Tinfeadh le Úna Ní Shé

Tinfeadh

Tinfeadh le/ by Úna Ní Shé

Aoine 22 Meán Fómhair idir 5i.n. - 11i.n.

Friday 22nd September idit 5 i.n. - 11i.n

Fad: 10 nóiméad (Ar lúb)/ Duration: Approx. 10mins (on a loop)


Scannán faoi dhá phíosa éadaigh ag análú agus iad crochta sa doras ag Mainistir Mhuc Rois, i gCill Airne. Tá ceangal déanta idir neamh agus talamh sa fiseán seo. Dhein Una feilt as síoda, snáth agus olann daite le plandaí agus d'fhill sí ar an mainistir chun scannánú a dhéanamh orthu san áit a spreag iad. Tá an fuaimrian bunaithe ar análú na n-éadach agus iad á mbogadh - le guth agus anáil Úna chomh maith le fuaimeanna ón nádúr. (Ceamaradóireacht: Kristi Collins) .

A film which features two pieces of 'breathing' fabric suspended from a doorway in Muckross Abbey in Killarney. There is a connection made here between heaven and earth. Úna created felt from silk, thread and wool coloured with plant dyes and brought them to the monastery to film them in the place that inspired them. The soundtrack is based on the 'breathing' of the fabric as it moves, with the voice and breath of Úna herself interspersed with the sounds of nature. (Camerawork: Kristi Collins)

An Moladh / The Proposal

Fiochan Filí

An Moladh The Proposal

Aoine 22 Mean Fomhair @ 6.30

Friday 22nd September @ 6.30

Fad: thart ar 30 nóiméad/ Duration: Approx. 30mins


Píosa gluaiseachta fileata á chur i láthair ag buíon daoine cróga tréitheacha ó chomharsanacht Chorca Dhuibhne agus iad treoraithe ag an ealaíontóir rince Maria Svensson atá ina Rinceoir Cónaitheach in An Lab. Déanann an píosa seo iniúchadh ar an gcoincheap de 'bheith ag a baile', ag baint feidhm as téacs, ceol agus gluaiseacht fhileata chun ceisteanna a chur fé cad is brí le bheith ag a baile nó an féidir coirpriú a dhéanamh ar a leithéid de rud/coincheap. Tá an píosa seo chomh mór céanna ina mholadh do agus leis na rinceoirí is atá sé ina mholadh don lucht féachana, toisc nach ligeann na ceisteanna dúinn staonadh ón machnamh riamh.

Tá tréimhse cónaitheach Maria Svensson in An Lab maoinithe ag An Comhairle Ealaíne agus Comhairle Contae Chiarraí. I gcomhair a thuilleadh eolais fé Maria agus a cuid oibre, féach www.rootedbeing.net .

'The Proposal' first premiered at Féile na Bealtaine April 2017 and is back to An Lab for two more performances this summer. The poetic movement piece is performed by a group of courageous and gifted souls from the West Kerry locality. Crafted and guided by dance artist Maria Svensson, currently Dancer in Residence in An Lab. The piece explores the notion of 'belonging' using text, music and poetic movement, asking questions about what it means to belong and if it is possible to embody such a thing or idea.

Maria Svensson's residency in An Lab and thus this project is generously funded by the Arts Council and Kerry County Council. For more information about Maria and her work please see: www.rootedbeing.net

Oíche Ealaíontóirí

artists ag caint

Oíche Ealaíontóirí/ Artist's Night

Aoine 22 Meán Fómhair 8i.n.

Friday 22nd September 8pm

Áchur i lathair ag Brenda Ní Shuilleabháin/ Presented by Brenda Ní Shuilleabháin


Beidh ealaíontóirí áitiúla, Liam Ó Néill, Tomás Ó Cíobháin, Déirdre Nic Ginneá, Áine Ní Chíobháin, Zoe Uí Fhaoláin, Linda Ní hAiniféin agus tuilleadh nach iad i láthair. Tabharfaidh gach aon ealaíontóir isteach píosa NACH DÁ S(H)AOTHAR FÉIN É, agus míneoidh siad cad ina thaobh go mbaineann siad pléisiúr as an bpíosa seo. Fáilte roimh cách. .

Local artists, Liam O'Neill, Tomás Ó Cíobháin, Deirdre Nic Ginneá, Áine Ní Chíobháin, Zoe Uí Fhaoláin, Linda Ní hAiniféin will participate, among others. Each artist will bring a piece of work - NOT HIS/HER OWN, and they will explain why they are particularly attracted to it. All welcome.

Snámh na Saoirse le Roisín Sheehy

Snamh na Saoirse le Roisin Sheehy

Dráma nua-scríte le Róisín Sheehy, á léiriú ag An Lab
A newly written play by Róisín Sheehy, produced by An Lab Dréimire

Domhnach 24ú Meán Fómhair, Ionad an Bhlascaoid
Sunday 24th September, Great Blasket Island Centre

Líon beag suíochán le fáil ag an doras ar an lá. Ní bheidh táille ach cuirfear fáilte roimh shíntiúis dheonacha.

A small number of seats will be available on-site on the day. No charge but voluntary contributions welcome.


An chéad dráma ó pheann Róisín Sheehy ó Bhaile Eaglaise, Corca Dhuibhne, is ath-insint shamhailteach, fhileata é Snámh na Saoirse ar fhíor-scéal tragóideach a tharla ar an mBlascaod Mór sa bhliain 1909. Baintear leas as saothar an ealaíontóra Tomás Ó Cíobháin, ceol nua-chumtha le Gerry O'Beirne agus córéagrafaíocht le Maria Svensson, Rinceoir Chónaitheach in An Lab. Is í Áine Moynihan an Stiúrthóir. Tá an léiriú seo tiomnaithe do Dhomhnal Mac Síthigh, athair Róisín, a d'éag ar an 9ú Mheithimh sa Phortingéil.

Tá An Lab urraithe ag Ealaín na Gaeltachta agus tá tréimhse chónaitheach Maria Svensson urraithe ag an gComhairle Ealaíon agus Comhairle Chontae Chiarraí.

Snámh na Saoirse, the first play from the pen of Róisín Sheehy from Baile Eaglaise in Corca Dhuibhne, is a poetic and imaginative re-telling of a tragic story that unfolded on the Great Blasket Island in 1909. It features the work of artist Tomás Ó Cíobháin, newly composed music by Gerry O'Beirne and the choreography of Maria Svensson, Dancer in Residence at An Lab. It is directed by Áine Moynihan. This production is dedicated to the late Domhnal Mac Síthigh, father of the playwright, who died tragically in Portugal on June 9th of this year.

An Lab is funded by Ealaín na Gaeltachta and Maria Svensson's residency is co-funded by the Arts Council and Kerry County Council.

An Lab ar chamchuairt: Fíochán Filí, le

Fiochan Filí

Aine Moyniahn, Louis Mulcahy agus Doireann Ní Ghríofa Deardaoin Meán Fómhair 28 Iúil @ 6.30i.n. /
Leabharlann na Cathrach, Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh
Thursday September 28 August @ 6.30pm
Saorchead isteach / Admission Free
City Library, Grand Parade, Cork.


Is sraith de sé léamhanna filíochta í 'Fíochán Filí' atá á eagrú ag An Lab, ionad ealaíne na Gaeilge sa Daingean, Co. Chiarraí. Saghas clár malartaithe is ea í mar cheiliúradh ar thraidisiún sean-bhunaithe Gaeltachta na filíochta agus ar fhás thraidisiún nuálach cathrach na Gaeilge. Beidh na léamhanna leata amach thar 2017 ó Feabhra go Samhain. Tabharfaidh gach ceann den 6 ócáid filí Chorca Dhuibhne le chéile i dteannta filí cathracha i mBaile Átha Cliath, An Ghaillimh nó Corcaigh in aon mhórléamh amháin. Beidh trí chinn de na léamhanna sna cathracha thuasluaite agus trí chinn eile in Ionad An Lab sa Daingean agus iad scoite amach thar 2017.

'Fíochán Filí' ['Weaving Poets'] is a series of six poetry readings organized by An Lab Irish-language arts centre in An Daingean [Dingle]. The series of readings is a kind of exchange programme celebrating both the Gaeltacht-based, long-standing poetic tradition and the newer, urban-based growth of poetry in Irish. The readings will be spread out over 2017 from February to November. Each of the six readings will bring together poets from the West Kerry Gaeltacht with poets from one of the cities Dublin, Cork and Galway in one major reading. Three of the readings will take place in these cities, while the other three will be hosted in An Lab in An Daingean [Dingle].

Áine Moynihan

Áine Moynihan's bilingual first collection, Canals of Memory, was published by Doghouse in 2008. It was short-listed for the Strong Award for Best First Collection at the DLR Poetry Now Festival in 2009. Her work was included in Best Irish Poetry in English 2010 ed. by Matthew Sweeney, (Southword Editions) and in many periodicals and anthologies. She is the founder and Artistic Director of An Lab Theatre and Arts Centre in Dingle, Co. Kerry.

Louis Mulcahy

Is potadóir agus dealbhóir ceirmeach agus file é Louis Mulcahy. Tá trí leabhar filíochta dá chuid foilsithe ag an gcomhlacht foilsitheoireachta, An Sagart; ceann amháin, Dhá Chlog ag Bualadh, as Gaolainn agus dhá cheann as Béarla. Tá dánta leis foilsithe i roinnt irisí, Poetry Ireland Review, An Stinging Fly, The Shop, Stony Thursday, Boyne Berries agus Southward ina measc. Bhí sé ina stiúrthóir ar an Fhéile Bheag Filíochta ónar bhunaíodh í sa bhliain 2007 go dtí 2014.

Louis Mulcahy is a potter, ceramic sculptor and poet. Three books of his poetry have been published by An Sagart; one, Dhá Chlog ag Bualadh, in Irish and two in English. His work has featured in many journals including Poetry Ireland Review, The Stinging Fly, The Shop, Stony Thursday, Boyne Berries and Southword. He was director of An Fhéile Bheag Filíochta from it's foundation in 2007 up until 2014. .

Doireann Ní Ghríofa

Scríobhann Doireann Ní Ghríofa as Gaeilge agus as Béarla araon. I measc na nduaiseanna atá bronnta uirthi tá Duais Rooney do Litríocht Éireannach agus Gradam Filíochta Mhichíl Uí Airtnéide. Is é Oighear (Coiscéim, 2017) an leabhar is déanaí óna peann.

Doireann Ní Ghríofa writes in both Irish and English. Among the awards she has received are the Rooney Prize for Irish Literature and the Hartnett Poetry Prize. Her most recent collection is Oighear (Coiscéim 2017).

Imeachtaí Reatha

An Lab

Imeachtaí Reatha
An Cúilín Quartet: Cleachtaithe seachtainiúil in An Lab
Ceardlanna Amharclannaíochta - AnnÓg