An Lab

An Lab
Línte ón Lab

Ó d'osclaíomar doirse An Lab ag deireadh 2008 tá dul chun cinn nach beag déanta againn in ainneoin na héigcinnteachta agus na héigeandála. Tá buíochas mór tuilte ag Ealaín na Gaeltachta a chreid sa fís a bhí againn ón dtús agus atá sásta tacú linn chun an chomhlucht amharclannaíochta AnnÓg a choimeád sa tsúil agus An Lab a fhorbairt ina spás bríomhar cruthaitheach dos na healaíona.


Súil Siar

Bhí obair An Lab faoi bhláth i 2012. Bhí toradh dhianobair na blianta le braistint faoi dheireadh. Bhí an áit ag borradh i rith féiltí na bliana, go háirithe Féile na Bealtaine, sa samhradh, leis an sraith seachtainiúil Lón Anama, agus ar Oíche Chultúir. D'éirigh go hiontach leis an gclár do dhaoine óga. Thug an tionscnamh mór drámaíochta agus ceoil BRANWEN, daoine óga ón Bhreatain Bheag agus ó Alba chugainn chun oibriú i dteannta le baill AnnÓg chun seó cruthaitheach ilteangach a chur ar an stáitse. Bhí Rónán Ó Snodaigh ón ngrúpa Kila ag obair lenár gceoltóirí óga agus tá fós. Bhí go leor imeachtaí eile ar siúl, idir ceolchoirmeacha, taispeántaisí, agus insealbhaithe go rialta i rith na bliana.

Clár 2013

Tosnófar arís i mí Márta le tionscnamh ceoil eile do cheoltóirí AnnÓg nuair a thiocfaidh Meinir Gwylim, pop-amhránaí Breatnaise chun oibriú leo. Mar chlabhsúr ar an gcuairt sin cuirfear ceolchoirm ar stáitse ar Déardaoin an 14ú Márta. I rith na seachtaine céanna beidh Fóram Pleanála Ealaíona tras-Eorpach eagraithe ag Ealaín na Gaeltachta ar siúl in An Lab agus deis ag na baill freastal ar an gceolchoirm sin. Táimid ana shásta leis go bhfuil Micheál Ó Cinnéide, a dhein sár-obair i bhforbairt BRANWEN le hAnnÓg, ar ais linn arís i mbun léiriú nua a chuirfear ar stáitse i rith mí Aibreáin. Tá obair ar siúl leis i dteannta an scríbhneora iontach Biddy Jenkinson chun léirithe dá cuid oibre a chur ar siúl mar chuid d'fhorbairt ar chomhlucht amharclannaíochta sinsearach An Lab faoin dteideal Ar Aghaidh níos déanaí sa bhliain. Tá comh-oibriú torthúil ar siúl arís againn le Féile na Bealtaine, agus go leor imeachtaí óna gclár iontach le bheith lonnaithe in An Lab. Beidh breis eolais ar san go léir agus ar gach eile atá beartaithe againn don bhliain romhainn ar fáil san irisleabhar seo, ar ár suíomh idirlín www.anlab.ie agus ar ár leathanach Facebook (An Lab) as seo amach. Más mian leat a bheith cláraithe linn chun eolas ar imeachtaí a fháil go rialta, abhair linn é ar ainemoy@eircom.net

Gradam agus Bronnadh

Cúis mhór spreagaidh agus dóchais dúinn an t-aitheantas a fuaireamar ó phobal Ghaelach na háite roimh Nollag nuair a ghlacas, ar son An Lab, le píosa álainn ealaíne déanta as slinneán ag Ken Bolger. Táimid fíor-bhuíoch do Chonradh na Gaeilge a d'eagraigh an ócáid agus an bronnadh. Bronnadh eile a deineadh orainn agus a d'árdaigh ár gcroíthe ná seic ar €300 ó Dreoilín Sráid Eoin. Is iad ár gcomharsain iad baill Dreoilín Sráid Eoin. Bhíomhar ana shásta nuair a roghnaíodar An Lab mar ionad taifeadta don CD iontach a deineadh le déanaí ar a gcuid ceoil. Táimid fíor-bhuíoch dóibh as a gcuid tacaíochta.

Idir an Dá Linn...

Cé nach raibh léiriú ar stáitse An Lab ó thús na bliana seo, ní rabhamar díomhaoin. Bhí géarghá le roinnt oibre forbartha a dhéanamh ar an gcóras teasa. Buíochas do Roinn na Gaeltachta a tháinig i gcabhair orainn le hurraíocht do sorn ola nua. Tá feabhsaithe beaga eile ar ár gcuid áiseanna idir lámha againn leis, agus, idir an dá linn, bímis ag súil le réiteach ar cheist úinéireachta na háite atá fós i seilbh na mBráithre Chríostaí. Táimid buíoch dóibh as an spás a roinneadh go fial linn le blianta beaga anuas, ach ba bhreá linn dá mbeadh buanaíocht againn ann ar mhaithe libhse, an pobal, ar mhaithe leis na healaíona agus ar mhaithe leis an nGaeilge. Táimid fíor-bhuíoch go háirithe díbhse, ár gcairde, a thug tacaíocht nach beag dúinn thar na blianta. Bígí linn, munar mhiste, san am atá le teacht chomh maith.


Sí Áine Moynihan, a oileadh ina aisteoir in Amharclann na Mainistreach agus atá ina iar-bhall d'aisteoirí RTE Radio atá ina bunaitheoir agus ina Stiúrthóir Ealaíne d'AnnÓg. Is iad baill an Bhoird Stiúrtha ná: Dómhnal Ó Bric, Siobhán Ní Chathallain, Seosamh Ó Críodáin, Rachel Holstead, Deaglán Ó Maoileoin, Micheál Ó Coileáín, agus Áine Moynihan.

Lines from An Lab

Since An Lab first opened its doors to the public at the end of 2008, we have made great strides in spite of uncertainty and recession. We are grateful to Ealaín na Gaeltachta for their faith in the vision we had from the beginning, for their constant support for our Youth Theatre Company, AnnÓg, and for our efforts to develop An Lab into a lively, creative space for the Arts.

Lookback to 2012

An Lab finally came into its own in 2012. The years of hard work bore fruit. The place was buzzing during various festivals, especially Féile na Bealtaine, during the summer with our weekly lunchtime programme, Lón Anama and again on Culture Night. Our youth programme was particularly successful. BRANWEN, a tri-lingual drama and music production brought young people from Wales and Scotland to work with members of AnnÓg in our theatre. Rónán Ó Snodaigh from the group Kila became Composer in Residence, and his work with our young musicians is ongoing. There were many other events, including concerts, exhibitions and installations regularly throughout the year.

Programme for 2013

Preparations and rehearsals have been ongoing since the beginning of the year for another musical project with AnnÓg which will bring the Welsh pop singer Meinir Gwylim to work with us in early March. As a result of that collaboration there will be a concert in An Lab on Thursday March 14th . During the same week we will be hosting a trans-European Planning Forum for artists being organised by Ealaín na Gaeltachta. We are delighted that Micheál Ó Cinnéide who did great work on the co-production of Branwen last year, is back with AnnÓg, devising and rehearsing a new show with them for production in April. Pre-production work is also ongoing with a view to presenting work by the poet and dramatist Biddy Jenkinson with senior actors later in the year. And once again, we are engaged in fruitful collaboration with Féile na Bealtaine who will present several events from their wonderful programme at An Lab. More information will be forthcoming about all these productions and many more we have planned for the coming year in this magazine, on our website www.anlab.ie, and on our Facebook page (An Lab) from now on. If you would like to be added to our database for regular updates please email us at ainemoy@eircom.net

Award and Donation

We were greatly encouraged, just before Christmas last year, by the recognition we received from Conradh na Gaeilge for our part in promoting the Irish language . It was a huge honour to accept a beautiful work of art, ogham writing on slate, by Ken Bolger, on behalf of An Lab. We are very grateful to the local branch of Conradh na Gaeilge who organised the event and the presentations in Tigh Uí Chatháin in Ballyferriter.
A further great boost came in the shape of a gigantic cheque, marking a generous donation of €300 from the John St. Wren – our close neighbours. We were delighted when they chose An Lab as the venue for the recording and the launch of the fine CD they made of their music recently. We really appreciate their support.

Meanwhile….

Work of a very different kind has been going on behind the scenes. Our heating system is having a badly needed upgrade, thanks to Roinn na Gaeltachta who came to our assistance at the end of last year with a grant for a new boiler. And we are making other smaller but no less neccessary improvements around the place.
We are grateful to the Christian Brothers, owners of The Monastery, for making space available to us so generously. We are always hopeful that one day we will have security of tenure, for the sake of the community, the arts and the Irish language.
We are especially grateful to you, our friends, who have supported us over the years. We hope you will continue to do so – 'Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine'.
Áine Moynihan
Director
An Lab

An Lab

Tá An Lab ar fáil le haghaidh léirithe, ceolchoirmeacha, insealbhaithe, taispeántaisí ealaíne agus ócáidí eile. Deinimid freastal ar gach aois-ghrúpa tré mheán na Gaoluinne.
Breis eolais: ainemoy@eircom.net nó glaoigh ar Áine ag 087/8546572