar scríofa timpeall na bliana 1660 nó go gairid ina dhiaidh san, le bearna as san suas go 1680, an bhliain a chum Henry Purcell iomlán a 15 Fantaisí agus In Nomineanna don mbíol. Ní fhoilsíodh riamh iad agus tá gach seans nár chasadh iad riamh leis an gcóiriú a bhí i gceist ag Purcell le linn a bheo, ach tá déine inste is mothaithe agus beocht coir a fhágann gur conclúid doimhin, corraitheach iad ar ré an ghrúpa bíol i Sasana.
Chum Purcell a chuid fantaisí fé anáil Matthew Locke, cara de chuid mhuintir Purcell go mbeidh roinnt dá shaothair á seinnt le linn na ceolchoirme leis. Bhain an dá chumadóir feidhm as sraith 'poinntí' nó míreanna ceoil mar a bhí le fáil i bhfantaisí bíol níos luaithe, ach in ionad iad a cheangal in iomlán aontaithe gan uaim mar a bheadh déanta ag cumadóirí a thánaig rompu, mhéadaíodar an codarsnacht idir gach smaoineamh, ag déanamh shraith rann féin-chuimsitheach le codarsnacht eatarthu ó thaobh threoracha luais dhe. Beidh saothair Christopher Simpson, áta luaite mar mháistir chumadóireacht 'scarúna' don mbíol, le clos mar chuid den cheolchoirm leis.
Thosnaigh Sarah Grosser amach ag seimint an bhíl agus í ocht mbliain d'aois fé theagasc a hathair a chasann an uirlis chéanna, ach dhírigh sí ar an dordveidhil go dtí go raibh sí siar amach sna déaga, uair a bheir fuaim an bhíl á seimint mar ghrúpa greim cluaise uirthi. Chaith sí tréimhsí ag staidéar fé Charles Medlam ag Ollscoil Mhanchain, Jaap ter Linden ag Ardscoil Ceoil Rotterdam agus le Jordi Savall ag Schola Cantorum Basiliensis ar bhonn seachtrach. Bhí sí ina ball fad-téarmach den Rose Consort agus de Sonnerie, agus tá seinnte aici le London Baroque, Ceolfhoireann Barócach na hÉireann, Fretwork, Charivari Agreable agus an Dowland Consort. Bhog sí go hIarthar Chorcaí sa bhliain 2001.
Thosnaigh Lucy Robinson amach ag seinnt an bíl agus í ina déagóir fé theagasc Andrew Robinson, duine de cheannródaithe an luath-cheoil in Éireann. Seineann sí go rialta i dteannta Bíl Átha Cliath, Seanma, Grúpa Ceoluirlisí Naomh Sepulchre agus a thuilleadh buíonta eile nach iad, chomh maith le bheith ina fíodóir agus ina ealaíontóir.
Thosnaigh Mark Wilkes amach ag seinnt an dordveidhle nuair a bhí sé seacht mbliain d'aois, sara chuir sé tús lena staidéar ar an mbíol agus é ina dhéagóir fé theagasc Andrew Robinson, uncail Malachy agus Lucy. Níos déanaí dhéan sé staidéar fé roinnt oidí bíol, José Vazquez i Wien agus Reiko Ichise i Londain san áireamh. Dhéan sé staidéar sa cheoleolaíocht i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus ina dhiaidh san i dteicneolaíocht ceoil agus taifeadadh fuaime in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Chaith sé blianta fada ag obair mar cheoltóir dordveidhle agus bíl le ensemble éagsúla, Baróc Theampaill Chríost agus Bíl Átha Cliath ina measc, sara chuaigh sé ar strae iomlán ón gconair san le bheith ina innealtóir bog-earraí.
Is ceoltóir aireagail díográiseach é Malachy Robinson atá ina phríomh-sheinnteoir olldoird le Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann ó 1995 amach. Ba bhall bunaidh é de Cheolfhoireann Barócach na hÉireann agus des na grúpaí aireagaile Trio Quattro, Armoniosa agus na Gregory Walkers. Tá curtha síos san Irish Times go léiríonn a chuid sheimint dordbhíl "deaslámhacht liriceach suntasach". /p>

The Zingle Zingers "And of these fancys whole volumes are left, scarce ever to be made use of, but either in the ayre for kites or in the fire for singing pullets." The "Fancys" to which the antiquarian Roger North refers above are viol consort fantazias, very popular in England during the 17th century up until 1660 when Charles II became king and the viol consort abruptly fell out of fashion.
It is this 'unfashionable' period for the viol consort that is explored in the concert and most of the music which will be played was written around the year 1660 or shortly thereafter, with a gap until 1880, the year Henry Purcell wrote wrote all 15 of his Fantazias and In Nomines for viols. They were never published and were probably never played in their intended instrumentation during Purcell's lifetime, but they have an intensity of expression and a liveliness of gesture that make them a profound and exciting conclusion to the age of the English viol consort.
Purcell's fantazias were influenced by those of Matthew Locke, a friend of the Purcell family whose work is also included in the concert programme. Both composers use a series of 'points' or musical phrases as used in earlier viol fantazias, but instead of joining them into a seamless whole as earlier composers would have done, they exaggerate the contrast between each idea, making a series of self-contained sections marked by contrasting tempo directions. Also featured on the programme will be the work of Christopher Simpson, considered the master of 'division' writing for the viol.
Performers: Sarah Grosser – treble viol, Lucy Robinson – tenor viol, Mark Wilkes – bass viol, Malachy Robinson – great bass viol.
Sarah Grosser first played the viol as an eight year old encouraged by her viol-playing father, but concentrated on the cello until her late teens when she developed a love of the sound of viols played in consort. She studied under Charles Medlam at Manchester University, Jaap ter Linden at Rotterdam Conservatory and externally with Jordi Savall at the Schola Cantorum Basiliensis. She was a long-term member of the Rose Consort and of Sonnerie, having also played with London Baroque, Irish Baroque Orchestra, Fretwork, Charivari Agreable and the Dowland Consort. She moved to West Cork in 2001.
Lucy Robinson started the viol as a teenager, studying with Andrew Robinson, one of the pioneers of the early music scene in Ireland. Regularly performing with Dublin Viols, Seanma, The Consort of St Sepulchre and many others, she is also a weaver and an artist.
Mark Wilkes studied 'cello from the age of 7 and started playing the viol as a teenager, studying with Andrew Robinson, Malachy and Lucy's uncle. He later studied with a number of viol teachers including José Vázquéz in Vienna and Reiko Ichise in London. He studied musicology in UCD and later music technology and sound recording at Queen's University, Belfast. He worked professionally as a cellist and viol player for many years, with ensembles including Christ Church Baroque and Dublin Viols before suddenly veering off track and becoming a software engineer.
Malachy Robinson is a dedicated chamber musician and principal double-bassist with the Irish Chamber Orchestra since 1995. He was a founder member of the Irish Baroque Orchestra and of chamber groups Trio Quattro, Armoniosa and the Gregory Walkers. His violone playing has been described in the Irish Times as demonstrating "a remarkable lyrical dexterity".

More Information: 087-8546572 .

Léaráidí: An Illustration Exhibition le Dómhnal Ó Bric in An Lab, Dingle, Mon to Fri 9 – 5pm

learáidi

Seo taispeántas a thugann léargas dúinn ar conas a chuirtear leabhar maisithe le chéile – ón bhfocal scríofa go dtín mbreacaireacht, ón ngarbh-léaráid go dtín íomhá chríochnaithe, ó cheann go peann agus ó pháipéar go ríomhaire; isteach go dtín gclódóir agus amach ós comhair an tsaoil mhóir.

This exhibition gives an insight into how an illustrated book is put together – from the written word to the doodled sketch, from the thumbnail to the finished article, from pen to paper to computer; into the printer and out onto the bookshelf to be perused by the populace…and to live happily ever after…

More Information: 087-8546572 .

29.08.12 20.00h Ceol Claisceach leis an Cathairéad Carducci

Carducci Quartet Music Network tour

Ceol claisiceach den chéad scoth/ Exceptional classical music. Aithnítear an Cathairéad Carducci mar cheann dos na téadchathairéid is rathúla an lae inniu, le thart ar 90 ceolchoirm léirithe acu ar fud an domhain go bliaintúil. Agus comórtaisí idirnáisiúnta buaite acu, áiríodh iad ag ionaid agus ag féiltí éagsúla domhanda mór le rá. Le cáil mhór bainte amach acu óna léirmínithe ar an stór nua-aimseartha, is minic a n-iarrtar ar Chathairéad Carducci saothair nua a phríomhleiriú agus tá léirmheas criticiúil bainte amach acu as taifid faoin a lipéad féin, 'Carducci Classics', agus iad anmnithe do Ghradam an Chumainn Fiolarmónach Ríoga 2011. Is rí-thábhachtach obair oideachasúil don gcathairéad agus is minic a chomhoibríonn siad le CAVATINA ag soláthair ceardlann scoile agus ceolchoirmeacha teaghlaigh. Eagraíonn an cathairéad cúrsaí ceol aireagail do cheoltóirí óga sa Bhreatain, sa Fhrainc agus in Éirinn agus iad go minic i mbun cóitseála ar Dheireadh Seachtain Téadchathairéid Náisiúnta na nÓg.
Clár:
Felix Mendelssohn Bartholdy - Téadchathairéad Uimh. 6 in f-mion, Op. 80
Donnacha Dennehy - Pushpulling
Philip Glass - Téadchathairéad Uimh.3 "Mishima"
Ludwig van Beethoven - Téadchathairéad Uimh. 15 in a-mion, Op. 1321

The Carducci Quartet is recognised as one of today's most successful string quartets, performing over 90 concerts worldwide each year. Winners of international competitions, the Anglo-Irish quartet have appeared at a host of prestigious venues and festivals worldwide. Highly celebrated for their interpretations of contemporary repertoire, the Carducci Quartet is regularly invited to premiere new works and has received wide critical acclaim for recordings on their own record label 'Carducci Classics' and were nominated for a 2011 Royal Philharmonic Society Award. Educational work remains important to the quartet and they often work in conjunction with CAVATINA giving school workshops and family concerts. The quartet also runs chamber music courses for young musicians in the UK, France and Ireland and regularly coach on the National Youth String Quartet Weekend.
Programme:
Felix Mendelssohn Bartholdy - String Quartet No. 6 in f minor, Op. 80
Donnacha Dennehy - Pushpulling
Philip Glass - String Quartet No.3 "Mishima"
Ludwig van Beethoven - String Quartet No. 15 in a minor, Op. 1321

An Lab Theatre and Arts Centre in John St./The Mall, Dingle. Tickets available from 087-8546572, ainemoy@eircom.net €15/€12

More Information: 087-8546572 .

29.08.2013 1- 2 pm Lón Anama/ Soul Food le Bernie Ní Mhuircheartaigh agus Gerry O'Beirne

Traditional music and Song lunchtime

Beidh an t-amhránaí agus ceoltóir traidisiúnta Bernie Ní Mhuircheartaigh le clos sa Lab ar an Déardaoin seo chugainn 11ú Iúil. Ina teannta beidh Gerry O'Beirne, cumadóir, ceoltóir agus amhránaí . Beidh tae agus caifé ar fáil saor in aisce. Is féidir lón a thabhairt leat agus é a ithe laistigh nó lasmuigh má bhíonn an lá go deas. Beidh taispeántas de íomhánna leis an ealaíontóir Domhnal Ó Bric le feiscint chomh maith. Ticéidí €5/€3

A great opportunity to hear renowned singer-songwriter Gerry O'Beirne in An Lab next Thursday at 1pm in the company of local traditional singer and musician Bernie Ní Mhuircheartaigh. Bring along a 'brown bag' lunch and enjoy free tea and coffee and the best of music in the bright, pleasant Gallery at An Lab Theatre and Arts Centre in the Old CBS Monastery in John St./The Mall in Dingle There will also be an exhibition of images by well known artist and illustration Domhnal Ó Bric. Tickets at door €5/€3 Buíochas le Fáilte Éireann agus Údarás na Gaeltachta.

22.08.2013 1- 2 pm Lón Anama/ Soul Food le Breanndán agus Bréanainn Begley

Traditional music and Song lunchtime

Duine de mhór-cheoltóirí Chorca Dhuibhne isea Breanndán Begley agus beidh deis éisteacht leis ag canadh agus ag seinnt ar a bhosca in An Lab i dteannta a mhac Bréanainn Ticéidí €5/€3

Breanndán Begley and his son Bréanainn come from a long line of musicians/singers from the west Kerry Gaeltacht and in this performance we will experience two generations in action with the tradition passed on to the next generation of young Begleys.
Tickets at door €5/€3 Buíochas le Fáilte Éireann agus Údarás na Gaeltachta.

17.08.12 13.00h Scéalaíocht ag am Lón/ Storytelling for Lunch

Diarmuid de Faoite

Scéalaíocht den Scoth/ Superb Storytelling le Diarmuid de Faoite

Drámaíocht, fuinneamh agus craic ón aisteoir clúiteach seo go bhfuil go leor duaiseanna bainte amach aige dá chuid oibre ar stáitse agus ar scáileán.

A performance full of energy and fun for all the family from this well-known, multi award-winning actor.

Diarmuid de Faoite
Aisteoir, scríobhnóir agus stiúrthóir é Diarmuid, agus é ina mhúinteoir drámaíochta freisin ag gach leibhéal oideachais agus san airneál proifisiúnta le fiche bliain anuas.
Tá aithne ar óna chuid rólanna scáileáin mar Phádraic Ó Conaire, mar Jack i Ros na Rún, mar Cathal i Corp agus Anam, chomh maith lena rólanna stáitse mar Fr. Flynn i Doubt, Edward i Someone Who'll Watch Over Me, James agus Brendan sa Lieutenant of Inishmore agus Jack sa Weir.Tá dráma stáitse, dráma raidio agus clár faisnéise drámaíochta scríofa ag Diarmuid faoin údar Pádraic Ó Conaire. Scríobh sé na gearrscéalta Bealtaine agus Na Cruthaitheoirí don Irish Times agus BBC NI agus an dráma Une Histoire d'Amour do TG4.
D'eagraigh Diarmuid an leabhar Rogha Scéalta do Chló Iar Chonnacht agus, i láthair na huaire, tá sé ag aistriú Scothscéalta le Pádraic Ó Conaire go Béarla. Bíonn Diarmuid ag múineadh scileanna amharclainne ar an M.A. Drámateiripe, NUIM agus ar an Árd-Dioplóma sa Drámaíocht, NUIG. Tá na gradaim seo a leanas buaite ag Diarmuid:
An t-Aisteoir is Fearr do Chorp agus Anam, Gradaim na Meán, an t-Oireachtas, 2011;An Scannán Faisnéise is Fearr, do Phádraic Ó Conaire, le Johnny White, ag Féile na Meán Ceilteach, 2008; Ainmnithe don Aisteor is Fearr ag IFTA 2012.

Diarmuid de Faoite is a multi award-winning actor, writer and director who has also taught drama at every level of the education system as well as the professional sector.His best known screen roles are Pádraic Ó Conaire, Jack in Ros na Rún and Cathal in Corp agus Anam and on stage Fr. Flynn in Doubt, Edward in Someone Who'll Watch Over Me, James and Brendan in Lieutenant of Inishmore and Jack sa Weir. He has written stage and radio plays as well as a TV Documentary about the author Pádraic Ó Conaire. Among his many awards are: Best Actor for Corp agus Anam and a nomination for Best Actor at IFTA 2012. He teaches drama skills ar an MA in Dramatherapy in NUIM and on the Higher Diploma in Drama in NUIG

15.08.2013 13.00h Lón Anama/ Soul Food

Traditional music and Song lunchtime

Beidh an file agus amhránaí Louis Mulcahy, go bhfuil cáil bainte amach aige dá chuid oibre ag léamh agus ag amhránaíocht. Ina theannta beidh Stephanie Holstead. Beidh tae agus caifé ar fáil saor in aisce. Is féidir lón a thabhairt leat agus é a ithe laistigh nó lasmuigh má bhíonn an lá go deas.
Ticéidí €5/€3

A great opportunity to hear renowned potter, poet and singer Louis Mulcahy in An Lab in the company of Stephanie Holstead. Bring along a 'brown bag' lunch and enjoy free tea and coffee and the best of music in the bright, pleasant Gallery or under the ancient apple trees in the Monastery Garden at An Lab Theatre and Arts Centre in John St./The Mall, Dingle. Tickets at door €5/€3

Lunch Time Interlude. More Information: 087-8546572 .

08.08.2013 13.00h Lón Anama/ Soul Food Peadar Ó hUallaigh agus Eoin Duignan

Traditional music and Song lunchtime

Rugadh agus tógadh Peadar i gCluain Meala. Tá na blianta fada tugtha aige ag gabháilt do cheol ar an Mór-Roinn leis na Géanna Fiáine, agus le tríocha bliain anuas tá sé aige baile thiar i gCorca Dhuibhne. "Thuigeas go raibh rud éigin nua agus faoi leith á dhortadh amach ag Peadar i bhfoirm filíochta. Sa leabhar (Tír Tairngire) tugtar ar thuras inmheánach sinn... Is eiseamláir iontach é don 'oilithreacht faoi m'anam' go mbíodh Seán Ó Ríordáin ag trácht air." (Nuala Ní Dhomhnaill) D'fhoilsigh Coiscéim Soilse an Chroí anuraidh.

Eoin Duignan is a gifted musician and composer and has lived in Dingle since 1979. His enchanting and uplifting melodies have touched the hearts of listeners, both young and old, down through the years. The casual listener will be drawn as if by magic to the music's inner core; entranced not only by the shapes and turns of melody but also well-spring of emotions that the pieces portray. Eoin has developed his own distinctive musical style, that is original in a traditional mode. It ranges from the haunting slow airs to the lively percussive reels and jigs which have enchanted audiences worldwide and set them dancing wherever he has played. He is a renowned uilleann piper and low whistle player influenced at an early age by the master pipers Seamus Ennis and Leo Rowsome.
Ticéidí €5/€3

Dún Laoghaire Poetry Festival judged Peadar's Tír Tairngire to be the best first collection published in English or Irish by an Irish writer in 2009. He was also awarded a prize at Strokestown Festival. "Tír Tairngire...marks the arrival of a singular talent tackling big ideas – nature, time, space, ritual, myth, folklore and dinnseanchas." (Poetry Ireland Review) Sólás, from his 2nd collection Soilse an Chroí, won the Irish language poetry prize at Listowel Writers' Week.

Bring along a 'brown bag' lunch and enjoy free tea and coffee and the best of music in the bright, pleasant Gallery or under the ancient apple trees in the Monastery Garden at An Lab Theatre and Arts Centre in John St./The Mall, Dingle. Tickets at door €5/€3

Lunch Time Interlude. More Information: 087-8546572 .

Lón Anama/ Soul Food

Traditional music and Song lunchtime

Beidh an file Bríd Ní Mhóráin, go bhfuil cáil bainte amach aici dá cuid oibre ag léamh in AnLab ar an Déardaoin seo chugainn 1 Lúnasa. Ina teannta beidh Máire Breathnach, veidhleadóir agus cumadóir cheoil den scoth. Beidh tae agus caifé ar fáil saor in aisce. Is féidir lón a thabhairt leat agus é a ithe laistigh nó lasmuigh má bhíonn an lá go deas.
Ticéidí €5/€3

A great opportunity to hear renowned poet Bríd Ní Mhóráin in An Lab next Thursday August 1st at 1pm in the company of the wonderful fiddler and composer Máire Breathnach. Bring along a 'brown bag' lunch and enjoy free tea and coffee and the best of music in the bright, pleasant Gallery or under the ancient apple trees in the Monastery Garden at An Lab Theatre and Arts Centre in John St./The Mall, Dingle. Tickets at door €5/€3

Lunch Time Interlude. More Information: 087-8546572 .

27.07.2013 20.00h Oíche Rince agus ceol Beo

Cuan Counselling Benefit night

Beidh oíche rince agus ceol ar mhaithe le Cuan counselling ar siúil sa Lab. Rince Gaelach le Dave Geaney, Rince Salsa, Belly Dancing. Failte roimh tabhartais.

A night of music and dance in aid of Cuan Counselling, Irishdancing with Dave Geaney, Salsa Dancing, Argentinian Tango, Belly Dancing. Donations Welcome

Lón Anama/ Soul Food

Traditional music and Song lunchtime

Beidh an t-amhránaí agus ceoltóir traidisiúnta Bernie Ní Mhuircheartaigh le clos sa Lab ar an Déardaoin seo chugainn 11ú Iúil. Ina teannta beidh Gerry O'Beirne, cumadóir, ceoltóir agus amhránaí . Beidh tae agus caifé ar fáil saor in aisce. Is féidir lón a thabhairt leat agus é a ithe laistigh nó lasmuigh má bhíonn an lá go deas. Beidh taispeántas de íomhánna leis an ealaíontóir Domhnal Ó Bric le feiscint chomh maith. Ticéidí €5/€3

A great opportunity to hear renowned singer-songwriter Gerry O'Beirne in An Lab next Thursday at 1pm in the company of local traditional singer and musician Bernie Ní Mhuircheartaigh. Bring along a 'brown bag' lunch and enjoy free tea and coffee and the best of music in the bright, pleasant Gallery at An Lab Theatre and Arts Centre in the Old CBS Monastery in John St./The Mall in Dingle There will also be an exhibition of images by well known artist and illustration Domhnal Ó Bric. Tickets at door €5/€3 Buíochas le Fáilte Éireann agus Údarás na Gaeltachta.

Satharn 13.07.13 ag 11am - 12 meánlae: Tionól na nÓg. Filíochtagus ceol le Eibhlín & Eoin Uí Iarlaithe €5/€3

Eilbhlin Ui Iarlaithe

Ag 12 nóin ar an Satharn seo chugainn, 13ú Iúil léifidh an file Eibhlín Uí Iarlaithe dánta óna dhá bhailiúcháin filíochta do dhaoine óga in An Lab, Amharclann agus Ionad Ealaíne na Gaeilge i Sr. Eoin/An Meal sa Daingean. Beidh a mac Eoin, veidhleadóir den scoth, ag seinnt cúpla port ann chomh maith. Le feiscint beidh léaráidí agus íomhánna ón ealaíontóir Domhnal Ó Bric. Soláistí saor in asice. Ticéidí €5/€3. Buíochas le Fáilte Éireann agus Údarás na Gaeltachta.

At 12 noon next Saturday July 13th, local poet Eibhlín Uí Iarlaithe will read from her two collections of poetry for children at An Lab Theatre and Arts Centre in the Old CBS Monastery building off John St. and overlooking The Mall in Dingle Her sonEoin, an accomplished fiddler, will play some tunes. There will be an accompanying exhibition of images by well known local artist and illustrator Domhnal Ó Bric. Refreshments will be provided and a very enjoyable hour guaranteed for children of all ages. Ticéidí €5/€3

23.06.2013 - 8 pm Tunes from the Goodman Manuscripts: le Mick O'Brien, Emer Mayock agus Aoife Ní Bhriain

Emer Mayock Mick O Brien Aoife Ni Bhriain

Tagann Mick O'Brien (piobaí uilleann/fliúit/feadóg), Emer Mayock (fliúit/feadóg) agus Aoife Ní Bhriain (fidil) go dtí An Lab chun seoladh a CD 'Tunes from the Goodman Manuscripts' a cheiliúradh le clár roghnaithe ós na bun-foinsí bailithe ag an gCanónach James Goodman i lár an 19ú aoise sa Mhumhan, a chúige dhúchais.

Tá na lámhscríbhinní caomhnaithe ag Leabharlann Choláiste na Tríonóide ó chailleadh é. Tugann siad léargas faoi leith dúinn i bhforbairt cheol traidisiúnta na hÉireann. Tá tábhacht faoi leith ag baint leo mar caomhnaíonn siad cuid mhaith de cheol traidisiúnta deiscirt na hÉireann mar a chanadh agus mar a seinneadh é sna blianta sar ar scriosadh an cultúr traidisiúnta ann de dheasca An Ghorta Mhóir sa naoú aois déag.

Rugadh agus tógadh Goodman i mBaile Aimín lasmuigh den Daingean agus cuireann san go mór le spéis na hócaide in An Lab. Chuala sé mórán de cheoil na háite agus é ag fás suas i lár an naoú aoise déag agus cuid mhaith de sin ón bpíobaire áitiúil Tomás Ó Cinnéide.

Sa cheolchoirm seo deineann Mick, Emer agus Aoife a gcuid fhéin den gceol a roghnaíodar ós na láimhscribhinní le cur i láthair urnua spreagúla, idir leaganacha neamhchoitianta de phoirt a seinntear san lá atá inniu ann agus iad siúd nach bhfuil le fáil lasmuigh den mbailiúcháin.

Ceolchoirm: 8pm. Ticéidí:€10 087/8546572

Urraithe ag an gComhairle Ealaíon

Mick O'Brien (uilleann pipes/flute/whistle), Emer Mayock (flute/whistle) and Aoife Ní Bhriain (fiddle) come to An Lab to mark the release of their CD 'Tunes from the Goodman Manuscripts' with repertoire drawn from original sources collected by Canon James Goodmanin the mid 19th century in his native province of Munster.

The manuscripts, which since his death have been held in the Library of Trinity College, provide unique insights into the evolution of Irish traditional music and are of great significance as they preserve much of the traditional music of the south of Ireland as it was sung and played in the years before traditional culture there was devastated by the Great Famine of the 1840s.

A fact that has particular resonance for this performance in An Lab is that Goodman was born and reared in Ballyameen just outside Dingle and heard much music of the locality when growing up in the 1830s and 40s and then later from local piper Tom Kennedy.

In this concert, Mick, Emer and Aoife present an original and exciting interpretation of the music they have chosen from the manuscripts, ranging from unusual versions of tunes in the modern repertoire to those apparently unique to the collection.

Concert 8pm: Tickets 10 087-8546572

Funded by Arts Council Touring

16.06.2013 CÚIRT AN PHÍOBAIRE IN AN LAB, i gcuimhne Con Durham

Con Durham RIP

Déanfar ceiliúradh ar shaol an phíobaire Con Durham a fuair bás anuraidh agus a chaith furmhór a shaol i gCorca Dhuibhne ag ócáid speisialta, Cúirt an Phíobaire, in An Lab sa Daingean ar an 15ú Meitheamh. Ghlac mórán de shean-chairde agus compánaigh cheoil Con go fonnmhar le cuireadh le bheith páirteach a léiríonn an oiread chion is measa a bhí acu ar Chon.

Beidh ceolchoirm, seisiúin leanúnach ceoil, Cathaoir an Phíobaire, ceardlanna rince seite Shliabh Luachra, ceardlann ar an Píobaí Móra agus ceardlanna amhránaíocht ar an sean-nós mar chuid d'imeachtaí na hoíche. I measc na n-aíonna a bheidh páirteach beidh na píobairí Dave Hegarty (a thabharfaidh Máistir-rang píobaireachta), Eoin Duignan, Cillian Ó Briain, Mark Óg Lysaght agus Con Houlihan, Máistir Phíobaire ó Bhanna Píobaireachta Chuilinn, ceoltóirí is amhránaithe Maidhc Dainín Ó Sé, Muireann Nic Amhlaoibh, Lumiere, Liam Ó Maonlaí, Rónán Ó Snodaigh agus mórán eile ceoltóirí ó chian is ó chóngar.

Tá súil ag muintir Con agus An Lab go mbeidh an ócáid ann go bliantúil amach anseo agus go dtabharfaidh sé spreagadh agus oiliúint do phíobairí óga go háirithe anso i gCorca Dhuibhne.

Beidh gach éinne atá rannpháirteach ag tabhairt a gcuid ama go deonach. Raghaidh an teacht isteach go hOispís Chiarraí agus Cumann Ailse na hÉireann.

Ticéidí: €15 cuirtanphiobaire@gmail.com agus 0878546572. Ceardlanna 6pm. Ceolchoirm 8.30pm

An Lab will host a very special event on June 15th next to celebrate the life of the late piper Con Durham who passed away last year and who spent most of his life in West Kerry. A great many of Con's friends and musical companions will give generously of their time and talents to participate in this event, demonstrating the great affection and respect they had for Con.

The evening will include a concert, a rolling session, a Piper's Chair, a Sliabh Luachra set dancing workshop, sean-nós workshops and a War Pipe Workshop. Among the guests participating will be pipers Dave Hegarty (who will also offer a Master-class in piping), Eoin Duignan, Cillian Ó Briain Mark Óg Lysaght and Con Houlihan, Pipe Master of the Cullen Pipe Band.

The concert will be presented by Muireann Nic Amhlaoibh and will include Maidhc Dainín Ó Sé, Lumiere, Liam Ó Maonlaí and Rónán Ó Snodaigh.

Con's family and An Lab hope this will grow into an annual event and be a source of inspiration to young pipers as well as an opportunity for them to learn. It is also hoped that this event will assist the development of piping in general, especially here in Corca Dhuibhne, in keeping with the wishes and spirit of the gifted and generous Con.

All those participating are doing so voluntarily.

Proceeds will go to Kerry Hospice and to the Irish Cancer Society.Tickets €15 from cuirtanphiobaire@gmail.com or 0878546572.

Workshops 6pm. Concert 8.30pm

3/05/13 - 17.05.2013 Moments in Time. Taispeántas Péintéireachta/Painting Exhibition le Ruth Egan.

Ruth Egan Painting

Taispeántas péintéireachta a chuireann figiúirí i láthair atá gafa agus reoite i nóiméad ama, ag léiriú cumhacht an nóiméid agus fós, méid áirithe saoirse ó am a tharlaíonn arís agus arís eile ina saoil féin agus in iliomaid saolta eile.

An exhibition of paintings depicting figures captured and frozen in a moment of time; portraying the power of the moment and yet a degree of timelessness which is repeated again and again both in the subjects' own lives and in countless other lives.

3/05/13 - 17/05/2013 Concentrated Moments Taispeántais Grianghrafadóireachta

Louis Mulcahy Photograph

Taispeántas Griangrafadóireachta/Photographic Exhibition le Michael Kelly curtha i láthair ag Original Kerry.

Concentrated Moments – An nóiméad ina dtagann an déantóir agus an ábhar le chéile. Cruthaithe ag Michael Kelly agus curtha i láthair ag Original Kerry, gréasán do cheardaithe.

Concentrated Moments – When Maker and Materials Meet. Created by Michael Kelly and presented by Original Kerry – a network of craft makers.

11/12.05/2013 8pm Sath/Sat, Domh/Sun. PLÉASC,

Annog Drama Pleasc

Beidh PLÉASC dráma nua-scríte ag Brenda Ní Ruairc agus Micheál Ó Cinnéide le hAisteoirí AnnÓg ar stáitse in An Lab ar an Satharn agus an Domhnach seo chugainn, 11ú agus 12ú Bealtaine, faoi stiúir Mhichíl Uí Chinnéide.Tá idir ceol, rómánsaíocht agus greann sa scéal seo faoi ghrúpa déagóirí a thagann le chéile chun ullmhú le haghaidh an Battle of the Bands.

Cloisfear cuid den cheoil a chumadh ag na daoine óga féin le linn do Rónán Ó Snodaigh a bheith ag obair leo mar Chumadóir Cónaithe faoi Scéim na nEalaíon le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta. Tosnóidh an drama ag 8pm.

Táille dorais €8/€5. Fón 0878546572

PLÉASC – a new play devised and written by Brenda Ní Ruairc and Micheál Ó Cinnéide with members of AnnÓg Youth Theatre Company takes to the stage in An Lab next Saturday and Sunday, May 11/12 under the direction of Micheál Ó Cinneide.

The play, which revolves around a group of young musicians who are practising to take part in the Battle of the Bands is a lively mix of music, romance and humour.

It includes some music composed by the young people themselves, inspired by Rónán Ó Snodaigh during his recent residency at An Lab under a scheme supported by Ealaín na Gaeltachta.

The play starts at 8pm. Tickets €8/€5. Phone: 0878546572

3/5/13 @ 3i.n. – 5 i.n. Ceardlann Cheoil (Workshop) le This is How We Fly.

An Lab

Ceardlann Cheoil (Workshop) le This is How We Fly. Do cheoltóirí ó 16 bl. ar aghaidh. Do dhaoine go bhfuil suim acu snas a chur ar a gcuid ceoil. Costas €10

3/5/13 @ 4i.n. Scéalaíocht le Diarmuid de Faoite

An Lab

Sean scéalta ar an nua nós le Diarmuid de Faoite tré mheán na Gaeilge. Seacht scéal/Seven Sagas is traditional storytelling with a physical twist, an imaginative rush and lots of hilarious, present day referencing.
3/05/13 @ 4pm Umha Aois (Oscailt Oifigiúil) Ar siúl ar feadh na féile. Continues throughout the Festival.

An Lab

Taispeántas oibriú miotal traidisiúnta le gaibhne geala, copair agus dubha, agus le léiriú shaothair stáin ó thincéar oidhreachta Tom McDonnell. Oibreoidh Umha Aois mar ghrúpa chun pota mór a chruthú agus, é déanta, chun béile mór a ullmhú ar thine oscailte ag druidim le deireadh na Féile.

Demonstration of traditional metal working techniques, including tinsmithing, blacksmithing and copperworking. Participants will include traditional travelling tinsmith Tom McDonnell. Umha Aois will work as a group to create a great cauldron, and upon its completion, prepare a great meal over an open fire towards the end of the festival.4/05/13 @ 3.30pm Fear Feasa Mhaigh Géagach (The Man from Moogaga) Seó nua dhá-theangach ó Aindrias de Staic, aisteoir agus ceoltóir.

An Lab

Fear Feasa Mhaigh Géagach (The Man from Moogaga) Seó nua dhá-theangach ó Aindrias de Staic, aisteoir agus ceoltóir. Tá níos mó ná slí amhain ann chun cluiche peile a bhuachaint! Léiritear tabhacht an cheoil dúinn sa seó spreagúil seo ó Aindrias. Chonacamar é in An Lab i rith na bliana i bpáirt Eoin Baiste sa drama Salome le Splodar. Bhain sé clú amach dá sheo aon-fhir eile 'Around the World on Eighty Quid' agus faoi láthair tá sé le feiscint ar TG4 mar mholtóir ar Scór Encore.

There's more than one way to win a football match! This new show from talented actor and musician Aindrias de Staic, who won acclaim with 'Around the World on Eighty Quid', demonstrates the magical power of music.

4/05/13 @ 5i.n. Amharclann 24 Uair

An Lab
(Aisteoirí agus scríbhneoirí ag bualadh le chéile in An Lab Dé hAoine an 3/05/13 ag 5i.n.)

Le linn Feile na Bealtaine 2013, cuirfear 24 uair a chloig ar leataobh ar son na hamharclainne. Cad 'na thaobh? Dráma agus dúshlán a bheidh i ndán dúinn. Tiocfaidh aisteoirí, stiúrthóirí, scríbhneoirí le chéile um thráthnóna. Cumfar téama agus tabharfaidh gach aisteoir frapa leo a úsáidfear sa scriopta. Rachaidh na scríbhneoirí abhaile chun dráma a scríobh 's caifé 's tuilleadh caifé a ól. Luath an chéad mhaidin eile, déanfar cóipeanna don dráma nua, rachaidh na haisteoirí agus na stiúrthóirí le chéile chun an dráma a stiúradh, na línte a fhoghlaim. Cuardófar frapa, seiteanna agus smidiú. An tráthnóna sin, cuirfear an drama ar siúl, beo, le lucht féachana!

20.04.2013 @ 8 i.n. Tairseach an Rí / The King's Threshold

An Tairseach

Beidh mic léinn an Ard-Dioplóma sa Drámaíocht ag léiriú an leagan Gaeilge de dhráma Yeats "Tairseach an Rí" ("The King's Threshold") in An Lab sa Daingean ar an Satharn an 20 Aibreán. Tá an dráma seo bunaithe ar eachtra a tharla idir rí agus file i ré na mBard. Ní raibh an rí sásta géilleadh do dhlíthe traidisiúnta na mBard agus mhaslaigh sé an file. De bharr na héagóra seo, shocraigh an file go rachadh sé ar stailc ocrais, agus an baol ann go bhfaigheadh sé bás ar son na cúise. Dráma polaitiúil faoi chumhacht agus faoi éigeandáil stáit atá sa dráma seo agus cuireann sé eachtraí polaitiúla nua-aimseartha i gcuimhne dúinn.

Is é Diarmuid de Faoite léiritheoir an dráma, agus meascann an stáitsiú íomhánna stairiúla ré na mBard le seit agus cultacha nua-aimseartha. Bíonn an stáitsiú ag plé, ní hamháin le deireadh ré na bhfilí, ach le polaitíocht, le cumhacht, le stailceanna ocrais na bPoblachtach sa gcéad seo caite agus leis an bhfulaingt a bhaineann le cúlú eacnamaíochta an lae inniu.

Ba é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a rinne coimisiúnú ar an leagan Gaeilge den dráma agus ba é Gabriel Rosenstock a d'aistrigh é. Is é seo an chéad uair ag an leagan Gaeilge a bheith ag dul ar stáitse agus is mór an onóir do mhic léinn an Acadaimh an saothar iontach seo a chur os comhair an phobail.

Beidh an dráma ar siúl ar an Satharn, 20 Aibreán ag 8.00 i.n. in An Lab sa Daingean. Leanann sé ar feadh uair is ceathrú agus beidh tae, caifé agus deis bualadh leis na haisteoirí ina dhiaidh.


Ticéidí: €5 ó Áine ag 087/8546572 nó ag an doras


Tuilleadh Eolais: Diarmuid de Faoite 0868139289; ddefaoite3@gmail.com

Sat. April 20th , 8pm in An Lab, Dingle: Táirseach an Rí - Irish Translation of Yeats's play performed by the Ard-Dioplóma sa Drámaíocht Students from Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, directed by Diarmuid de Faoite. Adm. €5 (Ph. 0878546572)

The Ard-Dioplóma sa Drámaíocht students from the Acadamh will be performing an Irish language translation of Yeats's play "The King's Threshold" ("Tairseach an Rí") in An Lab, Dingle on Saturday, April 20th. This play is set in Bardic times, and tells the story of a king who insulted a poet thus going against established Bardic customs. In line with these customs, the poet decides to go on hunger strike. Not only does the play discuss Bardic times but is symbolic of many political conflicts and situations and the story it tells is also relevant to contemporary society.

"Tairseach an Rí" is directed by iarmuid de Faoite, and his staging of the play emphasises this relevance to contemporary times: the costumes, the set and the soundtrack to the play mix the old and the new, making references to Bardic times as well as to a more modern Ireland. It is a contemporary story of politics and power, reminiscent of the Republican hunger strikes of the 1980s, and also relates to the sufferings of the current recession.

The Irish translation of "The King's Threshold" was commissioned by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, and it is the work of writer and translator Gabriel Rosenstock. This will be the first public performance in Irish of this play and it is a great honour for the students from the Acadamh to present such a poetic work.

"Tairseach an Rí", will be performed in An Lab in Dingle on Saturday April 20th at 8 pm. The play lasts approximately an hour and a quarter and the cast would be delighted to meet the audience over a cup of tea and coffee afterwards.


Tickets: €5 (from Áine @ 087 8546572 or at the door)


For more information: Diarmuid de Faoite 0868139289; ddefaoite3@gmail.com

22.03.2013 @ 8.00 i.n. Breanndán Ó Beaglaoich agus Laoise Kelly

An Lab
An Aoine 22 Márta 2013, Ceolchoirm le Breanndán Ó Beaglaoich agus Laoise Kelly. Ticeidí 10.

Breanndán Ó Beaglaíoch An duine is óige de naonúr ó chlann cháiliúil cheolmhar, tá Breanndán saite in amhránaíocht agus i gceol Iarthar Chiarraí ó aois an-óg. Bíonn sé ag seinnt na laethanta seo leis an gcéad glún eile dá chlann, a leanaí fhéin, Bréanainn ar ghiotár, Cormac ar choncertina, Conchúbhair ar an mbosca agus Cliodhna ar veidhlín agus ag rince ar an sean-nós.

Trí album solo den scoth aige, chomh maith le mórán taifead leis na grúpaí Boys of the Lough agus Beginish. Tá na Stáit Aontaithe siúlta aige le Boys of the Lough agus é ina aoidh go minic ar an chlár raidió de chuid Garrison Keillor 'A Prairie Home Companion'. Bíonn sé ag obair chomh maith le TG4 ag déanamh taighde agus ag cur cláir i láthair. Is bunaitheoir agus eagraí é leis de Scoil Cheoil an Earraigh a bhíonn ar siúl i gCiarraí Thiar gach Feabhra www.scoilcheoil.com

Born into the famous musical family, the youngest of nine children, Brendan soaked up the music and song of West Kerry from an early age. Slides, polkas, songs and slow airs all run through his veins. He now carries on the tradition of his home place while playing with the next generation of Begley's, namely his children Bréanainn on Guitar, Cormac on concertina, Conchúbhair on accordion and Cliodhna on fiddle and sean-nós dancing.

He has three acclaimed solo albums to his name, as well as numerous recordings with the groups Boys of the Lough and Beginish. With the Boys of the Lough, he has toured extensively throughout the United States, and has been featured repeatedly on the Garrison Keillor radio program "A Prairie Home Companion". He also does work with TG4 researching and presenting programmes and also is involved in the organising of Scoil Cheoil an Earraigh which is held in west Kerry each February. www.scoilcheoil.com


Laoise Kelly D'fhoghlaigh Laoise a cuid cheoil ar dtús ag baile i gCathair na Mart, Co. Mhuigheo. Bronnadh mórán teidil Uile-Éireann uirthi chomh maith le raidhse gradaim i gcomórtaisí cruite eile. Bhunaigh sí an grúpa traidisiúnta 'Bumblebees'. Dhein sí dhá album ina dteannta agus thaisteal sí an domhan leo. I 1999 d'eisigh sí a céad album solo 'Just Harp' do árd mholadh. I 2010 d'eisigh sí album solo nua; 'Ceis' agus 'The Wishing Well, i dteannta an veidhlideora Michelle O'Brien ó Cho. an Chláir. Seineann sí ar níos mó ná 50 album le mórán des na ceoltóirí is cáiliúla sa tír seo, ina measc The Chieftains, Sharon Shannon, John Hoban, Dónal Lunny, Tríona Ní Dhomhnaill, Tommy Makem, Matt Molloy, Mary Black, Kathleen MacInnes chomh maith le Kate Bush agus an seinnteoir cáiliúil 'bluegrass' ó Mheiriceá, Tim O'Brien. Tá an domhan siúlta aici lena cuid ceoil.

Laoise first learned her music at home in Westport, Co.Mayo. She won several All-Ireland titles and Harp competitions and was a founder member of the traditional group 'Bumblebees' with whom she recorded two albums and toured extensively. In 1999 she recorded her first solo album 'Just Harp' to critical acclaim "Kelly virtually reinvents the instrument with her rhythmic and melodic intricacy, her syncopation and undulating chords and harmonies … she'll have you swaying with her profound musicality" Irish Times. in 2010 Laoise released two new recordings; 'Ceis' a solo harp collection and 'The Wishing Well' a dynamic pairing with county Clare fiddler Michelle O'Brien.Throughout her solo career Laoise has recorded on over 50 albums with many of Ireland's foremost artists including The Chieftains, Sharon Shannon, John Hoban, Dónal Lunny, Tríona Ní Dhomhnaill, Tommy Makem, Matt Molloy, Mary Black, Kathleen MacInnes as well as Kate Bush and American country/bluegrass icon Tim O'Brien. She has toured and performed in all corners of the globe from Africa, Japan and Russia to New Zealand, Australia, Argentina, the US and Canada.

14/15.03.2013 Fóram Pleanála Ealaíona

Ealain na gaeltachta irish presidency of EU

Fóram Pleanála Ealaíona tras-Eorpach á eagrú ag Ealaín na Gaeltachta.

www.ealain.ie14.03.2013 @ 9 i.n. Meinir Gwilym agus ceoltóirí Annóg

An Lab

Amhránaí Clúiteach ón Bhreatain Bheag Singer-Songwriter Sensation from Wales
Daoncheoil Ceilteach/Folk-Rock

Déardaoin/ Thurs 14 Márta/March @ 9pm Ticéidí/ €7/€5

Rugadh agus tógadh Meinir Gwilym i mbaile beag Llangristiolus i gcroí-lár Oileán Anglesey amuigh ó chósta thuaidh na Breataine Bige.
Clú agus cáil bainte amach aici timpeall na hEorpa mar amhránaí i stíl Daoncheol Ceilteach measctha le Rock agus Pop a scríobhann agus a chumann a cuid amhráin féin. Ceithre chinn de CD's eisithe aici: Coffi a Fodca Rhad (Toitíní, Caifé agus Vodka Saor), Dim ond Clwdda (Faic ach Bréaga), Sgandal Fain (Ráfla Tanaí) agus Tombola.
Is láithreoir teilifíse agus raidió í chomh maith leis an BBC agus Heart FM.
Canann an baritón clúiteach Bryn Terfel ina teannta ar a album direannach.
Deireann sí go bhfaigheann sí a cuid ionspioráide sa saol laethiúil.

Born and raised in the small village of Llangristiolus in the heart of the Isle of Anglesey (Ynys Môn) off the North Wales coast, singer-songwriter Meinir Gwilym has established herself as one of the best selling Welsh language artists ever. Her first release Smôcs, Coffi a Fodca Rhad (Cigarrettes, Coffee and Cheap Vodka) in 2002 met with phenomenal response with her unique voice and punchy lyrics, Celtic/acoustic/folk-rock/pop (!) being hailed as one of the most original and inspired compilations to come out of Wales in years. The follow-up album Dim ond Clwydda (Nothing but Lies) sold thousands within the first few months of release in November 2003. Meinir Gwilym has appeared at all major festivals in Wales, including Sesiwn Fawr Dolgellau, Maes B, The Royal Welsh Show and Bryn Terfel's Faenol Festival, and performs either with her multicultural band in larger venues or on her own, acoustically at small events.

www.meinirgwilym.com

165.03.2013 Gearrscannáin as Gaeilge

An Lab

2 & 3.1.13 Ceardlann 2 lá le Maidhc Donohue

An Lab

Ag teacht 2,3 Eanair: Scileanna Teicniúla Amharclannaíochta, Ceardlann 2 lá le Maidhc Donohue, Teicneoir Gairmiúil. Oscailte do chách.

Coming 2,3 January: Technical Skills for Theatre, 2 Day Workshop with Mike Donohue, Professional in Sound and Lighting. Open to all. Breis eolais/Info: Aíne ag 087/8546572

22.12.12 13.00h Lón Anama na Nollag in An Lab

An Lab

Lón Anama na Nollag in An Lab, Sr. Eoin sa Daingean.
Mar chomhartha buíochais dár gcairde go léir/To thank our supporters:
1pm Dé Sathairn/Saturday 22 Nollaig/Dec
Pauline Scanlon agus Donogh Hennessy
Ceoltóirí AnnÓg (Our resident young musicians)
Soláistí/Refreshments provided
Táille ar bith/no cover charge

21.12.12 19.30h & 23.12.12 @ 15.00h Camphill agus Cairde in An Lab

An Lab
Two Medieval Singing Plays performed by Camphill and Friends in An Lab, John St., Dingle.
Aoine/Friday 21 Nollaig/Dec. ag 7.30pm
Dráma Parrthais Oberufer
Cathú agus an t-Úll
Do dhaoine fásta agus leanaí 9 mbl. agus níos sine.
The Oberufer Paradise Play
Temptation and the Apple

for adults and children age 9 and older

Domhnach/Sunday 23 Nollaig/Dec. ag 3pm
Dráma Aoire Oberufer
Breith an Linbh
Do dhaoine fásta agus leanaí de gach aois.
The Oberufer Shepherds Play
The Birth of the Child

for adults and children of all ages

Bheadh Pobal Camphill buíoch do thabhartais.
Donations requested at the door.

15.12.2012 17.00 Seoladh dlúthdiosc le Muireann Nic Amhlaoibh

An Lab

Seoladh dlúthdoisc le Muireann Nic Amhlaoibh

Launch of CD "Ar Uair Bhig an Lae - The Small Hours" by Muireann Nic Amhlaoibh


8:11:2012 Cosán le Ceaití Ní Bheildiúin Ealaín Suiteála Ilmheánach / Multimedia Installation

An Lab

Déardaoin 8 Samhain ag 18.00
Thurs. 8 November at 18.00
Aoine/Sat 10.00 - 18.00
Domhnach 14.00 - 18.00
Fri/Sat 10.00 – 18.00
Sunday 14.00 – 18.00

Cosán le in Ceaití Ní Bheildiúin Ealaín Suiteála Ilmheánach / Multimedia Installation á sheoladh ag/launched by Bosco Ó Conchúir

Ag baint úsáide as clocha (ábhar amh ón tírdhreach), as an bhfocal clóite (filíocht) i dteannta na teicneolaíochta nuaaimseartha (íomhánna agus fuaimrianta digiteacha), déanann Ceaití Ní Bheildiúin iniúchadh ar chumhacht chosáin thraidisiúnta. Aimsíonn sí rud inti féin – 'cuimhne sa chnámh.'
Tá cuimhne sa talamh féin a théann go dtí an t-anam istigh.
I ngach cloch
bíonn cuimhne, bíodh sé
ina nath nó ina rann…"
Úsáidtear clocha mar shiombail dár n-oidhreacht féin, an chuimhne, an teanga, leanúnachas an tsaoil.
Tá an taispeántas Cosán ag plé le stair, traidisiúin, béaloideas, seanchas, dinnseanchas, eolas treibhe…

The memory of stones, their terrible, beautiful endurance. Poet Ceaití Ní Bheildiúin's multi-faceted exhibition Cosán takes us on the ancient path to the self. Her work explores how landscape embodies the person, using stones as keys to memory, language and the connections between generations. Ancient traditional paths are walked in her work, using stones (raw material from the land), the printed word (poetry) and digital images and sound-tracks to reveal their enduring power.


31:10:2012 ag 8pm: Oíche Shamhna in An Lab

oiche shamhna

Oíche Shamhna in An Lab

Ag am suntasach seo na Samhna, agus sinn idir dhá shaol, tá An Lab an-shásta cuireadh a thabhairt dhuit chuig tráthnóna cheiliúrtha agus chumadóireachta le péintéirí, filí agus An Banna Gastric. Beidh blaiseadh scannánaíochta, blúirín bídh agus braoinín fíona.
Tosnóimid ag 8pm chun go mbeidh sibh slán abhaile roimh am na gcaillí!
Más maith leat leabhartha/cds/dvds a thabhairt leat le malartú, dein amhlaidh.
Táille dorais: €5

At this threshold time of Halloween, 'when the veil is thin', An Lab presents an evening of improvisation with painters, poets and the Gastric Band. There'll be some film and some food — a little wine. And if you have some books/cds/dvds you'd like to swop, bring one and take one away.
We'll start at 8pm so you can be well home before the witching hour!11.10.2012 ag 8.00pm MUSIC NETWORK DJANGO À LA CRÉOLE

Django Creole

LÉIRÍONN MUSIC NETWORK DJANGO À LA CRÉOLE AR CHAMCHUAIRT AR DÉARDAOIN 11ú DEIREADH FÓMHAIR IN AN LAB, SRÁID EOIN, AN DAINGEAN
MUSIC NETWORK PRESENTS DJANGO À LA CRÉOLE ON TOUR ON THURSDAY 11TH OCTOBER IN AN LAB, SR. EOIN / JOHN ST, AN DAINGEAN / DINGLE

"Simply spellbinding." The Times, London
"Not only the greatest jazz clarinettist alive, but one of the greatest of all time." Ahmet Ertegun (founding chairman of Atlantic Records) on Evan Christopher

Ná caill an deis taitneamh a bhaint as clairnéid Evan Christopher agus a ensemble Django à la Créole in An Lab, Sr. Eoin, An Daingean ag 8pm ar Déardaoin 11ú Deireadh Fómhair nuair a chónascann siad luascadh giofógach agus snagcheol New Orleans le giota Cha Cha Cha caithe isteach dá réir.

Ticéidí ar €15 / 12 agus iad ar fáil ach glaoch ar 087 8546572. Tá an cheolchoirm seo á cur chun cinn ag Music Network agus AnnÓg

Don't miss the chance to experience the dazzling clarinet of Evan Christopher and his ensemble Django à la Créole at An Lab, Sr. Eoin/John Street, An Daingean/Dingle at 8pm on Thursday 11th October as they merge gypsy swing and New Orleans jazz with a touch of Cha Cha Cha thrown in for good measure. Tickets priced €15 / 12 and can be booked by calling 087 8546572. This concert is promoted by Music Network and AnnÓg.


Oíche Chultúir in AN LAB sa Daingean: 21ú Meán Fómhair/September 2012

Chun na farraige sios

6.30 pm ar aghaidh Aistriú 'Nua-chruthú ar an tsean-ealaíon' – freagraíonn ealaíontóirí atá lonnaithe sa Ghaeltacht do bhailiúcháin ó Ghailearaí na hÉireann d'Oíche Chultúir 2012
Feicfear toradh na comhphairtíochta idir Ealaín na Gaeltachta, Taisce Chultúrtha Barra Teampaill agus Gailearaí Náisiúnta na hÉireannan san ócáid spleodrach tras-meán ealaíne, a chuirfear os comhair an phobail ar an Oíche Chultúir.
Aistriú is teideal don saothar nua-chumtha spreagúil atá réitithe mar fhreagra ar phictiúirí ón mbailiúcháin atá sa nGailearaí Náisiúnta, ag an bhfísealaíontóir Andrew Duggan, rinceoir agus córagrafaí Ríonach Ní Néill agus ag an gceoltóir Rónán Ó Snodaigh, go bhfuilid go léir lonnaithe sa Ghaeltacht.
Taighde ar an aistriúcháin atá sa togra, ní i bhfoirm teangan ach trí mheáin éagsúla, ó phéintéireacht go físeán, rince, suiteáil fuaime agus teilgean.
Léireofar an saothar nua laistigh den nGailearaí, agus níos déanaí san oíche déanfar an obair a theilgean lasmuigh ar fhalla Sciathán na Mílaoise.
Trasnófar teorainn tíreolaíochta chomh maith, toisc go ndéanfar an saothar a léiriú in ionaid éagsúla eile i nDún nan Gall, i gCiarraí agus i gConamara ag an am gcéanna ar an oíche.
Is tógáil ar an togra Crosbhóthar ó anuraidh atá sa togra, a bhí faoi stiúir Duggan agus ina raibh saothar de bhreis agus 80 ealaíontóir, go bhfuil nasc acu leis an nGaeltacht, á theilgean lasmuigh faoin aer ar fuaid na gceantracha Gaeltachta agus ar fhalla Sciathán na Mílaoise de Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann i mBaile Átha Cliath san am gcéanna.

6.30 pm 'Aistriú'
'New Art from Old' - Gaeltacht-based Artists respond to National Gallery Collection.
Visual artist Andrew Duggan, dancer and choreographer Ríonach Ní Néill and musician Ronán Ó Snodaigh, (all Gaeltacht-based artists), have prepared 'Aistriú', an exciting new work that presents an artistic response to paintings from the National Gallery's collection. The project is a study in translation, not across languages but across media, from painting to video, dance and sound installations and projections.
The work will be presented inside the Gallery and also projected later in the night onto the Gallery's Millennium Wing. The work will also be simultaneously presented at the following Gaeltacht locations:

Dún na nGall Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair / Gaoth Dobhair Public Library.
Ciarraí An Lab, Sráid Eoin, An Daingean
Conemara Acadamh na h-Ollscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua7pm: Taispeántais ealaíne le Deirdre agus Ciara Nic Ginneá spreagtha ag An Béal Bocht le Flann O'Brian á sheoladh ag Bosco Ó Conchúir.

7pm: Art exhibition by Deirdre and Ciara Mc Kenna inspired by an Béal Bocht by Flann O' Brien opened by Bosco Ó Conchúir


8pm: Ceathraid Sreang (Rachel Holstead, Emma Shanahan, Aina Davis agus Joel Reed) ag seinnt Death and the Maiden le Franz Schubert.

8pm: String Quartet (Rachel Holstead, Emma Shanahan, Aina Davis agus Joel Reed) playing Death and the Maiden by Franz Schubert.

9.30pm: FUAIMDHREACH — Bainigí bhur mbróga, bogaigí is corraigí ag seisiún bríomhar Jazz ón ngrúpa áitiúil: Fionn O'Neill (giotár), TIm Clarke (sax, orgán béil), Marcus Otter (feadóg mhór), Boris Nicholson (cnaguirlisí, guth), Paul Kirk (dord), Cathal Holden (guth) agus Rachel Holstead (fuaim leictreonaic), an fhead a bheidh an ealaíontóir Sean Ó Treasaigh ag péinteáil ina dteannta.

9.30pm: SOUNDSCAPE -- Kick off your shoes and get in the groove for a session of improvised jazz fusion and painting with local musos Fionn O Neill (guitar), Tim Clarke (sax), Marcus Otter (flute), Boris Nicholson (percussion/voice), Paul Kirk (bass), Cathal Holden (voice), Rachel Holstead (electronics) and artist Sean Ó Treasaigh wielding his brushes.

07.09.12 19.00h Seoladh dlúthdhiosca Dhreoilín Shráid Eoin 'We never died a winter yet'

Sraid Eoin Wren CD Launch

Seolfar dlúthdhiosca Dhreoilín Shráid Eoin 'We never died a winter yet' sa Lab ar an Aoine 7ú M.Fomhair. Deineadh taifead ar cheol an Dreoilín chomh maith le hamhráin an bhaile i Lab na Mainistreach níos tuaiscthe sa bhliain in ómóis do Mhuiris Ó Rócháin, iar-Chaptaen ar Dreoilín Shráid Eoin.
Sráid Eoin Wren launch their CD 'We never died a winter yet' in the Lab on Friday 7th Sept. The cd of wren music and songs of Dingle town was recorded in Lab na Mainistreach earlier in the year and is launched as a tribute to Muiris Ó Rócháin, former Captain of the Sráid Eoin Wren.

07.09.12 20.00h Comórtas Cumadóireachta Sleamhnán nó Polca in ómos do Stephen Carroll

Polka/slide competition at Dingle trad festival

Comórtas Cumadóireachta Sleamhnán nó Polca in ómos do Stephen Carroll.
Beidh na hiomaitheoirí ag leiriu a scileanna cumadoireachta ar staitse agus fogrofar an buaiteoir le linn an oíche

Polka/Slide composition competition in honour of the late Stephen Carroll. Chosen finalists will perform their compositions on stage in an lab and the winners will be announced on the night.

Duaiseanna Airgead & trófaí Dingle Crystal mar páirt de Dingle Trad Fest

30.08.12 13.00h Taispeántas de shaothair chomh-aimseartha le Angelika Hauck agus Micheál Ó Laoghaire

Exhibition of contemporary art

Taispeántas de shaothair chomh-aimseartha le Angelika Hauck agus Micheál Ó Laoghaire
An exhibition of contemporary pieces and paintings by Angelika Hauck and Michael O'Leary in An Lab, Sr. Eoin/An Mheall sa Daingean/John St./The Mall, Dingle
Seolfar an taispeántas ag Úna Ní Shé, Ealaíontóir, ar an Déardaoin 3Oú Lúnasa @ 7.00
Exhibition will be opened by Úna Ní Shé, Artist, onThursday 30 August @ 7pm
Insealbhú ar stáitse le feiscint ó 9am go 5pm ar an Aoine 31ú agus ó 11am go 5pm ar an Satharn 1 Meán Fómhair.
The Installation sited on stage can be viewed from 9am to 5pm on Friday and from 11am to 5pm on Saturday.
Taispeántas pictiúirí ag leanúint ar aghaidh go dtí 20ú Meán Fómhair
Exhibition of paintings continues until 20th September

Enjoy our Art and Photography Exhibitions and, if the weather permits, our lovely garden.

23.08.12 13.00h Ceol Beo ag am Lóin/ Live Music for Lunch

Traditional Irish Music and Poetry

Peadar Ó hUallaigh
Rugadh agus tógadh Peadar i gCluain Meala. Tá na blianta fada tugtha aige ag gabháilt do cheol ar an Mór-Roinn leis na Géanna Fiáine, agus le tríocha bliain anuas tá sé aige baile thiar i gCorca Dhuibhne. "Thuigeas go raibh rud éigin nua agus faoi leith á dhortadh amach ag Peadar i bhfoirm filíochta. Sa leabhar (Tír Tairngire) tugtar ar thuras inmheánachsinn... Is eiseamláir iontach é don 'oilithreacht faoi m'anam' go mbíodh Seán Ó Ríordáin ag trácht air." (Nuala Ní Dhomhnaill). D'fhoilsigh Coiscéim Soilse an Chroí anuraidh.

Dún Laoghaire Poetry Festival judged Peadar's Tír Tairngire to be the best first collection published in English or Irish by an Irish writer in 2009. He was also awarded a prize at Strokestown Festival. "Tír Tairngire...marks the arrival of a singular talent tackling big ideas – nature, time, space, ritual, myth, folklore and dinnseanchas." (Poetry Ireland Review) Sólás, from his 2nd collection Soilse an Chroí, won the Irish language poetry prize at Listowel Writers' Week.

Feargal Mac Amhlaoibh
Ó Bhleá Cliath ó dhúchas, ar dtús dhein Feargal Mac Amhlaoibh staidéar ar cheol chlasaiceach leis an veidhlín, ach le linn na mblianta sin spreagadh a shuim i gceol traidisiúnta. Ag teacht go Ciarraí mar dhéagóir, chuir sé aithne ar cheoltóirí agus ar cheol Iarthair Dhuibhneach lena leithéidí agus Deálaí, Tom "an Oileáin" Ó Dálaigh, Seán Ceaist Ó Catháin agus Seán de hÓra. Thar na blianta bhí baint aige le roinnt taifeadtaí agus d'fhoilsigh sé féin agus Con Durham, beannacht Dé leis, "An Pota Stóir" – cnuasach ceoil Iarthair Dhuibhneach i 1994.

A native of Dublin, Feargal Mac Amhlaoibh began studying classical violin, but during those early years his interest in traditional music grew. Coming to Kerry as a teenager, he came to know musicians and the music of West Kerry, playing with the likes of Deálaí, Tom "an Oileáin" Ó Dálaigh, Seán Ceaist Ó Catháin and Seán de hÓra. Over the years he was part of many recordings and with Con Durham, R.I.P, published "An Pota Stóir" - a collection of West Kerry music in 1994.

Beidh Caifé/Tae (saor trádáil) clúdaithe ag an dtáille dorais agus sconnaí baile ar fáil. Free Trade Coffee/Tea included in the cover charge and home-made scones available. Tabhair do cheapaire leat más mian leat / Bring along your sandwich if you wish.

Bain taitneamh as ár dTaispeántaisí Ealaíne agus Griangrafadóireachta agus as ár ngáirdín álainn.

'Rianta' Taispeántas Griangrafadóireachta/Photographic Exhibition: 'Rianta' le Máire Uí Léime, Fiona Ní Léime agus Ted Ó Chonaill á sheoladh /opened by Siobhán Dempsey, Griangrafadóir

Enjoy our Art and Photography Exhibitions and, if the weather permits, our lovely garden.

16.08.12 13.00h Scéalaíócht ag am Lón/ Storytelling for Lunch

Diarmuid de Faoite

Déardaoin 2ú Lúnasa: Scéalaíocht den Scoth/ Superb Storytelling le Diarmuid de Faoite

Drámaíocht, fuinneamh agus craic ón aisteoir clúiteach seo go bhfuil go leor duaiseanna bainte amach aige dá chuid oibre ar stáitse agus ar scáileán.

A performance full of energy and fun for all the family from this well-known, multi award-winning actor.

Diarmuid de Faoite
Aisteoir, scríobhnóir agus stiúrthóir é Diarmuid, agus é ina mhúinteoir drámaíochta freisin ag gach leibhéal oideachais agus san airneál proifisiúnta le fiche bliain anuas.
Tá aithne ar óna chuid rólanna scáileáin mar Phádraic Ó Conaire, mar Jack i Ros na Rún, mar Cathal i Corp agus Anam, chomh maith lena rólanna stáitse mar Fr. Flynn i Doubt, Edward i Someone Who'll Watch Over Me, James agus Brendan sa Lieutenant of Inishmore agus Jack sa Weir.Tá dráma stáitse, dráma raidio agus clár faisnéise drámaíochta scríofa ag Diarmuid faoin údar Pádraic Ó Conaire. Scríobh sé na gearrscéalta Bealtaine agus Na Cruthaitheoirí don Irish Times agus BBC NI agus an dráma Une Histoire d'Amour do TG4.
D'eagraigh Diarmuid an leabhar Rogha Scéalta do Chló Iar Chonnacht agus, i láthair na huaire, tá sé ag aistriú Scothscéalta le Pádraic Ó Conaire go Béarla. Bíonn Diarmuid ag múineadh scileanna amharclainne ar an M.A. Drámateiripe, NUIM agus ar an Árd-Dioplóma sa Drámaíocht, NUIG. Tá na gradaim seo a leanas buaite ag Diarmuid:
An t-Aisteoir is Fearr do Chorp agus Anam, Gradaim na Meán, an t-Oireachtas, 2011;An Scannán Faisnéise is Fearr, do Phádraic Ó Conaire, le Johnny White, ag Féile na Meán Ceilteach, 2008; Ainmnithe don Aisteor is Fearr ag IFTA 2012.

Diarmuid de Faoite is a multi award-winning actor, writer and director who has also taught drama at every level of the education system as well as the professional sector.His best known screen roles are Pádraic Ó Conaire, Jack in Ros na Rún and Cathal in Corp agus Anam and on stage Fr. Flynn in Doubt, Edward in Someone Who'll Watch Over Me, James and Brendan in Lieutenant of Inishmore and Jack sa Weir. He has written stage and radio plays as well as a TV Documentary about the author Pádraic Ó Conaire. Among his many awards are: Best Actor for Corp agus Anam and a nomination for Best Actor at IFTA 2012. He teaches drama skills ar an MA in Dramatherapy in NUIM and on the Higher Diploma in Drama in NUIG

09.08.12 13.00h Ceol Beo ag am Lóin/ Live Music for Lunch

Traditiona l music and Story telling at lunchtime

Déardaoin 9ú Lúnasa: Ceol agus Amhránaíocht/ Traditional Music and Song le Muireann Nic Amhlaoibh agus Gerry O Beirne

A chance to hear internationally acclaimed performers in the intimate surroundings of An Lab.

Muireann Nic Amhlaoibh
Faighteor Amhránaí na Bliana ag Gradaim Ceoil TG4 2011 agus ball den ghrúpa "Danú", tá an-éileamh ar Mhuireann Nic Amhlaoibh mar amhránaí, ceoltóir, agus láithreoir. Do bhí Muireann mar mhór-pháirt de shraith BBC "Transatlantic Sessions" i 2001 in éineacht le leithéidí Eddi Reader, Jerry Douglas, Sharon Shannon and Béla Fleck. Tá sí tar éis canadh agus cur i láthair a dhéanamh ar morán cláranna teilifíse, ar nós "Gradam Ceoil TG4", "Geantraí", "Anam an Amhráin", "Tigh an Cheoil", "The Highland Sessions", agus "Ceolchuairt", áit ar chan sí le Cór Philip Kutev sa Bhulgáir. Bíonn sí go minic ar Raidió na Gaeltachta, RTÉ 1 agus Lyric FM.

Recipient of the 2011 Gradam Ceoil TG4 Amhránaí na Bliana/Singer of the Year and lead-singer and flute player with the group "Danú", Muireann Nic Amhlaoibh grew up in Dún Chaoin, Co. Kerry. . She was awarded an M.A. in Traditional Music Performance from the University of Limerick in 2002. She has tutored both flute and singing in the University. She has toured the world with her music visiting countries as far flung as India, Bulgaria and Jordan and performed for such dignitaries as An t-Uachtarán Mary McAleese, An Taoiseach, The President of Bulgaria and the EU Assembly. She continues to tour regularly with Danú.

Gerry O' Beirne
Tá an domhan siúlta ag Gerry mar cheoltóir aonarach agus i dteannta le Banna Sharon Shannon, Patrick St., Midnight Well, Andy M. Stewart, Kevin Burke, Andy Irvine, agus The Waterboys. Tá seinnte aige sa White House agus sheinn sé guitar leictreach le Marianne Faithfull. Chum sé agus dhein sé taifead ar cheol do River of Dreams, mar gheall ar Abha na Sionainne, ar iarratas ó Roinn na nEalaín agus Oidhreachta agus chum sé ceol leis don amharclann agus do scannáin. Bhí sé mar aoidh ar Garrison Keillor's A Prairie Home Companion. Roghnaíodh a leagan féin dá amhrán Western Highway do suíomh Prairie Home Companion http://prairiehome.publicradio.org/programs/20011110/

Born in Ennis, County Clare, Gerry O'Beirne is a renowned singer, songwriter, multi-instrumentalist and Producer. His own compositions blend the passion found in traditional music with the freshness of contemporary song. His highly acclaimed albums, which feature his own songs and instrumental compositions, are Half Moon Bay,The Bog Bodies And Other Stories:Music for Guitar, and Yesterday I Saw the Earth Beautiful with fiddler Rosie Shipley. Many of his songs have been embraced by the contemporary folk community including Maura O'Connell, Mary Black and Cathie Ryan. Muireann Nic Amhlaoibh has recorded Western Highway and The Isle Of Malachy on her album daybreak: fainne an lae.

02.08.12 13.00h Scéalaíócht ag am Lón/ Storytelling for Lunch

Diarmuid de Faoite

Déardaoin 2ú Lúnasa: Scéalaíocht den Scoth/ Superb Storytelling le Diarmuid de Faoite

Drámaíocht, fuinneamh agus craic ón aisteoir clúiteach seo go bhfuil go leor duaiseanna bainte amach aige dá chuid oibre ar stáitse agus ar scáileán.

A performance full of energy and fun for all the family from this well-known, multi award-winning actor.

Diarmuid de Faoite
Aisteoir, scríobhnóir agus stiúrthóir é Diarmuid, agus é ina mhúinteoir drámaíochta freisin ag gach leibhéal oideachais agus san airneál proifisiúnta le fiche bliain anuas.
Tá aithne ar óna chuid rólanna scáileáin mar Phádraic Ó Conaire, mar Jack i Ros na Rún, mar Cathal i Corp agus Anam, chomh maith lena rólanna stáitse mar Fr. Flynn i Doubt, Edward i Someone Who'll Watch Over Me, James agus Brendan sa Lieutenant of Inishmore agus Jack sa Weir.Tá dráma stáitse, dráma raidio agus clár faisnéise drámaíochta scríofa ag Diarmuid faoin údar Pádraic Ó Conaire. Scríobh sé na gearrscéalta Bealtaine agus Na Cruthaitheoirí don Irish Times agus BBC NI agus an dráma Une Histoire d'Amour do TG4.
D'eagraigh Diarmuid an leabhar Rogha Scéalta do Chló Iar Chonnacht agus, i láthair na huaire, tá sé ag aistriú Scothscéalta le Pádraic Ó Conaire go Béarla. Bíonn Diarmuid ag múineadh scileanna amharclainne ar an M.A. Drámateiripe, NUIM agus ar an Árd-Dioplóma sa Drámaíocht, NUIG. Tá na gradaim seo a leanas buaite ag Diarmuid:
An t-Aisteoir is Fearr do Chorp agus Anam, Gradaim na Meán, an t-Oireachtas, 2011;An Scannán Faisnéise is Fearr, do Phádraic Ó Conaire, le Johnny White, ag Féile na Meán Ceilteach, 2008; Ainmnithe don Aisteor is Fearr ag IFTA 2012.

Diarmuid de Faoite is a multi award-winning actor, writer and director who has also taught drama at every level of the education system as well as the professional sector.His best known screen roles are Pádraic Ó Conaire, Jack in Ros na Rún and Cathal in Corp agus Anam and on stage Fr. Flynn in Doubt, Edward in Someone Who'll Watch Over Me, James and Brendan in Lieutenant of Inishmore and Jack sa Weir. He has written stage and radio plays as well as a TV Documentary about the author Pádraic Ó Conaire. Among his many awards are: Best Actor for Corp agus Anam and a nomination for Best Actor at IFTA 2012. He teaches drama skills ar an MA in Dramatherapy in NUIM and on the Higher Diploma in Drama in NUIG

26.07.12 13.00h Ceol Beo ag am Lóin/ Live Music for Lunch

Traditiona l music and Story telling at lunchtime

Déardaoin 26ú Iúil: Filíocht agus Ceol Traidisiúnta/ Traditional Music and Poetry le Simon Ó Faoláin (file/ poet) agus Mark Crickard (fidil/violin)

Simon Ó Faoláin
Rugadh Simon Ó Faoláin i mBaile Átha Cliath agus thánaig sé chun coinbhlíochta in Iarthar Dhuibhneach. Tá mórchuid duaiseanna bainte amach aige dá scríbhneoireacht, Duais Cholm Cille, Duais Glen Dimplex, Duais Eithne agus Rupert Strong agus Duais Bhaitéar Uí Mhaicín ina measc. Tá dhá leabhar filíochta foilsithe go dtí seo aige; Anam Mhadra (Coiscéim 2008) agus As Gaineamh (Coiscéim 2011).

Simon Ó Faoláin was born in Dublin and raised in the West Kerry Gaeltacht. He has won many prizes for his writing, including the Glen Dimplex Prize, The Eithne and Rupert Strong Prize, the Walter Macken Prize and, twice, the Colm Cille Prize. He has published two books of poetry to date; Anam Mhadra ('Dog's Soul') 2008 and As Gaineamh ('Out of Sand') 2011, both with Coiscéim.

Mark Crickard
Ó Charraig Fhearghuis ó dhúchais, tá Mark Crickard ina dhuine lárnach i gcúrsaí ceoil sa Daingean le blianta fada. Ó chlann ceolmhar é, tá a dheartháir Pilip ina veidhleadóir chumasach chomh maith. Dhein Mark an t-album Hurricane le Donogh Hennessy tamall mhaith ó shoin agus chomh maith leis sin tá CD iontach eisithe aige i dteannta Jon Sanders den dteideal Salsa Summer.

A native of Carrickfergus, Mark Crickard has been a mainstay on the session scene in Dingle for many years. He comes from a musical family; his brother Philip is also a fine fiddle player. Mark made a great duet recording with Donogh Hennessy called Hurricane many moons ago and has also a fine album with guitarist Jon Sanders entitled Salsa Summer.

12.07.12 13.00h Ceol ag am Lóin

TRaditiona l music at lunchtime

Déardaoin 12ú Iúil: Amhráin agus Ceol Traidisiúnta/ Traditional Music and Song le Ciara Ní Fhloinn (fidil/ violin) agus Rob Ó Foghlú (flúit/flute)

Ciara Ní Fhloinn
Rugadh agus tógadh Ciara i gCathair Chorcaí, áit inar dhein sí staidéar ar an gceol i gColáiste na Ollscoile Chorcaigh. Thosaigh sí ag canadh le Cór na hArdeaglaise Naomh Fionnbarra agus tá cúlra aici i gceol clasaiceach. Tá suim aici i réimse leathan cheoil; ceol traidisiúnta, nua-aimseartha agus clasaiceach, san aireamh. Tá an-éileamh ar Chiara mar amhránaí, scríbhneoir cheoil agus ceoltóir.

Born and bred in Cork, Ciara studied music in University College Cork. She started singing with St. Finbarr's Cathedral Choir and began playing classical violin from a young age. She has a wide range of musical interests. A recorded artist, she is a noted singer, songwriter and musician.

Rob Ó Foghlú
Ó Loch Garman ó dhúchais, tá an bodhrán seinnte ag Rob leis na blianta fada. Thosaigh sé ag seinnt na fliúite faoi threoir an fliúiteadóra Michael Hurley i gContae Slighigh Theas. Go dtí le deanaí, bhi sé ag seinnt le máistir na fliúite Cónal Ó Gráda i gCorcaigh sar a tháinig sé chun chónaí i gCorca Dhuibhne chun polca nó dhó a phiocadh suas!

Rob, originally from Co. Wexford, has been playing bodhrán for many years and began playing flute under the tutelage of Michael Hurley in south Co. Sligo. More recently, he has worked with Conal Ó Gráda, the Cork flute-master before moving to West Kerry to flavour the local music.

12.07.12 13.00h Ceol Beo ag am Lóin/ Live Music for Lunch

TRaditional music and poetry at lunchtime

Déardaoin 26ú Iúil: Filíocht agus Ceol Traidisiúnta/ Traditional Music and Poetry le Ceaití Ní Bheildúin (file/ poet) agus Deirdre Ghranbhéil (cruit/harp)

Ceaití Ní Bheildiúin
Saolaíodh Ceaití i Ros Eo, i dtuaisceart Chontae Átha Cliath. Bhog sí go Corca Dhuibhne i 2003, áit a spreag chun pinn í. Is file, scannánaí agus dearthóir fuaime í. Tá dhá chnuasach filíochta aici, An Teorainn Bheo (COISCÉIM, 2007), Púca Gan Dealramh (COISCÉIM, 2010). Léirigh AnnÓg gearrdhráma dá cuid, Port na Mammies, i Lab na Mainistreach, 2010. Fuair sí sparántacht don litríocht ón gComhairle Ealaíon i 2010 is gnóthaigh a cuid filíochta dhá dhuais di ag bhFéile Béal Átha na mBuillí (Duais Cholmchille, 2007 agus 2012).

Ceaití was born in Rush, north County Dublin. She moved to West Kerry in 2003, where she began to write in the Irish language. She is a poet, a film-maker and a sound designer. COISCÉIM have published two volumes of her poetry and AnnÓg in Dingle have staged her first short drama Port na Mammies. She was awarded an Arts Council Bursary for Literature in 2010 and her poetry has twice been awarded a prize at Strokestown Poetry Festival (Duais Cholmcille, 2007 is 2012 ).

Deirdre Ní Ghrainbhéil
Tá Deirdre Ní Ghrainbhéil i mbun staidéir sa cheol traidisiúnta agus clasaiceach óna hÓige. Thaisteal agus sheinn sí le Ceolfhoirne Aireagail agus Óige Chiarraí agus eile. Is cruitire, flúiteadóir agus veidhleadóir oilte í agus bhain sí amach an Gradam Uile-Éireann ar an gcruit le deanaí. Mar chéimí den chéad ghrád i gceol (UCC), tá seinnte ag Deirdre go forleathan sa Ríocht Aontaithe, san Europ, san Astráil agus i Meiriceá, agus faoi láthair bíonn sí ag múineadh agus ag seinnt go rialta ina baile dúchais, an Daingean.

Deirdre Granville studied both traditional and classical music from a young age. She has performed and toured with the Kerry Chamber and Youth Orchestras amongst others. She is an accomplished harpist, flautist and violinist and has recently won the All-Ireland title on the harp. A first class honours Music graduate (UCC), Deirdre has performed extensively throughout the UK, Europe, Australia and America and now teaches and plays regularly in her native Dingle.

love: live music – Meitheamh/June 21: Dáta dod' Dhialann/A Date for your Diary

An lab

Beidh pléascadh cheoil in An Lab le haghaidh na hócáide love:live music ar Lá Idirnáisiúnta na gCeol ar an 21ú Meitheamh. Cuireadh oscailte isea Lovelivemusic ó Music Network agus An Lab don bpobal teacht agus éisteacht le ceol saor in aisce nó ceol a sheinnt, laistigh nó lasmuigh, i rith an lae.

There will be an explosion of music in An Lab for the love: live music event on International Music Day on June 21st. An Lab with Music Network are extending an open invitation to everyone to come and listen to great music free and to make music, inside or outside, at our venue in John St. during Midsummer's Day.

Tosnófar an lá le Caifé (Saor Trádáil agus saor in aisce) i dteannta ceoltóirí claisiceacha na háite. Ceann des na píosaí gur féidir a bheith ag súil leis ná Death and the Maiden, Ceathraid Sreang le Schubert. Mar seo a chuir duine des na ceoltóirí síos air: 'Pléisiúr agus pian a bhi i gceist nuair a bheartaigh Aina agus Rachel tabhairt faoi cheann dos na píosaí cheoil gur b'fhearr leo ar domhan. Ceathraid Sreang le Schubert – lán do dhrámaí móra an tsaoil. Thugadar Emma agus Joel leo agus seo cuid a haon dár dturas chun an piosa iomlán a sheinnt ar Lá Chultúir na bliana seo.

In January 2011, Aina and Rachel discovered that they were both obsessed with the same piece of music – Schubert's 'Death and the Maiden' String Quartet. With plenty of persistent persuasion, Emma and Joel agreed to join them and gradually, the obsession spread. This is the first instalment – two of the quartet's four movements – played purely for pleasure (though not without a degree of pain!).'

Beidh athrú tempo sa tráthnóna thart faoi 4pm nuair a thiocfaidh Café du Jazz isteach agus beidh an taephota lán le haghaidh Afternoon Tea. Má tá fonn rince ar éinne tá raidhse spáis chuige sa Mhainistir!

The afternoon will bring a change of tempo when Café du Jazz join us around 4pm. The teapot will be at the ready for Afternoon Tea. If anyone feels like dancing we have plenty of room for it in the Monastery

Níos déanaí sa tráthnóna is féidir a bheith ag súil le ceol traidisiúnta den scoth ag tosnú timpeall 7.30pm le hAmhránaithe Óga Chorca Dhuibhne i dteannta Phaidí Mhárthain Mhic Gearailt. Idir san agus 9.30pm beidh cuid des na ceoltóirí is fearr sa tír ar stáitse An Lab. Seisiún den scoth a bheidh ann le haoíanna speisialta, Muireann Nic Amhlaoibh ina measc, a chuirfidh bhúr gcroíthe agus bhúr gcosa ag rince i dteannta a chéile ar an lá iontach seo.

A little later in the evening trad fans will be well catered for with great music starting around 7.30pm in the company of Amhranaithe Óga Chorca Dhuibhne and Páidí Mhárthain Mac Gearailt of the Golden Voice! Between that and 9.30pm we'll have some of the best musicians in the country on the stage of An Lab. Expect a terrific session with special guests, including Muireann Nic Amhlaoibh, who will set your heart and your feet dancing for the remainder of this magical day.

Idir na himeachtaí fógraithe agus ina ndiaidh beidh an virtual mic oscailte agus fáilte roimh chách le hamhráin nó gléasanna ceoil. Má tá an ghrian ag taitneamh bainfimid taitneamh as gáirdín álainn na Mainistreach. Muna bhfuil, ní bheidh easpa solais nó teasa laistigh!

Between and after the timetabled events, the virtual mic will be open and all welcome to bring their songs and their instruments along. If the sun is shining we'll enjoy the lovely Monastery garden. If not, there'll be no shortage of light and heat inside.

01.05.12 - 07.05.12 Umha Aois - Léiriú Teilgeóireachta Chréumha agus Taispeántas Ealaíne

Umha Aois Fire burning

Seisiúin seachtaine le dealbhóireacht agus ullmhú múnlaí, doirteadh miotail leáite agus déantús ealaíne os comhair an phobail. Mar chuid den tionscnamh, beidh sampla oibre le feiscint ag na healaíontóirí agus na ceardaithe ar fad i dtaispeántas a bheidh ar siúl sa Lab, Sráid Eoin, An Daingean. Beidh an taispeántas seo le feiscint ar feadh seachtaine roimh ré agus i rith na féile ar fad. I dteannta an taispeántais, beidh léiriú ar an réimse seandálaíochta atá ag Umha Aois mar ghrúpa. Cífidh cuairteoirí iarsmaí macasamhalacha atá bunaithe ar chultúr ábhartha na hÉireann, sa Chré-umhaois, 3200-2000 bliain ó shin. Beidh na rannpháirtithe ag obair taobh thiar An Lab i rith na seachtaine, ar chúrsaí teilgeóireachta, dealbóireachta agus ealaíne. Beidh fáilte roimh chuairteoirí ar an láthair i rith an lae, chun na himeachtaí éagsúla a fheiscint, agus ceisteanna a chur ar na rannpháirtithe. Le teacht dheireadh seachtaine na féile, beidh iontais faoi leith le feiscint, nuair a bheidh na múnlaí réidh, agus an copar leáite á dhoirteadh. Scaoilfear ná dealbha saor óns na múnlaí, agus cífidh an lucht féachana na saothair nua ós a gcomhair. Tá beirt ealaíontóir áitiúla chun páirt a ghlacadh ins na himeachtaí ar fad, agus beidh dhá scoil áitiúla ag teacht ar cuairt, chun triail a bhaint as roinnt dos na scileanna agus teicníochtaí táirgthe. Le linn Féile na Bealtaine

A week-long session of sculpture and mould preparation, pouring and displaying art pieces in front of the public. As part of the project, the participating artists and artisans would each contribute a piece of artwork for an exhibition in An Lab. The exhibition will be on display throughout the week. Accompanying this art display will be a presentation focusing on the archaeological aspects of our work, including several replica artefacts. These are reproductions of original works of art and craft of the Bronze Age, dating from 3500-2000 years ago. Throughout the week, the participants will be working on the various elements of the project, and the site will be a hive of industry. Visitors will be welcome on-site, and should feel free to talk to, and interact with, the artists. During the days of the festival, it will be a particularly exciting spectacle, as the moulds will be complete, and the artists will undertake the melting and pouring process. Cast items will be released from moulds, and visitors will be invited to observe the finished artworks. Two local artists have been invited to participate in the week-long symposium and groups from two Gaeltacht schools were invited to visit the site during the week, where they will be given a tour of the site and shown the various different techniques and steps of production. www.umha-aois.com


Tochailt - Taispeántas Grianghrafanna le Bríd Ní Luasaigh

tochailt

Taispeántas ghrianghrafadóireachta An Exhibition of Photography/
Tá sé deacair ciall a bhaint as rud atá ró-mhór nó ró-bheag. Ní thugtar aird ar nithe beaga, agus ar a mhalairt, má tá rud ollmhór ní féidir an iomlán a fheiscint ag aon am amháin, ná é a shamhlú go cruinn. Sé iniúchadh an saothar seo don réimse atá feicthe agus dofheicthe ag an am céanna. Le linn Féile na Bealtaine


Is griangrafadóir neamhspleách ó Dhún Chaoin Bríd Ní Luasaigh.
When something is too big, or too small, it starts to lose meaning. Small objects escape notice, or are difficult to see, huge things are so big we can only see part of them at any one time, and can't grasp the whole. This work is an exploration of these things that are visible and invisible at once.
Bríd Ní Luasaigh is a freelance photographer, from Dún Chaoin. www.bnl-photography.com

13/14.04.12 Branwen

UTheatr Felin-fach On Bhreatain Bheag
NA COMHARSAIN CEILTEACHA sa Lab /CELTIC NEIGHBOURS in An Lab.
Theatr Felin-fach ón Bhreatain Bheag (Wales) .
Feisean nan Gaidheal ó Alba (Scotland) .
AnnÓg ó Chorca Dhuibhne (Our own!!) .
i/in BRANWEN (seó spleodrach trí-theangach bunaithe ar scéal ós na Mabinogi/ an exciting tri-lingual show based on Welsh mythology)
AN LAB sa Daingean ar an Aoine 13 agus Satharn 14 Aibreáin ag 8pm.
Drámaíocht/Drama, Ceol/Music, Amhráin/Song.
i dteannta /with Rónán Ó Snodaigh agus/and Ceoltóirí AnnÓg.
Ticéidí €10/€5.
Breis eolais/Info: Áine ag 087/8546572 nó ainemoy@eircom.net.
www.anlab.ie .
Branwen
Is léiriú ceoil agus drámaíochta úrnua é seo bunaithe ar théamaí ársa, forbartha go comhoibríoch ag ógánaigh na hÉireann, na Breataine Bige agus na hAlban.

An Scéal
Bunaithe ar chnuasach scéalta béaloidis ón 'Ré Dhorcha', is téacs Breatanais é Y Mabinogi bailithe le chéile ag manaigh ón 10ú agus 11ú céad. Ar aon dul le Táin na hÉireann nó Odaisé na Gréige na linne chéanna, go bunúsach is cnuasach de scéalta éagsúla atá ann. Díoríonn craobh nó 'cangen' amháin de Y Mabinogi ar shaol tragóideach Bhranwen, iníon Ardrí na Breataine, an chruálacht agus an brón a bhain lena pósadh le prionsa ó Éirinn, an cogadh, an t-ár agus an t-athmhuintearas a tháinig ar deireadh. .
.
Sceite, náirithe agus cráite i dtír eachtrach tar éis pósadh draíochta, téann Branwen i muinín lena peata druide. Tugann an druid an scéal thar n-ais go hathair Bhranwen thar Mhuir Éireann. Fathach isea Bran agus siúlann sé trí Mhuir Éireann ag tarrach a airm agus a chabhlacháin chumhachtaigh leis agus, sar i bhfad, tá sé ina chogadh dearg ar thalamh na hÉireann. In ainneoin coire dhraíochta atá ina seilbh, tá an marú fíochmhar agus, níl síochán bainte amach go dtí gur chaill Bran a cheann, tá an dá phobal scriosta, agus faigheann Branwen bás le croí briste. Ar nós roinnt scéala miotaseolaíocha, tá Branwen lán de théamaí gur féidir leis na hógánaigh féin iad a fhorbairt agus a dhrámú .

An Léiriú
Tá athnuachan ar scéal déanta don léiriú seo ag an scríbhneoir Rhiannon Ifans, gur saineolaí é ar fhinscéalta miotaseolaíocha agus stairiúla do dhéagóirí, agus a chuid saothar foilsithe i mBreatanais, Gaeilge agus Béarla. Tosnaíonn an chéad chuid don scéal sa tSean-Bhreatain Bheag, agus beidh leagan nua drámaíochta i mBreatanais léirithe sa bhfómhair agus sa gheimhreadh ag ógánaigh ag Theatr Felinfach i gCeredigion. Tá an dara chuid lonnaithe in Éirinn agus é forbartha, sa tréimhse céanna, ag comhlacht amharclannaíochta na n-óg, AnnÓg, i gCiarraí. Beidh ceol agus amhráin á gcur leis an léiriú forbartha ag ceoltóirí óga traidisiúnta ag obair le Fèisean nan Gàidheal i nGarbhchríocha agus Oileáin na hAlban.

Branwen
An original music and drama production based on ancient themes, developed collaboratively by young people in Ireland, Wales and Scotland.

The Story
Originally a network of tales passed down orally by storytellers during the 'Dark Ages', the medieval Welsh text Y Mabinogi was gathered together by monks in the tenth and eleventh centuries. Like The Tain in Ireland and The Odyssey in Greece from the same period, it is essentially a collection of diverse stories. One 'cangen' or branch of Y Mabinogi focuses on the tragic life of the beautiful Branwen, daughter of the High King of Britain, the cruelty and sadness she experiences on her marriage to a prince in Ireland, and the war, bloodshed and eventual reconciliation that follow.

Betrayed, humiliated and persecuted in a foreign country after a fairytale wedding, Branwen confides her misery to her pet starling. This 'messenger-bird' flies home across the Irish Sea and alerts Branwen's father Bran to her situation. Bran, who is a giant, wades back across the sea towing his army in a a mighty flotilla of boats, and before long a bloody war is taking place on Irish soil. The possession of a magic cauldron of life renewal notwithstanding, the carnage is immense, and before peace is finally achieved Bran has lost his head, both populations have been decimated, and Branwen dies of a broken heart. Like many mythological stories, Branwen is rich in themes that the young people themselves will tease out and dramatise.

The Production
The story of Branwen has been recreated for use in this piece by the writer Rhiannon Ifans, who specialises in mythological and historical fiction for teenagers, and whose work has been published in English and Irish as well as Welsh. The first half of the action takes place in ancient Wales, and a new dramatic version in the Welsh language will be devised this autumn and winter by young people at Theatr Felinfach in Ceredigion. The second half is set in Ireland, and will be worked up in Irish, over the same period, by young people at AnnÒg, a youth theatre group in County Kerry. Music and songs to embellish the entire production will be developed by young traditional musicians working with Fèisean nan Gàidheal in the Highlands and Islands of Western Scotland.


18.04.12 Céadaoin Ceolchoirm le Liam Ó Maonlaí agus Rónán Ó Snodaigh

Liam O Maonlai agus Rónán Ó Snodaigh
Beidh ceolchoirm le Liam Ó Maonlaí agus Rónán Ó Snodaigh in An Lab ag 8pm ar an 18ú lá Aibreáin. Ticéidí €12/€10 ag Siopa Leac a' Ré (trasna ón Oifig Fáilte) nó ag an doras.
Breis info: Áine ag 087/8546572
Meascán spreagúil de cheol traidisiúnta, comh-aimsearach agus domhanda le Rónán Ó Snodaigh agus Liam Ó Maonlaí in An Lab ag 8pm ar an 18ú Aibreáin.
An exciting blend of traditional, contemporary and world music with Rónán Ó Snodaigh and Liam Ó Maonlaí in AnLab at 8pm on April 18th.
Tickets €12/€10 at Siopa Leac a' Ré (opposite the Tourist Office) or at the door.
More info: Áine @ 087/8546572

Nuair a thagann an bheirt laoch ceoil seo le cheile ar stáitse An Lab bí ag súil le draíocht. Fáiltíonn An Lab rompu, Liam don tarna uair, Rónán nach mór age baile ann. Mar sé Rónán ár gCumadóir Cheoil le sé mhí anuas – é ag obair i dteannta ceoltóirí AnnÓg, á spreagadh is á múineadh.
When these two giants of Irish and World Music come together on the stage of An Lab you can expect magic. An Lab welcomes them, Liam for the second time, while Rónán is part of the Lab family. He has been our resident Composer for the past six months, working with young musicians from AnnÓg, teaching and inspiring them.


14.02.12 Ceolchoirm/Concert White Raven 8.00 i.n.

White Raven

Tá an-áthas ag an soprano agus seinnteoir cruite Kathleen Dineen atá ó Máigh Chromtha ó dhúchais, ceolchoirm a chur i láthair in An Lab, Sr. Eoin sa Daingean ar an Máirt 14ú Feabhra, lena trio cappella White Raven.
'Voices of purest gold ' atá acu, de réir léirmheastóir an Irish Times. Tá ealaíon na h-amhránaíochta ensemble go foirfe acu agus is aoibhinn mar a shnoíann a gcuid guthanna le chéile.
Chanadar is sheinneadar ag féiltí móra os comhair sluaite ollmhóra in Éirinn agus ar an Mór-Roinn. Tosnóidh an cheolchoirm ag 8pm.
Ticéidí (€15/€10) ar fáil ó Áine Moynihan 087/8546572 ephost: ainemoy@eircom.net nó ag an doras ar an oíche.

Macroom-born soprano and harpist Kathleen Dineen and a cappella vocal trio White Raven are delighted to perform in An Lab in John St. Dingle on Tues. Feb. 14th .
Hailed as "voices of purest gold" by the Irish Times critics, White Raven has perfected the art of ensemble singing with their unique timbre and exquisite blend of voices.
Together with American tenor Robert Getchell and Latvian baritone Raitis Grigalis, the Swiss-based vocal trio has performed to packed audiences at major festivals in Ireland and Europe.
The concert begins at 8pm. Tickets (€15/€10) available from:
Áine Moynihan 087/8546572 email: ainemoy@eircom.net or at the door ar an oíche.

"When you think you have everything beautiful that that can be done by the human voice...a new group adds another dimension" ( Irish Examiner)

White Raven
Kathleen Dineen: Guth, Cruit/Voice Harp
Robert Getchell: Teanór, Tenor
Ratis Grigalis: Baratón/Baritone

6 - 7 Eanair ag 6 - 8 i.n. Chun na Farraige Síos

An lab
Chun na Farraige Síos,
Ceiliúradh is ea é de chumhacht na Bandachta ar Nollaig traidisiúnta na mBan. Spreagtha ag an dráma Chun na Farraige Síos le JM Synge, tháinig ealaíontóir Áine Ní Chíobháin agus Aisteoir/File Áine Moynihan le chéile le ceoltóir Rónán Ó Snodaigh ó Kila chun imeacht ealaíne nua agus beo a chruthú. Tugtar Chun na Farraige Síos ar an saothar seo leis. Déanann an bheirt ealaíontóir scrúdú agus léiriú ar an dtionchar atá ag an bhfarraige ar a saoil. Baineann siad leas as na féidearthachtaí go léir a bhaineann le spás amharclainne chun a gcuid oibre a chur i láthair. Tá íomhánna Áine Ní Chíobháin, atá lán de mhothúcháin agus cumhacht agus focail fhileata, liriceacha Áine Moynihan, neartaithe ag an gcaidreamh ealaíne fad-téarmach atá eatarthu. Cuireann an scór, cumtha go speisialta agus seinnte ag Rónán Ó Snodaigh go mór le h-atmaisféar draíochtach na h-insealbhaithe seo.

Chun na farraige Síos is a celebration of the power of the Feminine on Nollaig na mBan, the traditional Women's Christmas. Inspired by JM Synge's drama Riders to the Sea, artist Áine Ní Chíobháin and actor/poet Áine Moynihan have teamed up with musician Rónán Ó Snodaigh of Kila to create an original, live art event. The piece is called Chun na Farraige Síos. The artists explore their individual relationships with the sea, while exploiting the myriad possibilities of a theatrical space. Áine Ní Chíobháin's visceral and powerful images and Áine Moynihan's evocative and lyrical words are shaped by their long-term creative partnership. This atmospheric work is underpinned by a haunting score specially composed and performed by Rónán Ó Snodaigh.
19.12.11 Dé Luain 7 i.n. Dráma na Nollag

An lab

Dráma na Nollag ag Scoil Iognáid Rís


22.12.11 Deardaoin 7 i.n. Dráma na Nollag

An lab

Dráma na Nollag ag Pobal Camphill

11.12.11 Dé Domhnaigh 4.00 i.n. Daltaí an Oireachtais

An lab

Daltaí an Oireachtais faoi stiúir Seosamh Ó Críodáin

9.12.11 Dé hAoine 6.45 i.n. Ceolchoirm Oireachtais

An lab

Óg agus Fásta á eagrú ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne. Bean a' tí: Áine Uí Laoithe25.11.11 Port le Zoe Uí Faoláin

Port by Zoe Uí Faoláin

'Port' ag An Lab 25ú lá Samhain ag 8:00 i.n. Saothar ealaíne bheo spreagtha ag Cuan an Daingin, cumtha agus curtha i láthair ag Zoë Uí Fhaoláin. Sé atá sa phíosa seo ná cumasc álainn de scannán, gluaiseacht bheo agus fuaimrian le giotaí ó chuimhní pearsanta daoine go bhfuil ceangal ar Leith ina saol acu leis an gcuan is a chaladhphort. €7

'Port' at An Lab 25th November at 8:00pm A live artwork inspired by Dingle harbour, made and performed by Zoë Uí Fhaoláin. This piece is a special combination of film, live movement and soundtrack featuring extracts from the personal recollections of people whose lives are connected to the harbour. €7

12.11.11 8.00 i.n. Ceolchoirm/Concert 'Raw Bar Collective'

Chun na farraige sios

An Bharra Raw Comhchoiteanna díriú ar nascadh leis an éisteoir. Is é a gcuid ceoil i láthair le teas, paisean WIT, agus le meas.
Tá taifeadadh beo, ' bearta Millhouse ' léiríonn na luachanna agus crackles leis an fuinneamh a ghintear trí nasc den sórt sin fíor leis an éisteoir. A gcuid seónna beo mar an gcéanna.
Tá an ceol fhisiciúil agus tarraingíonn sé freagra visceral. Stirs sé an fhuil, warms sé an croí, quickens sé an buille, cuireann sé do biotáillí ardú as cuimse agus leagann sé do chosa cnagadh. Tá sé an Bharra amh , imir sé leis an tiomantas i gcrích ag ceoltóirí mhór cumasach atá sáite sa cheol traidisiúnta.
Ceolchoirm/Concert 'Raw Bar Collective' ar an Satharn 12ú Samhain ag 8pm. Ticéidí ar fáil i Siopa Cheoil an Daingin nó ag an doras. Fón 087/8546572.
Cead Isteach €15/12.


28.10.11 Magadh fé Mhagadh

Chun na farraige sios

Dráma 'Magadh fé Mhaghadh', leagan den mBéal Bocht le Myles na gCopaleen, á stáitsiú ag Aisteoirí Bhréanainn ar an Aoine seo chugainn, 28 Deireadh Fómhair 2011 ar 8.30.
Cead Isteach €10.23.09.11 Lá Chultúir Culture Day 10 am - 6 in

An Lab theatre

Am Lóin: Ceol ó Cúilín Quartet.
Tae, caifé le blaiseadh de Bhacús Bhréanainn, deartha agus déanta ag Niall Naessens agus Orla Gowen.

I gcaitheamh an lae:

Taispeántas Dealbhóireachta le Adrienne Heslin, Mick Davis, Antonio Fazio, John Holstead, Louis Mulcahy, Linda Ní hAiniféin, David Scarff, Jindra Stanek, Ursula Tramski agus Billy Mag Fhloinn. Gearr-scannán le Daryl Broe ar phróiséas oibre Adrienne Heslin

Taispeántas Grianghrafadóireachta le Mossie Donegan ó Chorca Dhuibhne Beo.

Fearaibh Fionntrá (Insealbhú) le Brenda Ní Shúilleabháin, John Holstead, Sandra Landers, Rachel Holstead agus Oscar Ó Súilleabháin

Culture Day 10am - 6pm

Lunch time: Music from Cúilín Quartet.

Tea, coffee and a taste of Bacús Bhréanainn - designed and made by Niall Naessens and Orla Gowen.

All Day:

Sculpture Exhibition
with Adrienne Heslin, Mick Davis, Antonio Fazio, John Holstead, Louis Mulcahy, Linda Ní hAiniféin, David Scarff, Jindra Stanek, Ursula Tramski agus Billy Mag Fhloinn. A short film by Daryl Broe will be shown on the work process of Adrienne Heslin.

Photography Exhibition by Mossie Donegan, West Kerry Live

Fearaibh Fionntrá (Insealbhú): Brenda Ní Shúilleabháin, John Holstead, Sandra Landers, Rachel Holstead and Oscar Ó Súilleabháin.

17/6/11 7.00 i.n.Oscailt Oifigiúil/ Official Opening of Exhibition
NIALL NAESSENS AGUS DÉANTÓIRÍ PRIONTA EILE

An Lab

NIALL NAESSENS AGUS DÉANTÓIRÍ PRIONTA EILE
Léireoidh an taispeántas in An Lab saothar Niall Naessens agus roinnt saothar d'ealaiontóirí eile Éireannacha i bprionta atá ag Niall. San áireamh tá saothair de chuid Michael Farrell, John Kindness, Tony O'Malley, William Crozier agus Stephen Lawlor. Beidh na saothair seo ar taispeáint i dteannta saothar An Mheithil Eitseála, Laistíos den gCnoc. Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag Niall taispeántas náisiúnta i ndéanamh priontaí a bhunú mar chuid d'Fhéile na Bealtaine ag léiriú déanaimh priontaí d'ealaíontóirí Chiarraí agus náisiúnta i dteannta ealaiontóirí idirnáisiúnta.

NIALL NAESSENS AND OTHER PRINTMAKERS
The show at An Lab will showcase the work of Niall Naessens and a selection of work by other Irish artists in print belonging to Niall including Michael Farrell, John Kindness, Tony O'Malley, William Crozier and Stephen Lawlor. This work will be shown alongside the work of An Meitheal Eitseála, Laistíos den gCnoc. Niall has long-term ambitions to create a national printmaking show as part of Féile na Bealtaine showcasing the printmaking work of Kerry artists and national artists beside invited International artists.

21.05.11 ag 8.00 i.n. Ceol agus amhranaíocht

An Lab

Ceolchoirm le Sean Tyrrell, Kevin Glackin agus Ronán Browne, ina dtugtar le chéile na hamhráin a chum Tyrell féin, fidléireacht ar an stíl Chonallach ag Glackin agus píobaireacht ildánach ag Browne.
Ticéidí €12/€10 le fáil ag Siopa Cheoil an Daingin agus ag an doras.

27.04.11 ag 5.30 i.n. Filíocht agus amhranaíócht ilteangach

An Lab

Trathnóna filíochta agus amhranaíóchta ilteangach mar chuid den bhFéile Pan Cheilteach ag 17.30 le hamhránaithe ó Chlub a Mháistir, filí na háite agus aoíanna os na tíortha Cheilteacha.

29.04.11 ag 3.45 i.n. Scéalaíocht: Na Cruthadóirí le Diarmuid de Faoite

An Lab

Gníomh scéal faoi chruthú na hÉireann! Oscailte agus feiliúnach do chách mar chuid d'Fhéile na Bealtaine.

Uair amháin, fadó fadó, bhí Déithe na Tuaithe Danann ag ligint a scíth i dTír na mBeo nuair a chualadar Bríghid ag casadh amhráin, amhrán nár chuala éinne acu riamh roimhe sin, amhrán a bhí chomh hálainn, chomh brónach agus chomh draoíchtúil sin gur spreag sé iad chun gnímh: an domhain a chruthú as an nua glan! Ach go raibh fadhb acu: poll dubh gránna beo a bhí sa domhain an t-am sin, ollphéist! An éireodh leo an domhain a chloí agus a athchruthú? An dtiocfadh éinne as slán?

Freagraí agus siamsaíocht ó Dhiarmuid de Faoite Corp + Anam agus Ros na Rún29.04.11 ag 7.45 i.n. Filíocht agus Ceol: Peregrine Readings

An Lab

Leamh próis peregrine le Maidhc Dainín Ó Sé scríbhneoir agus ceoltóir Collette Nic Aodha, scríbhneoir agus file, Micheál Ó Ruairc scríbhneori agus file eagraithe ag Áras na Scríbhneoirí BAC mar chuid d'Fhéile na Bealtaine chruthú na hÉireann! Oscailte agus feiliúnach do chách.

Ag seinm tar eis an léamh le Y Moniers (le cinntiú)

31.03.11 Ceol/Music Mick Hanly, Nollaig Ní Chathasaigh, Arty Mc Glynn

An Lab

Ceol agus amránaíocht le Mick Hanley, Nollaig Ní Chathasaigh agus Arty Mc Glynn

An evening of music with Mick Hanley, Nollaig Ní Chathasaigh, Arty Mc Glynn

11/12.03.11 Féile Fuint Focal

Fuint Focal

Deireadh seachtain spreagúil do dhaoine óga gur spéis leo an scríbhneoireacht.
Beidh ceardlanna i:
Prós, filíocht, iriseoireacht, scríobh scripte, cumadóireacht amhrán, agallamh beirte, tráth na gceist, siúlóid chulturtha, oíche siamsaíochta.
Seoladh oifigiúil ag Micheál de Mórdha, 7.30 i.n. Aoine 11ú Márta
Eagraithe ag Pléaraca Teo. Tuilleadh eolais ó 091-574882/574346,
plearaca@eircom.net www.plearaca.ie12.03.11 Ceol le Caoimhín Ó Raghallaigh, Fiona Kelliher, Caoimhín Vallely, Eleanor Healy

An Lab

Ceol leis an veidhleadóir clúíteach Caoimhín Ó Raghallaigh i dteannta leis an amhránaí Fiona Kelliher le Caoimhín Vallely (píano) agus Eleanor Healy (dord agus guth)


An evening of music with fiddle player Caoimhín Ó Raghaillaigh, singer Fiona Kelleher, pianist Caoimhín Vallely and Eleanor Healy on Bass and vocals
12.02.10 Siompósiam: Cultúr, Athshlanú, Forbairt Culture, Recovery, Development

Imeachtai thart
Insealbhú/ Installation le Andrew Duggan
Acmhainní Áitiúla – Dearcadh Domhanda Local Resources – Global Outlook le Fionnbarra Ó Brolcháin
Seoladh suíomh idirlín An Lab,
Launch of An Lab's website
Ceol Music - Mark Crickard agus Muiris Mac Ginneá
Steipeadaíl Sean-nós/dance - Victoria Breathnach
Na Leabhra, dráma nua-scríte eg Aodh Ó Domhnaill léirithe ag Aisteoirí Bulfin (BAC/Dublin)
15.01.11 Crossing the Shannon le Muireann Nic Amhlaoibh, John Wynne, John Mc Evoy and John Blake

Muireann Nic Amhlaoibh

Ceolchoirm Tradisiúnta Music Network le amhránaí clúiteach Muireann Nic Amhlaoibh i dteannta le na triúr Johns, John Wynne(flute), John McEvoy (fiddle) and John Blake (guitar, flute, bouzouki)

Though Muireann is best known for her work with Danú, winning the BBC 2 Folk Award for "Best Group" in 2004, and most recently the TG4 "Amhránaí na Bliana" award, she has also performed with the likes of Julie Fowlis, Éamon Doorley, Darrell Scott, Liam Clancy and The Bulgarian Women's Choir.

Regarded as one of the best traditional Irish flute players of his generation, John Wynne is a regular collaborator with fiddler John McEvoy and both players are proud ambassadors for the music of North Connaught, while multi-instrumentalist John Blake is a highly sought after musician who has featured on albums by Lamond Gillespie, Mick Leahy, Colm Gannon and Sean Potts.20.12.10 Ceolchoirm na Nollag 2010 Christmas Concert

An Lab theatreFeile Bheag Filióchta Poetry Festival

An Lab theatre


Feile Scannáin Chiarraí Kerry Film Festival

An Lab theatre
Preab san Aer le Padraig Ó Dálaigh agus Dún Chaoin 40 Bliain le Brenda Ní Shuilleabháin


29.10.10 Ceolchoirm an t-Oireachtais

An Lab theatre


22.10.10 Common Tongue Project

An Lab theatre
Ceolchoirm le Ian Wilson , Cathal Roche agus Lorcán Ó Treasaigh le ceol nua-chumtha ag Ian Wilson

07.10.10 Oíche FilíóchtaPoetry Night

An Lab theatre
Filiócht ilteangacha ag céiliúradh Lá Filíochta na hÉireann

24.09.10 Oíche ChultúirCulture Night

An Lab theatre
Cúilín Quartet, Caifé du Jazz, Eitseálacha Thomais Uí Chiobháin, Grianghrafanna le Maire Uí Léime agus Gearóid Ó Cathásaigh, Insealbhú 'Cuimhne Ár Sinsear' le Áine Uí Dhúlaine agus Ceaití Ní Bheildiúin

17.08.10 Eithne Ní Chatháin

Eithne Ní Chatháin

Eithne Ní Chatháin & Band: Amhránaíocht & Ceol atá Úr & Ársa / Original & Traditional Song & Music. Eithne – vocals, fiddle Seán Óg – clarinets Cormac OBrien – double bass Ciarán O'Grady – concertina

Amhránaí, fidléir agus file-amhrán den chéad scoth is ea Eithne. A ground-breaking approach, drawing both from the well of tradition and original contemporary song writing along with the spontaneity of improvised music, creates something wholly fresh.

Eithne will be joined by her new band for this gig in An Lab - Seán Óg (clarinets) and Cormac O Brien (double bass), and traditional virtuoso concertina player Ciarán O'Grady.11/12.08.10 Port na Mammies  Drama

An Lab theatre
Gearr drama le Ceaití Ní Bheildiúin athleirithe ag AnnÓg ar aghaidh i dteannta le ceol ó Cúilín Quartet agus Caifé du Jazz

11/12.08.10 Feile Drámaíócht na Mumhan Drama Festival

An Lab theatre

le Aisteoirí Mhuscraí, Aisteoirí Bhraonainn agus An Cumann Drámaíochta Ollscoil Chorcaí


20.04.10 Caoimhín Ó Raghallaigh agus Breandán Ó Beaglaoich Traditional Music

An Lab theatre
Ceolchoirm Music Network


21.02.10 Portico Quartet Contemporary Music

An Lab theatre
Ceolchoirm Music Network13/14.02.10 Máithreacha Motherhood

An Lab theatre
Chun na Farraige Síos le JM Synge agus Port na Mammies le Ceaití Ní Bheildiúin léirithe ag AnnÓg Ar Aghaidh faoi stiúir Áine Moynihan22.05.10 Duo Chagall

Duo Chagall

Music Network is delighted to announce a concert by Duo Chagall on Friday 22nd of May at 8pm, Lab na Mainistreach, Sráid Eoin, An Daingean. This husband and wife duo are a recent addition to Music Network's artist roster and for this concert played a beautiful repertoire including works by Mozart, Raymond Deane, Mihaud, Paganini, Benjamin Britten and Handel. Tickets are €10 and are available on 087 8546572. Duo Chagall are the celebrated husband and wife duo, violinist Gillian Williams and cellist Arun Rao. Over the years the duo have given world premieres of works by Raymond Deane and Rhona Clarke and are one of Ireland's longest running, and most highly regarded chamber ensembles. As a recent addition to the Music Network Artist Roster the duo take their place amongst many of the country's finest classical soloists and ensembles.

20.03.10 Hunka Dunno Duo

Hunka Dunno Duo

Bhí ceolchoirm spreagúil ar siúl i Lab na Mainistreach, Sr. Eoin, An Daingean ar an Satharn an 20ú Márta leis an Hunko Dunno Duo. Meascán de cheoil chlaisiceach agus ceol ó Mheiriceá Theas a bheidh ann seinnte ar piano-chairdín agus ar veidhlín ag Dermot Dunne agus Katherine Hunka.

An Lab, the theatre and music venue in John St. Dingle presented a concert by two celebrated musicians who have made quite a name for themselves on the concert circuit. Their repertoire, a mix of classical and Latin American, includes a new work by Ronan Guilfoyle, as well as works by Paganini, Hernandez, Wilson, Tartini, De Falla, Copeland and Monti.