Cé go bhfuil An Lab gan a ionad féin faoi láthair, táimid ag leanúint ar aghaidh leis an gclár imeachtaí a bhí beartaithe againn sara bhfuarthas sinn féin gan dídean. Thoiligh An Díseart láithreacha a chur ar fáil d'ár n-imeachtaí i rith Deireadh Fómhair.

Although An Lab is currently without it's own premises, we are proceeding with the programme of events arranged before we found ourselves homeless. An Díseart have kindly agreed to provide spaces for our October events.

Ceolchoirm le Úna Keane

Una Keane

Ceolchoirm le Úna Keane

21 Deireadh Fómhair @ 8in in An Díseart

21 October @ 8pm in An Díseart

Cead isteach Entry: 10 euro/ 8 euro(lacáiste)
Tuilleadh eolais agus airthintí Fyrther info and bookings: lab.an.daingin@gmail.com


Is pianódóir agus cumadóir ó Bhaile Átha Cliath í Úna Keane. D'eisíodh a céad albam "AS I WAKE, STILL I DREAM" i mBealtaine 2017 agus ghnóthaigh sé léirmheasanna ceithre Réalta ón Irish Times agus an Sunday Times araon. Pléann an taifeadadh seo an slí go bhfuilimid faoi chomaoin ag gach éinne a chuaigh romhainn as gach a bhfuil ionainn mar dhaoine. Conas mar a réitíodar an bealach. An snáth idir na haimsirí caite, láithreach agus fáistineach. Ag deireadh thiar, is albam é faoi nascanna. .
Úna Keane is a Pianist + Composer from Dublin. Her Album "AS I WAKE, STILL I DREAM" was released in May 2017, and received 4 Star reviews from both The Irish Times & The Sunday Times. This record talks to the idea of how we owe who we are to all those who have gone before us. How they paved the way. The thread between past, present and future. It's ultimately a record about connection.
"The sheer beauty of Úna Keane's music is a testament to the wonderful mysteries of sound." John Kelly

"Consistently beautiful … the perfect dovetailing of shifting ambitions, present headspace and persistent creativity" Tony Clayton-Lea, The Irish Times ****
"As evocative as its title.. the motif of the 10 tracks lingers even after the final note has been struck" Lauren Murphy, The Sunday Times ****
"Úna's free-flowing minimalist compositions carry the listener to magical places…never forced, never hurried – these gorgeous motifs gently envelop you and provide comfort in a crazy world" Carl Corcoran, The Blue of the Night

Feile Rince Aonair / Solo Dance Festival

Rince Aonair

Feile rince Aonair/ Solo Dance Festival

27 - 29 Deireadh Fómhair, An Díseart

27 - 29 October in an Díseart


Feile uileghabhálach ar leith spreagtha ag an teanga Ghaeilge agus ag tréimhse chónaitheach Maria Svensson in Ionad Ealaíon An Lab. Bí ag faire nó glac páirt, le leirithe aonara ralaíontóirí [idir]naisiúnta agis aitiúla, agus ceardlainn ag an leaibháil is airde sa Daingean, Co. Chiarraí
Feile i gcomhpháirt le Nick Bryson de chuid Chompántas Rince Legitimate Bodies

Costas: Ticéad don bhfeile iomlán 35 euro
Áirithintí: lab.an.daingin@gmail.com

Rince Aonair dance festival

A unique and inclusive dance festival inspired by Irish language, Jeffrey Gormly's writing and Maria Svensson's residency in An Lab Arts Centre. Witness or participate with solo performances from (inter)national and local artists, workshops at the highest level in Dingle, Co. Kerry.
Festival in conjunction with Nick Bryson of Legitimate Bodies Dance Company.

Cost: Full Festival ticket 35 euros
Bookings: lab.an.daingin@gmail.com

Rince Aonair dance festival